Dzimumu līdztiesības principu īstenošana Latvijas pašvaldībās 1

  • Autors:Maruta Pranka, Taņa Lāce, Astrīda Trupovniece, Inese Ķīkule, Edīte Kalniņa, Karīna Janova
  • Organizācija:ANO Attīstības programma projekts “Dzimumu līdztiesības principu īstenošana Latvijas pašvaldībās”
  • Gads:2004
  • Valoda:latviešu

Anotācija

Pētījuma mērķis ir veikt esošās situācijas novērtējumu pašvaldībās par dzimumu līdztiesības jēdzienu izpratni un dzimumu līdztiesības principu integrāciju pašvaldību darbā tādās sfērās kā nodarbinātība, sociālā palīdzība, izglītība, veselības veicināšana un ilglaicīga attīstība, kas atrodas pašvaldību pārziņā.

Iesaki citiem:

Pētījumā nav noskaidrota situācija visā Latvijā, bet tas kā pilotprojekts aptver desmit pašvaldības, kuras pauda politisko gribu piedalīties šajā pētījumā. Pētījuma metodoloģisko bāzi veido triju metožu kopums: kvantitatīvas aptaujas ar pašvaldību deputātiem, darbiniekiem un pašvaldību institūciju vadītājiem; kvalitatīvas intervijas ar deputātiem, pašvaldību vadītājiem un citiem atbildīgiem darbiniekiem; kā arī pašvaldību dokumentu analīze no dzimumu līdztiesības perspektīvas.

Pašvaldību dokumentu analīzes rezultāti ļauj secināt, ka lēmumu pieņēmējiem pašvaldībās ir zema izpratne par dzimumu līdztiesības jautājumiem - gan pašvaldību deputāti, gan darbinieki ignorē ar dzimumu nevienlīdzību saistītās problēmas jeb tās neatpazīst. Arī pētījumā veikto aptauju un interviju rezultāti ļauj secināt, ka pašvaldībās ir daudzas problēmas ar dzimumu līdztiesības principu integrāciju politikas veidošanas procesā un pētnieki atzīst, ka šajā jomā veicams liels informatīvs un izglītojošs darbs.
Dzimumu līdztiesības principu īstenošana Latvijas pašvaldībās

(latviski, PDF, 1741 KBpdf)

Iesaki citiem:

Komentāri (1) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jekabs 25.07.2004 17:01
Dzimumu līdztiesības.Terminu skaidrojumsDzimums. Daba ir radījusi vīriešus un sievietes ar atšķirīgām īpašībām, kas ir nepieciešamas cilvēces pastāvēšanai. Autores ignorē šo faktu un balsta savu pētījumu uz iedomātiem uzvedības sterotipiem.Dzimumu līdzvērtība. Patriks J. Buchanans, grāmatā Rietumu nāve, saka, ka Jeffersona ideja esot, ka visi cilvēki ir radīti vienādi. Tas nozīmē, ka Radītājs ir katram no viņiem piešķīris vienādas tiesības uz dzīvi, brīvību, īpašumu un visiem ir jābūt vienādiem likuma priekšā, bet katram ir dotas citādas spējas un viņam ir tiesības tās pilnībā attīstit. Dzimumu līdzsvars. Ja darbības sfērās par ideālu tiek uzskatīts vienāds sieviešu un vīriešu skaits tanī sfērā, tad tiek ignorētas individa speciālas dotības un līdz ar to netiek optimāli izmantoti sabiedrības resursi. Buchanans saka, ka individu spēju nonivelēsanu var panākt tikai ar tirāniju.Dzimuma aspekta ievērošana. Diskriminācija ir rakstā izteiktā propozīcija, ka viens no dzimumiem ir tik vājš un konkurēt nespējīgs, ka tam ir vajadzīgs likumdošanas kruķis.Dzimumsociālās lomas. Cilvēces pastāvēšanas pamatprasība ir pašatražošanās. Pie tās būtiska loma ir kā sievietēm tā vīriešiem. Buchanans saka, ka pie pašreizējā kritiskā stāvokļa, ka rietumu kultūrai draud drīza nāve, liela daļa atbildības jānes tiem, kas nodarbojas ar makslīgu „kruķu“ priekšlikumiem, kā to dara autores.Pozitīvā dzimumu diskriminācija. Lanse Armstrongs jau sesto reizi pēc kārtas taisās uzvarēt Tour de France sacīkstēs, kurās piedalās tikai vīrieši. Pēc autoru domām pozitīva dzimumu diskriminācija būtu panākta tad, ja ar likumu būtu noteikts, ka šajās sacīkstēs jāpiedalās vienādam skaitam sieviešu un vīriešu. Un vēl vairāk – bez Lanse Armstronga, uzvarētājai jābūt arī vienai sievietei. Vai nebūtu pareizāk atzīt faktu, ka pozitīva diskriminācija ir abu dzimumu specifisko spēju ievērošana un šo spēju pilnveidošana. Pazemojošs ir uzskats, ka sabiedrības ideāls ir vienāds skaits vīriešu un sieviešu visās sfērās, jo tas ignorē individu un viņa spējas un tiesības. Tāda dzimumu diskriminācija, par kādu runā autores, pastāv tikai zināmu aprindu iedomās, kas to izmanto savtīgiem nolūkiem – panākt rietumu kultūras nāvi!

Citi autora darbi