Atslēgvārdi:

Cilvēku ar invaliditāti kā neizmantota darbaspēka potenciāla efektīva iesaiste Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares ražošanas uzņēmumos

  • Autors:Aigars Laizāns; Pētījuma eksperti: Biruta Mičule, Dace Cālīte, Aivars Rubenis
  • Organizācija:SIA "ORAM"
  • Gads:2005
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis ir rast risinājumu vienai no lielākajām elektronikas un elektrotehnikas (turpmāk tekstā - E&E) nozares attīstību kavējošajām problēmām – cilvēkresursu trūkumam, izpētot un izstrādājot rekomendācijas un darbības plānu cilvēku ar invaliditāti kā darbaspēka iesaistīšanai E&E nozarē, kā arī risināt cilvēku ar invaliditāti bezdarba un izglītības pieejamības E&E specialitātes problēmas.

Iesaki citiem:

Pētījuma autori apzinājuši cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību E&E ražošanas uzņēmumos, pētījuši invalīdu apmācības un izglītības iespējas šajā nozarē. Autori skatījuši arī nozares darba devēju izpratni par invalīdu vajadzībām un darba spējām, apkopojot labās prakses piemērus uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.

Pētījuma secinājumu daļā sniegtas rekomendācijas nozares darba devējiem, cilvēkiem ar invaliditāti, rekomendācijas pašvaldībām par nodarbinātības veicināšanu, apzinātas apmācības un izglītības iespējas noteiktajā teritorijā (Ogres rajons un Rīgas pilsēta) un izstrādāta apmācības shēma, tāpat arī ieteikumi darba devējiem, pašvaldībām, Izglītības un zinātnes ministrijai, kā nodrošināt apmācības un izglītību cilvēkiem ar invaliditāti E&E specialitātēs.

(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti

Attīstīties kopā politika.lv

Citi autora darbi