Atslēgvārdi:

Ceļā uz godīgāku sabiedrību: Korupcijas novēršanas politikas jaunākās tendences Latvijā

  • Autors:Valts Kalniņš un Lolita Čigāne
  • Organizācija:Latvijas Ārpolitikas institūts
  • Gads:2003
  • Valoda:latviešu

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Pētījumā aplūkoti četri aktuāli korupcijas novēršanas jautājumi - interešu konflikta regulējums, fizisko personu īpašumu un ienākumu kontrole, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) loma un partiju finansēšanas sistēmas attīstība.

Iesaki citiem:

Nozīmīgāko secinājumu vidū ir atziņa, ka interešu konflikta novēršanas likumā jāizslēdz iespējas to interpretēt tā, lai pieļautu interešu konfliktu. Ir arī jāpaplašina to personu loks, kam ir pienākums regulāri iesniegt īpašumu un ienākumu deklarācijas. Secināts arī, ka politisko partiju atkarība no sponsoriem nemazināsies, ja netiks ieviesti stingri ierobežojumi partiju tēriņu vai reklāmas kopapjomiem un KNAB partiju finanses nepārbaudīs pēc būtības. Paša KNAB neatkarības veicināšanai ir jānostiprina plašākas sabiedrības uzraudzība pār tā darbu.

Pētījums veikts un tā publikācija sagatavota ar Sorosa fonda - Latvija un Zviedrijas valdības finansiālu atbalstu.

Ceļā uz godīgāku sabiedrību: Korupcijas novēršanas politikas jaunākās tendences Latvijā (592.64 KB)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi