Atslēgvārdi:

Darba un ģimenes dzīves saskaņošana privātā sektora organizācijās

  • Autors:Viola Korpa
  • Organizācija:Latvijas Universitāte
  • Gads:2012
  • Valoda:latviešu

Kā Latvijā notiek darba un ģimenes dzīves saskaņošana, kādi ir ģimenei draudzīgu darbavietu veidošanās aspekti, un kāda ir privātā sektora organizāciju pieredze ģimenei draudzīgas darba vides veidošanā?

Iesaki citiem:
1349240973 d96f70bf3f z
Foto:ashchopra

Autore pētījumā secina, ka organizācijām kā darbavietām ir izšķiroša loma darba un ģimenes saskaņošanā mūsdienu sabiedrībā vairāku apsvērumu dēļ:

- organizācijas ir viens no sociālās struktūras elementiem sabiedrībā, to nozīme laika gaitā ir pieaugusi iekļaujot visus indivīda dzīves aspektus un aptverot visu cilvēka dzīves ciklu, padarot indivīdus atkarīgus no dažādām organizācijām, jo sevišķi tām, kas ir viņu (vai ģimenes locekļu) darbavietas;
- lielākā daļa darbspējīgo indivīdu ir nodarbināti sabiedriskā vai privātā sektora organizācijās, tātad viņiem jāakceptē organizācijas izvirzītie nosacījumi darba vietas, darba laika un citu aspektu ziņā, kas var dažādi ietekmēt viņu iespējas saskaņot darbu un ģimeni;
- ģimenei draudzīgas darbavietu prakses sekmē darba un ģimenes saskaņošanu, pretēji ģimenei nedraudzīgām praksēm organizācijās.


(Darba un ģimenes dzīves saskaņošana privātā sektora organizācijāspdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi
Article project

New Executives Fund Autors:Providus