Tika izstrādāts „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” projekts, kas ir apstiprināts 2014.gada janvārī. Pamatnostādnes paredz virkni pasākumu, lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par cilvēku tirdzniecību, uzlabotu un veicinātu cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu[ 1 ] .