Atslēgvārdi:

Conditions of enhancement of civic participation (Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas nosacījumi)

  • Autors:Baltijas Datu Nams
  • Organizācija:Atbalsta: NATO
  • Gads:1999

Pētījuma mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, kas ir svarīga demokrātijas garantija.

Iesaki citiem:

ANOTĀCIJA

Pētījumam bija vairāki uzdevumi:

uzzināt sabiedrības līdzdalības dinamiku laika posmā 1990-1998;
izpētīt līdzdalības ietekmi uz indivīdu attieksmēm un vērtībām;
salīdzināt situāciju Baltijas valstīs;
izpētīt līdzdalības veicinošos priekšnoteikumus;
pievērst īpašu uzmanību nepilsoņu attieksmei Latvijā.

Galvenā hipotēze, ko izvirzīja šis pētījums: indivīda pilsonisko līdzdalību pārejas sabiedrībā nosaka:

  • pozitīvas līdzdalības pieredzes trūkums;

  • pazemināts kompetences pašnovērtējums;

  • izmaiņas sabiedrības vērtībās līdz ar sociālo un ekonomisko apstākļu izmaiņu.
Pētījumam ir šādas galvenās sadaļas:

  1. Pārskats par pilsonisko līdzdalību Latvijā;

  2. Līdzdalības un ietekmes NVO motivācija: fokusa grupu diskusiju rezultāti;

  3. Galvenie secinājumi.
Pētījuma galvenie secinājumi apstiprināja iesākumā izvirzīto hipotēzi.


(Conditions of enhancement of civic participationpdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi