Cilvēktiesības Latvijā 2003. gadā

  • Organizācija:Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs (LCESC)
  • Gads:2004
  • Valoda:latviešu, angļu

ZIŅOJUMA ANOTĀCIJA

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs (LCESC), kas ir Starptautiskās Helsinku Cilvēktiesību federācijas dalīborganizācija, sagatavojis ikgadējo pārskatu par aktuālākajām problēmām un sasniegumiem cilvēktiesību jomā Latvijā 2003. gadā.

Iesaki citiem:

Cilvēktiesību ievērošana slēgta tipa iestādēs: cietumos, psihoneiroloģiskajās slimnīcās un pansionātos un nelegālo imigrantu nometnēs, kā arī policijas vardarbības izpausmes un neatkarīgu sūdzību institūciju trūkums uzskatāmas par aktuālākajām cilvēktiesību problēmām arī 2003. gadā. Sabiedrības integrācijas jomā pērn aktualitāti saglabāja nepilsoņu jautājums. Mazākumtautību tiesību jomā vēl arvien netika ratificēta Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par mazākumtautību aizsardzību un pieauga spriedze sakarā ar mazākumtautību izglītības reformu. Neiecietības jautājumu un sabiedrības atbildības nepārzināšana atklājās, vairākiem politiķiem sniedzot intervijas nacionāli radikālā publikācijā, kurā pārstāvēti gan antisemītiski, gan homofobiski uzskati.

Autori atzīst, ka pārskats nevar tikt uztverts kā visaptverošs Latvijas cilvēktiesību stāvokļa atspoguļojums, jo tajā aplūkotas tēmas, kas ir LCESC specializācijas jomās – galvenokārt pilsoniskās un politiskās tiesības, mazāk sociālās un ekonomiskās tiesības.Cilvēktiesības Latvijā 2003. gadā

(latviski, PDF, 404 KBpdf)

(angliski, PDF, 184 KBpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi