Dabiskais rasisms 30

Diemžēl rasisms ir dabisks. Ar prātu grūti to ierobežot. Arī citur neiecietība pret rasismu bieži vien veidojusies ne jau pārdomu rezultātā, bet sāpīgas pieredzes ceļā. Diez vai Latvijā kaut kas būtiski mainīsies, kamēr tuvplānā neieraudzīsim, kas rasismā ir tik biedējošs.

Iesaki citiem:

Ir dabiski, ka, ieraugot cilvēku ar skābes saēstu seju, mums gribas novērsties vai tad, kad uz ielas sapulcējies ļaužu pūlis, noskaidrot, kas tur īsti notiek. Dabiski rīkojas arī bērns, kurš ļoti vēlas savā īpašumā iegūt, teiksim, pildspalvu, bet nevar par to samaksāt, un tāpēc veikalā to nozog. Viņš vienkārši rīkojas atbilstoši savām vēlmēm. Un kas var būt vēl dabiskāk, kā piekaut cilvēku, kurš "piecērt" jūsu "otrajai pusei" vai vienkārši krīt uz nerviem. Freids savā laikā apgalvoja, ka sabiedrības un kultūras uzliktie ierobežojumi rada mūsos diskomfortu un neapmierinātību, katrā ziņā ikviens droši vien ir piedzīvojis mirkļus, kad gribas atbrīvoties no visām tradīcijām, normām, likumiem un darīt, kā pašam tīk, nedomājot, kā uz to reaģēs apkārtējie. Tomēr lielākoties mēs tomēr neļaujamies dabiskajam mūsos, tieši otrādi - dzīve kopā ar citiem, ar ģimeni, ar sabiedrību liek mums apspiest mūsu dabiskās reakcijas. Savādāk vienkārši ir grūti sadzīvot. Sabiedrībā paškontrole tiek uzskatīta par pienākumu, un lai gan nav grūti saprast, kāpēc, piemēram, mums gribas pateikt kaut ko riebīgu cilvēkam, kas mūs ir publiski kritizējis, parasti nesavaldība šādā situācijā tiek uzskatīta par nosodāmu un tās izskaidrojums netiek uztverts kā attaisnojums.


Kas ir rasisms?

Protams, man gribas rasismu pieskaitīt pie tām dabiskajām reakcijām, kuras ir vērts sevī un citos apkarot. Pirmkārt, par jēdzienu. "Rasisms" ir viens no tiem vārdiem, kuru nozīme noteikti mainās atkarībā no lietotāja. Šaurākā nozīmē tas apzīmē hipotēzi, ka cilvēkus var iedalīt nelielā skaitā grupu, klasificējot tos pēc anatomiskās uzbūves un ādas krāsas, ka katrai no grupām atbilst arī noteikts psiholoģisko īpašību un spēju kopums, un, ka starp grupām pastāv zināma hierarhija, proti, dažas ir augstāk stādāmas par citām. Šādi izprasts, rasisms radās apmēram 19. gadsimta vidū, klasisks tā pārstāvis ir grāfs Gobino. Apogeju tas sasniedza nacistu režīma laikā un pēc 2. pasaules kara lielā mērā izčākstēja. Šai hipotēzei ir daudz trūkumu. Pirmkārt, nav šaubu, ka cilvēki atšķiras pēc izskata, bet nekas neliecina, ka šīs anatomiskās īpatnības skaidri iezīmē, teiksim, trīs rases. Un, starp citu, vai esat kādreiz sastapuši cilvēku ar baltu ādu vai pavērojuši, cik melni ir melnie? Otrkārt, pat runājot par viena cilvēka rakstura spējām un īpašībām, ir grūti noteikt to cēloņus. Un pat, ja izdotos pierādīt, ka zviedri ir skopi, bet dāņi - vientiesīgi, diez vai acumirklī būtu skaidrs, ka pastāv saistība starp šīm īpašībām un viņu anatomisko uzbūvi. Treškārt, ikviens, kas ir papūlējies painteresēties par citu tautību cilvēku dzīvi, konstatēs, ka, piemēram, nav tiesa, ka melnādainajiem ir vājš intelekts, bet ārkārtīgi spēcīga oža, kā to apgalvoja Gobino. Ceturtkārt, hierarhijas kritērijus ir grūti pamatot, proti, ja izcilības kritērijs ir, teiksim, bārda, tad tie, kuriem bārda nevar būt, protams, ir zemākas šķiras būtnes, bet nav skaidrs, kāpēc tieši bārdu būtu jāuzskata par izcilības kritēriju. Pat ja izrādītos, ka baltajiem ir intelekts, bet nav ožas, un melnādainajiem ir oža, bet nav intelekta, no tā diez vai varētu secināt, ka, piemēram, melnādainie ir stādāmi augstāk par baltajiem.

Lai nu kā, problēma ir tāda, ka naidīga attieksme pret cilvēkiem ar atšķirīgu ādas krāsu šķiet, ne vienmēr ir atkarīga no rasisma šādā izpratnē. Aizspriedumi pret citu rasu pārstāvjiem pastāvēja jau pirms 19. gadsimta teorijām, un šo teoriju kritika tikai daļēji spēj mainīt cilvēku attieksmi pret "svešajiem". Tāpēc līdzās "klasiskajai" definīcijai parādās jauns rasisma formulējums, kuru izmanto lielākoties tie cilvēki, kam naidīga, aizdomu pilna attieksme pret cilvēku viņa ādas krāsas dēļ šķiet nepieņemama. Šādi saprasts rasisms ir nevis hipotēze vai teorija, bet aizspriedumaina attieksme. Aizspriedumaina tieši tāpēc, ka racionāli to pamatot nevar un parasti arī neviens nemēģina.

Ņemsim par piemēru diskusijas dalībnieces Zvaigznes stāstu par pārdzīvojumiem Londonas slimnīcā. Viņai nācās pārciest slimnīcas personāla paviršo un neiecietīgo izturēšanos laikā, kad vismazāk gribas pārbaudīt savas tolerances spēju robežas. Tomēr no tā, ka slimnīcas darbinieces lielākoties bija melnādainas diez vai izriet kaut kāds loģiskā ceļā izsecināms vispārinājums par melnādaino neiecietību. Patiesībā ir gluži viegli iztēloties situāciju, kad šī pati sieviete ir nokļuvusi, piemēram, padomju laika dzemdību namā tepat Latvijā, un personāls izturas tikpat pavirši. Tomēr man grūti iedomāties, ka "Zvaigzne" šādā situācijā secinātu, ka visi baltie ir riebīgi un neiejūtīgi, pievienotos "melno panteru" kustībai vai darītu kaut ko tikpat radikālu. Šādā gadījumā viņas skatiens paslīdētu garām ādas krāsai un apstātos pie kaut kā cita, varbūt, ja medmāsas izrādītos krievietes, viņa secinātu, ka visi krievi ir slikti, varbūt viņa kritizētu veselības aprūpes sistēmu vai slimnīcu, vai konkrētos cilvēkus. Tomēr, ieraugot melnādainu medmāsu, nekādus citus variantus viņa neizskata, un tas ir zīmīgi.

Manuprāt, aizdomās, nepatikā, aizspriedumos pret cilvēkiem ar citu ādas krāsu ir kaut kas dabisks. Ļoti jau izplatīta un grūti pārvarama ir šī parādība. Es nezinu, kā tā rodas un kāpēc cilvēkiem (un, protams, ne tikai baltajiem) tā ir tik raksturīga. Es arī nezinu, kāpēc Latvijā ir parādījies rasisms.


Kādi esam?

Liela daļa diskusijas par Džordža Stīla interviju bija veltīta jautājumam, vai Latvija ir rasistiska valsts un, ja ir, cik lielā mērā. Pirmkārt, gribu pievērst uzmanību tam, ka Stīls runāja par savu pieredzi dažādās valstīs, bet no intervijas virsraksta varēja secināt, ka viņš ir apgalvojis, ka Latvijā ir "rasisma pārņemtākā sabiedrība", kas gluži nav viens un tas pats. Tomēr jebkurā gadījumā salīdzinājums ir riskants, jo nav gluži skaidri kritēriji, pēc kuriem mēs salīdzinājumu varam izdarīt. Vai Latvija ir rasistiskāka valsts nekā ASV? Nu, kādā ziņā… Ne visas problēmas, kas ir aktuālas ASV, ir vienlīdz nozīmīgas Latvijā, un otrādi. Katrā ziņā apsaukāšanās uz ielas ir uzkrītoša, bet nebūt ne vienīgā rasisma pazīme. Tāpēc, manuprāt, šādā formulējumā salīdzinājums šajā gadījumā ir lieks. Toties diskusijā minētie piemēri, atkal jāsaka - manuprāt, liecina, ka, pirmkārt, Latvijā rasistiska attieksme netiek slēpta un sabiedrība pret tās izpausmēm izturas toleranti. Otrkārt, grūti pateikt, vai Latvijas iedzīvotājus vajag vai nevajag saukt par rasistiem, bet rasisms kā parādība Latvijā noteikti pastāv. Gan par viena, gan otra apgalvojuma pareizību esmu pārliecinājies arī savā pieredzē. Piemēram, daudzkārt esmu dzirdējis, kā latvieši ar līdzjūtību stāsta par citu zemju galvaspilsētām, kurās ir tik daudz "melno". Sak, mūsu jaunatrastajiem baltajiem brāļiem Rietumos gan grūti iet.

Kāpēc Rietumos ir daudz cilvēku, kuri neatgādina "nordiskā tipa āriešus", ir garš stāsts, bet naidīgums pret melnādainajiem latviešu un patiesībā arī citu Austrumeiropas tautu vidū ir savdabīgs, jo nekādas īpašās saskarsmes jau nav bijis un nekāda īpaša iemesla nepatikai nav. Tas nozīmē, ka cēlonis rasismam jāmeklē sabiedrības problēmās, kas nav tieši saistītas ar rasismu. Varu tikai izteikt aizdomas, ka viens rasisma cēlonis varētu būt zināma ksenofobija, kas varbūt raksturīga daudziem latviešiem, jo mūsu vēsturiskā pieredze ir tāda, ka globālo drāmu protagonisti pret latviešu tautu ir izturējušies visai pavirši. Tāpat var minēt sociālās problēmas un spriedzi, kas Latvijā noteikti pastāv, tā, piemēram, viens no bīstamākajiem latviešu un krievu integrācijas scenārijiem man šķiet dažādu tautību pārstāvju apvienošanās, lai izgāztu savu neapmierinātību uz Latvijā ieklīdušiem melnādainiem studentiem vai, teiksim, dīdžejiem.


Kādi gribam būt?

Beigu beigās gribu uzsvērt, ka jautājumu par to, kāda ir Latvija, jānošķir no jautājuma, kāda mēs gribam, lai Latvija būtu. Atbilde uz otro jautājumu nav faktu spriedums, te ir nepieciešama izvēle. Iedomāsimies vienu no izvēles variantiem - gribam, lai Latvija būtu "latviska". Vai tas nozīmētu, ka nevajag pār robežu laist melnādainus cilvēkus? Tas būtu jocīgi, jo ne jau tikai melnādainie nav latvieši, arī norvēģi un angļi nav. Vai norvēģi un angļi drīkst dzīvot un strādāt "latviskā Latvijā"? Ja mēs atbildam, ka jā, tad mums jāpaskaidro, ar ko norvēģi ir labāki par šrilankiešiem. Un, kā jau teicu, diez vai kritērijs varētu būt piederība rasei. Ja mēs vēlamies, lai Latvijā strādātu vēl kāds bez mūsu jau esošajiem iedzīvotājiem, un negribam būt rasisti, diez vai ir pamats liegt šeit uzturēties citas ādas krāsas cilvēkiem, bet, ja nevēlamies, tad aizliegumu būtu jāattiecina arī uz norvēģiem un angļiem.

Ja "latviskā Latvijā" pār robežu tiks laisti melnādaini cilvēki, vai viņi pēkšņi neizrādīsies "mūsu znoti un vedeklas"? Viena lieta, ka atkal grūti pamatot, kāpēc no melnādaina znota būtu jābaidās, tomēr daudz interesantāks ir jautājums, kurš "latviskajā Latvijā" kontrolēs, kas ar ko precas. Brīvības partijas reklāma ir pirmām kārtām paternālistiska, proti, tā balstās uz pieņēmumu, ka nevar paļauties uz pašām latviešu sievietēm - ka kādam viņas ir jāpasargā, jātur pa gabalu no melnādainiem vīriešiem, jo viņas (sievietes, protams, pirmām kārtām) pēkšņi var nesaprast, kas viņām patiesībā ir vajadzīgs. Un tas varētu būt tikai sākums, drīz latvieši varētu sākt klausīties svešu mūziku, ēst nepazīstamus ēdienus, runāt skaļā balsī un plātīties ar rokām - uzvesties kā tādi zvēri. Tad jau labāk, ka sabiedrība pieskata savējos, pasaka priekšā, ko precēt, ko dziedāt, ko vilkt mugurā, vai ne?

Diemžēl rasisms ir dabisks. Ar prātu grūti to ierobežot. Arī citur neiecietība pret rasismu bieži vien veidojusies ne jau pārdomu rezultātā, bet sāpīgas pieredzes ceļā. Kāda diskusijas dalībnieka pieminētais incidents pie Litlrokas Centrālās vidusskolas 1957. gadā, kad karavīriem vajadzēja aizsargāt melnādainos skolēnus ceļā uz skolu, atstāja diezgan šokējošu iespaidu uz amerikāņiem, kas notikumu attīstību varēja vērot ar samērā jaunā medija, televīzijas, palīdzību. Diez vai Latvijā kaut kas būtiski mainīsies, kamēr mēs tuvplānā neieraudzīsim, kas rasismā ir tik biedējošs. Tomēr būtu jauki, ja diskusijas portālā politika.lv vai Džordža Stīla intervijas vismaz kādam liktu saausīties.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (30) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
crew zer

ve mxf converter free download to convert HD camcorder files. avchd converter convert avchd video files to avi, mp4, wmv, mov mts to avi mp4 mov mkv iMovie, FCP/FCE with mts converter, so to convert mts files for your PC and mobiles. mod converter

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

muzikants 28.01.2003 17:06
Man jau liekas, ka Sveces arguments balstas uz logisku kludu, jo tas ignore ta saucamo 'is-ought' distinction. Neformali, kludas butiba ir sada--noverojumam tiek dots normativs statuss. Piemeram, kads ir noverojis, ka <Janis Ozolbenkis katru tresdienu velk kajas dzeltenas zekes>. Nu, un uz sada noverojuma pamata tiek izdarits normativs secinajums, ka <ir tikai dabigi, ka Janis Ozolbenkis katru tresdienu velk kajas dzeltenas zekes>.

Lidziga veida ir buvets Sveces arguments. <Mes esam noverojusi, ka berni baidas no negeriem>, tatad <Baidities no negeriem ir dabigi>

Pirmais par 'Is-ought' distinction rakstija Hjums. Daudz par to ir rakstijis J.S. Mill, velak ari Keimbridzas filozofi--G.E. Moore, B. Russell.

Bet Svece jau nav vienigais, kas ignore ' is-ought' distinction. Sobrid vertibu filozofija daudzi domataji to dara apzinati, jo tas dod iespeju izvairities no relativisma, veidojot teoriju, kas atgadina 'natural law' tradiciju (Aristotelis, Akvinas Toms, Grotiuss, Pufendorfs, Montesquieu, u.c).

Katram jau pasam bus jaizdoma, vai 'is-ought' distinction vajag ignoret, vai ne. Prasti izsakoties, katram pasam jaizdoma vai iekost taja lode, vai ari ne. ('bite the bullet')

Bucas, muzikants

P.S. Citadi, rakstam nav nekadas vainas. Izklasts ir skaidrs un piemeri vieta.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

TM 28.01.2003 16:09
Faktiski labākais komentārs latviešu valodā par rasismu, ko esmu lasījis. Proti A.Sveces raksts.

Es allaž brīnos un ironizēju par, ja tā var teikt, latviešu rasismu. Manās acīs tas ir mazliet smieklīgs. Kāpēc tā?

Pats latvietis (ja jūs saprotat, ko es ar to domāju) rasismu asociē ar negatīvu attieksmi tieši pret melnādainajiem (Latvijā plašāk pazīstami kā nēģeri), proti cilvēkiem, kuru vai kuru senču izcelsmes kontinents ir Āfrika. Šaurākā lokā ar rasismu asociē negatīvu attieksmi pret aziātiem.

Piemēram negatīvu attieksmi pret romiem (jeb labāk zināmajiem čigāniem) parastais latvis nemaz neuzskatīs par rasismu, jo visbiežāk negācijas pret šo tautu uzskatīs par tik pašsaprotamu un dabisku, ka brīnīsies, vai vispār kāds viņus varētu arī nenīst.

Latvietis vieglu roku pie "melnajiem" jeb nēģeriem pieskaitīs arī viesus no Indijas vai teiksim Irānas (kas tulkojumā no persiešu valodas nozīmē "āriešu zeme") tieši ādas krāsas ietonējuma dēļ, kaut gan minētie ir vēl āriskāki ārieši par mums - latviešiem.

Saskarsme ar citas ādas krāsas cilvēkiem Latvijā ir ārkārtīgi minimāla un epizodiska joprojām. Citu rasu cilvēki Latvijas sabiedrībā nav "izšķīduši", bet ir viegli identificējami. Nu piemēram. "Vidēji statistiskam latvietim" saskarsme ar medlnādaino cilvēku ir iespējama galvenokārt pilsētas apstākļos nejauši paejot garām uz ielas vai satiekot veikalā vai tamlīdzīgi. Šāda veida saskarsme nebūt nedzemdina rasistiskas domas latvieša prātā. Rasisms nāk no mītiskiem nostāstiem par Hārlemas rajonu ASV pilsētā un tur notiekošajiem nelabā darbiem, kādas neeksistējošas mumbu-jumbu cilts (šis ir izplatīts mītiskais Āfrikā mītošas cilts nosaukums padomju folklorā) kanibāliskajiem paradumiem, melnādaino it kā ārējo fizisko līdzību pērtiķiem un tml. Un tad latvietim sametas bail.

Patiesībā ir ļoti maz (proporcionāli) latviešu, kas ar citas rases pārstāvjiem ir ilgstošāk komunikējušies un kuriem ir personiski iespaidi. Pie tam Latvijā šādi iespaidi pārsvarā ir pozitīvi un nekādi nespēj apsptiprināt rasistisku "pārliecību", jo Latvijā ilgāk vai neilgāk mītošie "melnie" pārsvarā ir inteliģenti un labi situēti ļaudis (studenti, basketbolisti un tml), kuri pretēji mītiem, izrādās nekāro ēst cilvēkus, izvarot visas baltās sievietes un atņemt vai iznīcināt balto massu īpašumu.

Tādēļ, lūk, manuprāt, pār Latviju klīstošais rasisma rēgs ir tik smieklīgs. Bet cerams, ka tam nebūs lemts izvērsties traģikā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Elina22 28.01.2003 15:16
Sky- tici vai ne, bet lielākā daļa no cilvēkiem, kas šeit diskutē ir mācījušies no Padomju laika grāmatām. To mēs nevaram izmainīt, bet njemam veeraa. Laikam jau desmit gadi nav pietiekami ilgs laiks, lai atveertu acis par visu shajaa pasaulee notiekosho.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Elina22 28.01.2003 15:04
Vai kāds man nevarētu paskaidrot kāpēc nēģeri nevar saukt par nēģeri, bet tikai par melno?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Elina22 28.01.2003 14:55
Sky- this is very nice of you to give so many comments to the person who has never had had a class like "Rase and Culture" (or something like that). It is great to have some nice people who are ready to fight for their views and make world to be something better. But we can't avoid the fact that in states where the Black people live in larger proportion the crime level is higher. I want to be tolerant and fair to everybody. But the world isn't just black and white. When someone gets a bonus it means that someoneelse is loosing it. Right?

Probably there is a reason why there are more than one rase. Maybe this is the way to teach us something. This discussion is nice. But as long as there will be representatives of at least two rases in this discussion I doubt there will any result.

About your comment in Russian I wouldn't want to agree that there are any similarities. I don't think that I am privileged just because I am White.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ivarsl 28.01.2003 09:26
pirmkārt, gribētos piekrist dažu komentāru autoriem, ka rasisms nav dabisks. Autors šo apgalvojumu balstīja uz to, ka prātam ir pret rasismu jācīnās. tātad, ja prātam jācīnās, tad tas ir pret dabisko cilvēkā. autora rakstā tika minēta arī pieredze, kura ir sāpīga un kuras rezultātā rasisms var pazust. un arī tāpēc rasisms ir dabisks, iedzimts. nu nē - rasisms ir iegūts socializēšanas procesā. varētu pat teikt - nesocializēšanās procesā, jo, piemēram, Latvijā gandrīz nevienam iedzīvotājam nebija iespējas kontaktēties ar citas krāsas cilvēkiem, iepazīties ar tiem. tāpēc tā, liekas, nav sāpīga pieredze. tā vienkārši ir pieredze par svešo, nezināmo.

vēl gribas atsaukt atmiņā vienu Romiešu citātu: cilvēki saprot tikai vienu. cilvēkiem vienkārši ir tendence visu vienkāršot, lai lieta, ja tā var izteikties, varētu tikt labāk pārdota masām. skaidrs ir arī tas, ka rasisms tika izmantots kā politisks līdzeklis, kā līdzeklis, lai valdītu pār masām. un salikt visus pēc vienas pazīmes raksturīgus cilvēkus 'vienā maisā', jo tā vieglāk saprast, vieglāk pārvaldīt.

vēl, liekas, būtu jāmin tāds aspekts, kā bailes no konkurences. nezinu, kur īsti to esmu dzirdējis, bet ir teksts, ka labi līderi nebaidās no konkurences, labi līderi to veicina. tāpēc varētu apgalvot, ka rasisti ir slikti līderi, jo viņi baidās no konkurences. rasisti visus cilvēkus pēc vienas pazīmes vērtē vienādi, un parasti negatīvi, tādējādi izvairoties no iespējas, ka 'melnais' tiktu vērtēts augstāk par 'balto'. un baltajam, patiesībā, nekas nav jādara, lai būtu viņš būtu 'labs'. viņam vienkārši ir jāpiedzimst baltajam. un tikko parādās tas, ka 'melnais' tomēr ir labāks par 'balto', tad arī parādās rasisms, ja baltais baidās no konkurences. jo vairāk cilvēku, jo lielāka konkurence, jo lielāka iespēja zaudēt. un kuram tad patīk zaudēt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jack Ripper 28.01.2003 08:47
Sky demonstree apskauzhami plashas zinashanas dazhadas jomaas. Manii saak rasties domas vai ar Sky nav tapat kaa ar krievu bojeviku autoriem. Uz vaka rakstits vards uzvards bet izradas ka tas ir pseidonims zem kura straadaa noliigta rakstnieku brigaade.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

tas Elmaars 28.01.2003 02:11
sky

ir kaada lieta, kur Tavs viedoklis nesakriit ar oficiaalo, tas ir, pareizo?

peec Tevis teiktaa sapratu, ka Tu esi pirmspensijas vecumaa, ar noslieci uz amneeziju... tas skumdina.

iesaku lielaa vairuma lietot biezpienu

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


sky 27.01.2003 22:58
"Melnajiem ir pilnīgi citāda kultūra. Mums pilnībā nav izprotamas viņu vērtīibas. Tā kā viņi ilgu laiku tika apspiesti, tad viņu zināšanu un kultūras līmenis mums šķiet zemāks, kas arī mūsos rada nevēlēšanos ar viņiem apspriesties vai kontaktēties. "

Гитлер и другие идеологи нацизма заимствовали и приспособили к собственным мировоззренческим концепциям многие положения теории Гобино с целью обосновать "право" немцев господствовать над миром.. "Немецкий народ - воплощение достоинств арийской расы, он призван в качестве расы господ подчинять себе менее ценные народы, прибегая к любым средствам принуждения... Пусть тот, кто хочет жить, вступает в борьбу, а тот, кто не хочет воевать в этом мире вечной борьбы, не заслуживает права на жизнь".

Жозеф Артур де Гобино (1816-82). Он различал три “чистые” расы (белую, желтую и черную) и многочисл. “смешанные” типы, возникние в рез. их истор. контактов. Каждая раса сама по себе неизменна и обладает специфич. культурными способностями. ..Расы неравноценны. Белая (арийская) раса обладает большей культурной одаренностью и является единств, творч. культурной силой в истории, именно она создала все великие цивилизации ..Элитой арийской расы Гобино считал германцев..

Vai man tikai tā izskatās, vai arī šajos apgalvojumos ir kāda līdzība?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


sky 27.01.2003 22:42
"*kad es maacijos skolaa, geograafijaa 5.klasei, bija rakstiits, ka Afrikas kontinetaa dziivo neegjeri"

Dikti labi, mēģinu atcerēties, ko vēl tu mācījies padomju skolas 5.klasē un cītīgi pie tā turies. Un visiem spēkiem izvairies no jebkā, kas ir noticis vai uzrakstīts pēc tam. Varu pačukstēt, ka viss sekojošais ir pasaules konspirācija pret tevi. Labāk atrodi to ģeogrāfijas grāmatu un tā lai ir tava Bībele.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

sky 27.01.2003 22:33
SKY - Ja tev nešķiet, ka dažreiz noteikumi iestājoties augstskolā ir negodīgi, tad man ir jautājums, ko nozīmē teiciens "visiem vienādas tiesības" (kas iekļautas gandrīz visu valstu konstitūcijās). Vai tas ir pēc principa: mēs visi esam vienlīdzībi, bet citi ir vienlīdzīgāki?

Affirmative action pastāv, lai izlīdzinātu to negodīgumu, kas visu laiku īstenots pret 'melnajiem'.

Varbūt nodosimies brīvprātīgā verdzībā melnajiem, lai izpirktu savu senču vainas? Vēsture ir tāda kāda tā ir. Poļi, krievi, vācieši un zviedri mums īpaši neatvainojas, ka mēs esam atradušies viņu pakļautībā gadu simtiem.

Vēsture ir tāda kāda tā ir. Vai tas nozīmē, ka nekas no tās nav jāmācās? Vācu skolas grāmatās, piemēram, ļoti daudz tiek bērniem mācīts par vācu tautas atbildību holokaustā, bet tev kā daudzcietušās latvju tautas pārstāvei, kas pelnījusi tikai līdzjūtību un atvainošanos no citiem, būs grūti izprast šādu atbildības pakāpi.

"daudzgadu Amerikas pieredze" :) Tas skan ļoti skaisti! Tu teici, tas daudz ko izskaidro, tad arī joprojām gaidu to skaidrojumu tava komentāra kontekstā.

Tomēr pēc būtības mēs paliekam katrs pie sava viedokļa, vai ne? Diezvai mums izdosies vienam otru pārliecināt, tāpēc nevajag to visu uztvert tik personiski. Domāju, ka Mārtiņš Luters Kings to uztvēra diezgan personiski un tāpēc varēja arī kaut ko izmainīt pastāvošajā iekārtā un tāpēc šodien viņa runas, piemēram, I have a dream, mācās no galvas.

I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream...

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slaveowners will be able to sit down together at a table of brotherhood...

I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

I have a dream today. utt.

..Diez vai mums izdosies vienam otru pārliecināt, tāpēc nevajag to visu uztvert tik personiski. Vai tu gadījumā nepiederi pie pirmās komentētājas Birutas raksturotajiem - "Pavērojiet ielās - vieglā formā tas izpaužās ar cilvēku lūrēšanu uz tiem, kas citādāk apģērbušies vai runā citā (izņemot latviešu vai krievu) valodā. Tāpat cilvēki ir neiecietīgi pret citu viedokļiem un vienmēr meklē vienīgo patiesību, tāpat kā meklē vienīgo pieņemamo ādas krāsu." un domā, ka mums vispār nav vērts diskutēt un izskaidrot/pamatot katram savu viedokli?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Elina22 27.01.2003 13:10
SKY - Ja tev nešķiet, ka dažreiz noteikumi iestājoties augstskolā ir negodīgi, tad man ir jautājums, ko nozīmē teiciens "visiem vienādas tiesības" (kas iekļautas gandrīz visu valstu konstitūcijās). Vai tas ir pēc principa: mēs visi esam vienlīdzībi, bet citi ir vienlīdzīgāki?

Varbūt nodosimies brīvprātīgā verdzībā melnajiem, lai izpirktu savu senču vainas? Vēsture ir tāda kāda tā ir. Poļi, krievi, vācieši un zviedri mums īpaši neatvainojas, ka mēs esam atradušies viņu pakļautībā gadu simtiem.

"daudzgadu Amerikas pieredze" :) Tas skan ļoti skaisti!

Tomēr pēc būtības mēs paliekam katrs pie sava viedokļa, vai ne? Diezvai mums izdosies vienam otru pārliecināt, tāpēc nevajag to visu uztvert tik personiski.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

tas Elmaars 26.01.2003 22:20
taa es arii nesapratu rasisma defeniiciju?

kaadas probleemas ir Jaanim Teeraudam Latvijaa - vinju uz ielas sauc par neegjeri?*

kas ir rasims???

mees dziivojam rasisma paarnjemtaa Latvijaa! no kuras vietas liidz kurai, no Valkas liidz Grobinjai? tur veel ir saglabaajusies rasisms, bet citur labie Eiropas Cilveektiesiibu utt augstie komisaari ir atceelushi klaushas?

kaa tas naakas, ka visbriesmiigaakas lietas notiek muusu mazajaa teevzemiitee? eebrejus, visus 6. 000 000 shaava latvieshi, krievus apspiezh, eest nedod un no dziivokljiem izliek latvieshi, katra otraa sieviete par naudu gulj Latvijaa, pedofiilu centrs ir Latvijaa utt, utt

vai vispar kaut kas labs arii notiek Latvijaa?

man ir kauns par muusu liikajaam muguraam, kuri pasaules labaa ir gatavi samazgas eest, bet par saveejiem iestaaties.... tas nav aktuaali

skumji...

*kad es maacijos skolaa, geograafijaa 5.klasei, bija rakstiits, ka Afrikas kontinetaa dziivo neegjeri

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

sky 25.01.2003 22:46
"Ar vārdu "visparizēt" domāju, ka manis teiktais neattiecas 100% uz visu minēto grupu. Tas ir diezgan elementāri."

Vēl elementārāk būtu, ja tu lietotu vārdu "vispārināt", bet var jau, protams, cītīgi palikt pie saviem vārdiem un uzskatīt tos par labākajiem. Tāpat kā viedokļiem..

"Varbūt vārdi "zemāks kultūras līmenis" nebija precīzs - piekrītu, bet kultūras mums ir atšķirīgas." Es vēlētos diskutēt par to, līdz kādam līmenim Latvijas sabiedrība ir gatava pieņemt atšķirīgo, bet, ja tu joprojām vēlies veltīt spēkus argumentiem - ir vai nav atšķirīgas - tad šeit es nevarēšu pievienoties, jo man jau sen tas ir skaidrs.

"Tas, ko tu teici, viss ir burvīgi. Tikai jautājums, vai tev kaut reizi ir izdevies satikt kādu citas rases pārstāvi? Tas daudz ko maina."

Jā, daudzgadīga dzīve ASV un citās rietumu demokrātijās. Tagad paskaidro, ko tas maina.

"Ja runājam par melnajiem, tad viņi ir vēl lielāki rasisti par mums. Mēs jau esam nonākuši līdz tādam līmenim, kad melnajiem ir zemāksa prasības, iestājoties universitātē, nekā baltajiem". Kā reizi, MĒS nekur neesam nonākuši. Tās ir ASV, par ko tu runā. Vienreiz jau lūdzu skaidrojumu tavam "'mēs" lietojumam. Kamēr melnie vergoja priekš balatajiem, baltie uzkrāja bagātību, guva arvien vairāk priekšrocību un tagad var turpināt savas atvases sūtīt uz universitātēm. Vai nedomā, ka būtu tikai godīgi, ja šodien notiktu mēģinājumi kaut ko labot šajā vēsturiskajā situācijā? Pie tam (1) affirmative action ir brīvprātīga darbība, (2) ASV vēl ir ļoti maz universitāšu, kuras vada t.s. melnie, tā kā (man par prieku) ir t.s. baltie, kuru viedoklis pilnīgi atšķiras no tavējā. Ja mēs būtu 2 universitāšu rektori, pie manas būtu plāksnīte ar uzrakstu "Šeit atbalsta affirmative action", pie tavas notiktu aktivitātes, lai šādas plāksnītes neparādītos nekur .

Arī oponēt ir jāiemācās, nevis jāizkliedz akli savs viedoklis!!! :-)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Elina22 24.01.2003 15:24
SKY - es domāju tu nebūsi mani pareizi sapratis. Tomēr ikvienam ir iespēja izteikt savu viedokli, un es to respektēju. Ar vārdu "visparizēt" domāju, ka manis teiktais neattiecas 100% uz visu minēto grupu. Tas ir diezgan elementāri.

Varbūt vārdi "zemāks kultūras līmenis" nebija precīzs - piekrītu, bet kultūras mums ir atšķirīgas.

Tas, ko tu teici, viss ir burvīgi. Tikai jautājums, vai tev kaut reizi ir izdevies satikt kādu citas rases pārstāvi? Tas daudz ko maina. Ja runājam par melnajiem, tad viņi ir vēl lielāki rasisti par mums. Mēs jau esam nonākuši līdz tādam līmenim, kad melnajiem ir zemāksa prasības, iestājoties universitātē, nekā baltajiem. Mēs melnās rases pārstāvi vairs nevaram saukt par nēģeri, jo tas tiek uzskatīts par lamuvārdu. Tikai nevajag teikt, ka to izdomājuši baltie! Varbūt arī baltajiem būtu jāizdomā kāds skaists rases apzīmējums. :) Vai tā nav krišana galējībās?

Arī oponēt ir jāiemācās, nevis jāizkliedz akli savs viedoklis!!!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Jack Ripper 24.01.2003 08:42
Lidzas Eirovizijas un Mis konkursiem der izsludinat vel vienu par vislatviskako un visbaltako Angela Davis atdarinataju.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jack Ripper 24.01.2003 08:16
Ka buusiet ieverojushi par potencialiem rasistiem uzskatitiem cilvekiem pec vinju oponentu domam parasti ir zemaks kulturas limenis.(lai neliktu dazhadu rasu draugiem vilties saaku konsekventi rakstit bez komatiem).

Sky varetu aizbraukt Zimbabvi un tur pastastit vietejiem kadu jauku stastinu par rasu draudzibu. Varbut jasak butu nevis ar rasu draudzibas vai iecietibas sludinashanu bet ar tautu draudzibas veicinashanu. Ari shajaa jomaa Sky var guut panakumus aizbraucot piemeram uz Ruandu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Fonors 24.01.2003 00:07
Zvaigznei!Tu esi patiikami neviltota un patiesa,tas rosina ticeet tevis saciitajam daudz vairaak nekaa she trakojoshiem ciiniitaajiem ar pashsacereetiem un no graamataam vilinaatiem bubuljiem.Patiesiibaa shiis diskusijas man ljaava daudz labaak saprast Harija Potera psichologjisko gjeneezi un motivaaciju.

P.S.Rasistu kjeeraajiem! Kaa jau tika ieprieksh konstateets es esmu kretiins, taapeec visu manis rakstiito pieprasu uztvert kaa degjenereeta ebreju cilmes rasista murgus. Liidz ar to aicinu juus veersties pie Sorosa,ANO,UNDP,ES un pie citaam organizaacijaam ar pieprasiiijumiem finanseet peetiijumus ,kas paliidzeetu atklaat un atmaskot rasistus ,kas ir infiltreejushies Latvijas teritorijaa.Prece tachu ,t.i. rasisms, ir,ko veel vairaak vajag ,lai nopelniitu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


zvaigzne 23.01.2003 23:43
Autoram

Cieniijami, cieniijami, autora kungs, ka esat izvelejies mani kaa simptomatiskako raditaju Latvijas sabiedribas saslimshanai ar rasisma sergu. Varetu pat paust visdzilako pateicibu, ja vien...ja vien nebutu tik daudzu "ja"....

Kurs gan labak par jums, cienijamais filosof, zina, cik viss ir relativs? Diemzhel, ne jus mani pazistat, ne es jus. Un mums katram ir savi "ja" un savi apstakli, mantojums, audzinashana, izglitiba un iedzimtibas, kas izraisa konkretu emociju vetras.

Braukajiet vien ar 10.tramvaju, pazhmiedzis padusee aadas portfeliti uz Tornjakalnu - tas ir apmeram viss, ko par Jums zinu, ka ari publikacijas Rigas Laikaa... Es te turpinasju pabraukaleties ar bernu rateljiem un vairak neizdarisju secinajumus par jusu dzivi, uzskatiem un intelektualo koeficientu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

sky 23.01.2003 20:48
"Otrkārt, grūti pateikt, vai Latvijas iedzīvotājus vajag vai nevajag saukt par rasistiem, bet rasisms kā parādība Latvijā noteikti pastāv."

Kas gan to rada? Varbūt Somijas iedzīvotāji rada rasismu Latvijā?

Elinai22 - " Es negribu neko vispārizēt un tomēr. Melnajiem ir pilnīgi citāda kultūra. Mums pilnībā nav izprotamas viņu vērtīibas. Tā kā viņi ilgu laiku tika apspiesti, tad viņu zināšanu un kultūras līmenis mums šķiet zemāks, kas arī mūsos rada nevēlēšanosar viņiem apspriesties vai kontaktēties. ..... ..Mūsu izjūtas pret citas rases cilvēkiem varētu salīdzināt ar latviešu vispārējo attieksmi pret čigāniem. Tā kā mēs neesam mazāk rasistiski par citu tautu pārstāvjiem."

Starp citu, tavā zināšanu līmenī, kas tev šķiet augstāks par melno zināšanu līmeni, trūkst zināšanu par latviešu valodas vārdu pareizu lietošanu (tas attiecībā uz "visparizēt"). To gan apgūsti, citādi tu nepatīkami krīti ārā no "balto zināšanu līmeņa".

Ko tu apzīmē ar "mēs" un "mūsos"?

"Mums pilnībā nav izprotamas viņu vērtīibas". Tāpat kā man tavējās. Bet katram jau sava dzīve jādzīvo un kaut kas jāiemācās, kamēr esam uz šīs zemes. Vieni ir iemācījušies dot savu ieguldījumu, lai šī pasaule būtu labāka vieta, kur dzīvot mums visiem un katram no mums, bet otriem vēl daudzas dzīves priekšā, lai līdz šādam apziņas stāvoklim nonāktu.

"viņu..kultūras līmenis mums šķiet zemāks". Atkarīgs, kā tu definē ar vārdu kultūra. Varbūt blūzs ir ne mazāka kultūra kā latvju dainas? Varbūt atklāta blenšana uz jebko citādo un neiecietība pret kultūrām, kas ir "pilnīgi citādas", neliecina par sevišķi augstu kultūras līmeni?

Džekam Uzšķērdējam (Jack Ripper) - tava nika izvēle ļoti atbilst taviem tekstiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Latvian 23.01.2003 10:36
Es pilnīgi negribu piekrist šai viltus tolerancei un mū˛īgajiem mēģinājumiem pasniegt rasismu kā balto cilvēku problēmu un grēku. Pieminēsu tikai šo: kādēļ kaut kāds nēģeris Stīls atbrauc no citas valsts un tagad, izmantojot mūsu viesmīlību, kļūst tik ksenofobisks attiecībā pret citiem? Kādi ir viņa argumenti: Stīls esot gājis pa Vērmaņdārzu un kāds nenobriedis pusaudzis izteicis kādu nepiedienīgu frāzi. Tik tiešām, Stīls tagad jūtas tik apvainots, jo redz- tāda ir visa Latvijas sabiedrība, respektīvi vietējie iezemieši- latvieši! Vai mani, kā latvieti, staigājot pa Baltimoru, kura skaitās izteikta nēģeru pilsēta, vienmēr laipni uzņems visos krogos, viesnīcās un parkos? Vai man ir garantija, ka ejot pa Bronksu vai Hārlemu man kā baltam cilvēkam nesalauzīs degunu? Tomēr es varu šim Stīla kungam garantēt, ka viņu kā nēģeri, loģiski, ar atšķirīgu ārieni, nepiekaus, izņemot vienīgi tad, ja viņš apmeklēs vietas, kurā nav kulturālās sabiedrības vairākums (deklasētās sabiedrības daļas koncentrācijas vietas). Es netieku gudrs, kāpēc šis Stīls, apņemdams latviešu sievieti, dzīvojot mūsu valstī, mūs sauc par rasisma pārņemtu sabiedrību? Neviens likumdošanas akts viņam neliedza šeit ierasties, legāli dzīvot un darīt to, kas viņam ir patīkami, kamēr es gan nevarētu aizbraukt uz kādu valsti, kurā negroīdu rases cilvēki ir vairākumā un justies droši. Varbūt Stīla kungs grib aizmirst vēl tagad notiekošo nēģeru genocīdu pret vietējiem baltādainajiem fermeriem, kuru īpašumi atrodas Zimbabvē uc?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jack Ripper 23.01.2003 08:25
Man nu gan labak patiktu ja sheit brauktu stradat angli un norvegi nevis shrilankieshi. Es nevelos lai mana valsts Latvija klust par piestatni cilvekiem kuri ir varbuteji saistiti ar teroristu (tamilu tigeri) aktivitatem. Shaubos vai butu sajusmaa par Ziemelirijas iriem (ja nu vish ir bijushais IRA kaujinieks?). mani piesaista cilveki bez iespejamas teroristiskas vai dauzonigas pagatnes.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


IIvars 22.01.2003 20:53
Jaa, Arti, taa jau ir. Lai gan cik nu "dabisks" var buut kaads sociaals fenomens... Saistiibaa ar patreizeejaa briizha Latviju gan buutu jaanoraada, ka pie mums nevis "jau ir" klasisks rasisms, bet gan visai augliiga vide tam, lai tas izveidotos: nu nav jau tikpat kaa pie mums ne to melno, ne to dzelteno, pashi knapi velkam dziiviibu, kur nu veel te lai rastos kaadi "uz astes seedeetaaji"... Pie tam, nevajadzeetu aizmirst, ka lielai daljai Latvijas iedziivotaaju "neejgeris" joprojaam ir eksotika, kuru uzluukojot atkaras zhoklis un par savu iztureeshanos domaats vairs netiek.Ir interesanti, ka, lai kaa videejaa gadagaajuma latvieshu tautiibas patriotiem (no T&B elektoraata) nepatiktu okupanti krievi, vinji, taapat kaa Lubaanas ielas chigaani, tomeer ir saveejie, pierasti un nav pakljaujami ksenofobijai kaa Stiils un chomi no "Los Amigos". Shajaa zinjaa patiesi ir pamats Sveces kunga bazhaam, ka jau pastaavoshie etniskie grupeejumi tikai tad vareetu rast kaadu "integraaciju", kad paraadiisies kaads no malas, ar "ne taadu" aadas kraasu, acu formu, deguna izliekumu utt., kuru tad varees kopiigi klapeet un tiranizeet.Kopumaa labs raksts. Mans ieteikums buutu paplashinaat diskusiju par ksenofobijas teemu - atsveshinaashanaas un naidiigums LR noteikti ir virs vidusmeera dazhaadaas sociaalaas vides sfeeraas, ne tikai attieciibaa uz cilveekiem ar citu aadas kraasu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Fonors 22.01.2003 15:49
Truba tev ,Svece!

Tu arii esi rasists! Nokurinaas tevi kaa vecu aviizi...Pagaidaam jau tikai vieglaa kavaleerija,t.i. Hilarija ir saakusi,driiz klaat buus arii smagaa Eldars,bite un citi rasistu kjeeraaji..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Ritvars 22.01.2003 15:34
Kārtējo reizi daudz kas atkarīgs no definīcijām.

Sveces rasisms ir: "Cilvēkus var iedalīt nelielā skaitā grupu, klasificējot tos pēc anatomiskās uzbūves un ādas krāsas, ka katrai no grupām atbilst arī noteikts psiholoģisko īpašību un spēju kopums, un, ka starp grupām pastāv zināma hierarhija, proti, dažas ir augstāk stādāmas par citām."

Pirmkārt, klasificēšana atkarīga no taksonomiskā līmeņa, piemēram, Latvija ietilpst Austrumeiropas līdzenumā, Latvijā ir Piejūŗas zemniene un Vidzemes augstiene, bet ir arī Abrenes nolaidenums un Upmales paugurlīdzenums. Un tas viss nenozīmē, ka fizioģeogrāfiskajā rajonēšanā valda juceklis vai tā pati ir pilnīgi gaŗām. Tā arī pēc bioloģiskām iezīmēm populāciju var grupēt vairāk vai mazāk grupās.

Otrkārt, neviens nevar noliegt, ka cilvēki ne tikai individuāli ir atšķirīgi, bet arī to grupām piemīt līdzīgas iezīmes, piemēram, Austrālijas aborigēniem ir īpaši manāma vielumaiņas palēnināšanās naktī, kas palīdz pārciest skaidras un aukstas naktis. Var runāt arī par asinsgrupām, noturību pret slimībām, etanolu utt.

Treškārt, te nu arī ir īstā vieta saprast, kas ir rasisms. Rasisms NAV cilvēku un to grupu bioloģisku atšķirību atzīšana, rasisms IR viedoklis, ka minēto atšķirību dēļ dažas cilvēku grupas ir pārākas par citām. Tāpat rasisms NAV nepatika pret citu tautu dzīvesveidu, jo dzīvesveids NAV bioloģiska, bet sociāla iezīme.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Hilarija 22.01.2003 15:16
Nepiekrītu autora tēzei, ka rasisms ir "dabisks", tāpat, kā neuzskatu, ka dabiski ir zagt vai piekaut cilvēkus tikai tāpēc, ka viņi mums nepatīk. Zagt un piekaut ir slikti, tāpat kā manuprāt rasisms ir slikts. Ja bērns vēlas kādu mantu, viņam vajag paskaidrot, ka iespēja šo mantu iegūt ir viņu nopērkot nevis vienkārši nozogot. Manuprāt, pret rasismu var vērsties ar prātu, jo racionāli domājot, rasistu argumenti neiztur kritiku (kā šī raksta autors diezgan uzskatāmi parāda). Tāpēc liela loma rasisma izskaušanā ir izglītībai un arī sadzīves kultūrai -- uzskatu, ka ar prātu var (un vajag) kontrolēt izteicienus par "žīdiem" un "nēģeriem" gan pie virtuves galda, gan masu informāciajs līdzekļos ... pēdējo reizi šādu izteicienu dzirdēju šorīt Radio Skonto no Mārtiņa Freimaņa mutes.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Elina22 22.01.2003 13:00
Varbūt, ka rasisms nav dabisks. Es arī sevi ilgi neuzskatīju par rasisti, bet šobrīd uz šo jautājumu pilnīgi viennozīmīgi atbildēt nevarētu. Es negribu neko vispārizēt un tomēr.

Melnajiem ir pilnīgi citāda kultūra. Mums pilnībā nav izprotamas viņu vērtīibas. Tā kā viņi ilgu laiku tika apspiesti, tad viņu zināšanu un kultūras līmenis mums šķiet zemāks, kas arī mūsos rada nevēlēšanosar viņiem apspriesties vai kontaktēties. Bet vienlaicīgi mēs arī necenšamies šo barjeru lividēt, jo neuzskatām to par savu uzdevumu. Mūsu izjūtas pret citas rases cilvēkiem varētu salīdzināt ar latviešu vispārējo attieksmi pret čigāniem. Tā kā mēs neesam mazāk rasistiski par citu tautu pārstāvjiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Biruta 22.01.2003 10:19
Nekādā ziņā nepiekrītu autoram, ka rasisms ir dabisks. Bērns nezina, ka melna ādas krāsa nav dabīga, kamēr viņam pieaugušie to neiestāsta, iespējams, ka bērns uzdos jautājumus - kapēc es esmu balts, bet tas otrs melns, bet tikai vecāki paskaidros, ka tas melnais ir neglīts, slinks, netīrīgs un nelāgi ož. Steriotipus bērni pārņem no vecākiem - rasisms ir sociāli konstruēts. Man liekas, to pamatā dara cilvēki, kas citādi nevar apliecināties, kas var apliecināties tikai ar to, ka viņiem jau no dabas dotas kādas izteikti atsķirīgas un iezīmīgi pozitīvākas īpašības - piemēram, balta ādas krāsa.

Pavērojiet arābu valstis, piemēram, Ziemeļāfrikā - tur vienā barā tēju dzer cilvēki ar visdažādākajām ādas krāsām - rudi berberi un melni kā ogle āfrikāņi, tur nekad nav eksistējusi robeža - es baltais - labāks, tu - melnais sliktāks, jo šajā ziņā nevienam nav nekādas priekšrocības.

Bijušās padomju savienības valsts šajā ziņā ir īpaši smags gadījums, jo tur tika kultivērts naids pret citādo. Man liekas, ka sabiedrības attieksme pret invalīdiem nav šķirama no sabiedrības neiecietības pret cilvēkiem, kas acīm redzami citādi izskatās.

Pavērojiet ielās - vieglā formā tas izpaužās ar cilvēku lūrēšanu uz tiem, kas citādāk apģērbušies vai runā citā (izņemot latviešu vai krievu) valodā. Tāpat cilvēki ir neiecietīgi pret citu viedokļiem un vienmēr meklē vienīgo patiesību, tāpat kā meklē vienīgo pieņemamo ādas krāsu.

Saistītie raksti
Citi autora darbi