Developing Anti – discrimination Law in Europe

  • Autors:Janet Comrak, Mark Bell
  • Organizācija:Eiropas Komisija
  • Gads:2005
  • Valoda:angļu

Ziņojumā analizēts ES valstu tiesiskais regulējums diskriminācijas novēršanas jomā, ieviešot ES tiesību standartus. Ziņojumā salīdzināti dažādu valstu likumi, atklājot kopīgas un atšķirīgas tendences direktīvu pārņemšanā un ieviešanā. Pētījumā analizētas divas direktīvas: Rasu direktīva (2000/43/EK) un Nodarbinātības direktīva (2000/78/EK) un tas gatavots ES tiesību ekspertu tīklam.

Iesaki citiem:

Developing Anti – discrimination Law in Europe

(angliski, PDF, 1244 KBpdf) No Eiropas komisijas mājaslapas

Iesaki citiem:

Citi autora darbi