Bēgot no komunisma, no laivas izsviežam demokrātiju? 25

Pārdomas par Saeimas iecerētajiem aizliegumiem publiskajiem pasākumiem

Iesaki citiem:


Pagājušajā nedēļā Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja aizliegumus publisku izklaides un svētku pasākumu dalībniekiem. Pasākumos nedrīkstēs aicināt uz likumpārkāpumiem, izmantot bijušās PSRS simboliku, sludināt fašisma vai komunisma ideoloģiju un darīt vēl vairākas citas lietas (skat.zemāk). Formālais grozījumu iemesls: šādi ierobežojumi jau ir spēkā attiecībā uz piketiem, gājieniem un sapulcēm, - tad kādēļ gan tos nenoteikt arī svētkiem un citiem lielajiem pasākumiem?

Argumentācija šķistu loģiska, ja ne viens faktors – grozījumi tālāk tiks virzīti nevis parastajā jautājumu izskatīšanas kārtībā, bet gan kā steidzami – tā, lai tie stājas spēkā iespējami drīz. Šāda Saeimas attieksme rada divas problēmas. Abas, manuprāt, nopietnas.

Sāksim ar acīmredzamāko! Domāju, ka nevienam nav jāmin, kas ir iemesls šādai steigai – tas, protams, ir 9.maijs un pasākumi pie Uzvaras pieminekļa. Atstāsim pagaidām aiz iekavām jautājumu par to, vai 9.maijā tiešām ir izplatīta klaja PSRS simbolikas izmantošana (pagājušajā gadā atnācu pasākumu apskatīt, un, ja neskaita ļoti reto veterānu ordeņus, kā arī stilizētus sarkano karogus, neko īpašu nemanīju), un padomāsim, kādu vēsti šāda Saeimas rīcība nodod tai visai lielajai Latvijas sabiedrības daļai, kurai 9.maijs ir svētki ...

Pareizi – signāls ir tāds, ka vara VIŅUS (nevis PSRS simboliku) joprojām uztver kā draudu! Vai šāds signāls, likumprojekta anotācijas vārdiem runājot, „ierobežo radikālu un naidu vairojošu uzskatu izplatīšanu sabiedrībā?” Nē. Tieši otrādi - kā reizi šāda nedaudz histēriska rīcība izsauc teju automātisku protesta reakciju, izsaucot sašutumu pat cilvēkos, kuri ikdienā maz domā par politiku vai vēstures interpretācijām: vienkārši tādēļ, ka viņu tēvi, vectēvi, ļoti iespējams, ir bijuši šādu PSRS simbolikas nēsātāji.

Ja šogad 9.maijā pie pieminekļa būs vairāk stipri stilizētu PSRS simbolikas, tad tas būs tikai un vienīgi mūsu tautas priekšstāvju nopelns. Lai ko arī mēs domātu par likumprojekta saturu pēc būtības (vajag vai nevajag aizliegt PSRS simboliku), grūti iedomāties vēl neveiksmīgāku laiku, kad Saeimai nākt klajā ar šādu iniciatīvu!

Otrais iemesls, kādēļ steidzamība šādā jautājumā ir bezatbildīga: paša ierosinājuma būtība. Jā, analoģiski ierobežojumi jau attiecas uz piketiem, sapulcēm.
Bet vai policija maz zina, kā šīs normas saprātīgi piemērot tajos pašos piketos un sapulcēs, ja jau Saeima mēģina tos attiecināt arī uz svētkiem?

Stipri par to šaubos.

Šādu ierobežojumu pareiza piemērošana radītu galvassāpes arī visaugstāk kvalificētajam juristam. Kādēļ? Tādēļ, ka šādos ierobežojumus nedrīkst piemērot burtiski, to piemērošana ir SRAEŽĢĪTA. Precīzāk – var jau piemērot arī burtiski, par jebkuru rīcību, kas izskatās pretrunā ar normas tekstu, bet tad tiesām uzliktās sankcijas nāksies atcelt kā cilvēktiesību normām neatbilstošas un vēl izmaksāt kompensācijas. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kad, lai ko arī mūsu 100 guru sarakstītu likumos, ne viss no jaunajām normām būs piemērojams – vienkārši tādēļ, ka esam daļa no Eiropas cilvēktiesību režīma un arī mūsu konstitūcija jāinterpretē cilvēktiesību principu gaismā.

Es absolūti neesmu pārliecināta, ka policija šobrīd ir pietiekami apmācīta un kvalificēta, lai jaunos ierobežojumus piemērotu adekvāti – tā, lai: a) pēc tam valstij nebūtu jāzaudē Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT); b) spriedzes samazināšanās vārdā noteiktie ierobežojumi patiesībā neprovocētu spriedzes pieaugumu.


Manu bažu raksturojumam pamēģināsim apskatīt visus piecus piedāvātos ierobežojumus un pamodelēt, cik lielā mērā šīs normas ir vai nav piemērojamas konkrētām situācijām!

1. Aizliegts vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus.

No visiem šī priekšlikuma četriem elementiem vienīgais, kas bez ierunām izturētu cilvēktiesību pārbaudi, - norma par vardarbīgu valsts iekārtas grozīšanu. Turklāt ar uzsvaru uz VARDARBĪBU, nevis uz valsts iekārtas maiņu! ECT savos spriedumos ir konsekventi uzsvērusi domu, ka demokrātiskās sabiedrībās vardarbība kā valsts iekārtas maiņas paņēmiens nav pieļaujama.

Viss pārējais? Atkarīgs no konkrētiem apstākļiem, konteksta!

Piemēram, kā jums šķiet – ko nozīmē „vēršanās pret LR neatkarību”? Ko svētku pasākumā var izdarīt tādu, lai Latvijas neatkarība būtu reāli apdraudēta – kas ECT acīs ir vienīgais pamats, lai pieļautu sodus par sava viedokļa paušanu valsts teritoriālās integritātes jautājumos? No cilvēktiesību perspektīvas noteikti ir pieļaujamas diskusijas par to, vai Latvijai iestāties Ziemeļvalstu federācijā vai Eiropas Savienotajās Valstīs, varbūt apvienoties ar citām Baltijas valstīm. Šādas diskusijas ir daļa no demokrātiskās sabiedrības publiskās telpas. Es teiktu, ka pat drīkst arī uz šādu apvienošanos aicināt – arī šādu iespēju garantē gan Satversmes 100.pants, gan Eiropas Cilvēktiesību konvencijas!

Un, jā, drīkst diskutēt arī par to, vai Latvijai vajadzētu vai nevajadzētu pievienoties NVS vai Krievijai... Jebkurus no šādiem aicinājumiem drīkst publiski nosodīt, morāli nosodīt kā neētiskus, skaļi ūjināt vai aicinātāja virzienā raidīt sašutuma kliedzienus, bet valsts par šādiem viedokļiem nedrīkst privātpersonai noteikt sankcijas! No šāda skatpunkta nepiemērojams ir arī Krimināllikuma 82.pants, kas nosaka, ka krimināli sodāms ir publisks aicinājums likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību nolūkā iekļaut Latviju vienotā valstiskā veidojumā ar kādu citu valsti vai kā citādi likvidēt. Tik ilgi kamēr piedāvātā likvidācijas metode nav vardarbība – neredzu nekādu iespēju, kā ECT valsts iestādes reāli uzlikto sodu par šādu aicinājumu varētu atzīt par atbilstošu Latvijas starptautiskajām saistībām.

Līdzīgi arī ar Latvijas teritoriālo vienotību. ECT Bulgārijai ir norādījusi, ka „separātiski uzskati un teritoriālo izmaiņu pieprasīšana (runās, demonstrācijās, programmatiskos dokumentos) paši par sevi neapdraud valsts teritoriālo vienotību vai nacionālo drošību. Arī šādos gadījumos demokrātiskā, tiesiskā sabiedrībā jābūt iespējai paust politiskās idejas, kuras izaicina pastāvošo kārtību un kuru īstenošanai tiek piedāvāti miermīlīgi līdzekļi.” (The United Macedonian Organisation Ilinden and Others v. Bulgaria, 76.paragrāfs) Ja kā teritoriālās vienotības maiņas līdzeklis netiek piedāvāta vardarbība, tad, atbilstoši ECT praksei - šādu viedokli drīkst paust. Saeima, protams, var paredzēt visādus sodus par sava viedokļa paušanu arī citos gadījumos, bet tie cilvēktiesību apsvērumu dēļ nebūs piemērojami, - vienkārši apgrūtinās tiesībsargājošo iestāžu un Latvijas iedzīvotāju dzīvi.

Un aicinājums „nepildīt likumus” ir pavisam slidens no normas piemērošanas viedokļa! Atkarīgs, protams, no tā, kas tas par likumu un cik lielus draudus rada aicinājums ... Cilvēces vēsturē ne mazums bijis tādu likumu, kurus ir pilnīgi attaisnojami neievērot.


2. Aizliegts sludināt vardarbību, naidu, klaju nacisma, fašisma vai komunisma ideoloģiju.

Atkal – aicinājumi uz vardarbību nudien ir aizliegtā zona! Naida sludināšana – arī (atbilstoši ECT praksei par naida runu), lai gan manis novērotais 2012.gada 16.martā un teju ikdienā tviterī liecina, ka attiecībā uz etniskajiem jautājumiem daļa Latvijas sabiedrības vienkārši nejūt robežas starp sadzīvisku ksenofobiju un naida sludināšanu. Un tad ir jautājums: vērsties pret šiem cilvēkiem ar visu likuma bardzību vai tikai tad, ja viņu teiktais jau nopietni sāk apdraudēt sabiedrisko mieru? Vai esat pārliecināti, ka policija jūt šīs robežas? Es – ne sevišķi.

Neesmu arī pārliecināta, ka visiem policistiem ir bijuši padziļinātie politikas filozofijas kursi, kas ļautu viņiem saprast, kuros mirkļos kāds atļaujas sludināt nacisma, fašisma vai komunisma IDEOLOĢIJU. Turklāt – kur ir pieļaujamās attiecīgās ideoloģijas robežas (atvainojiet, bet mūsdienu sociāldemokrātijas saknes arī ir marksistiskajā domāšanā!) un ko tad vairs nedrīkst.

Piemēram, fašisms. Pazīmes: 1) prioritāte – valsts, nevis cilvēktiesības (autoritārisms); 2) ultranacionālisms; 3) vadonisms; 4) etnocentrisms; 5) flirtēšana ar militārām lietām. Šeit es pat varu izteikt apbrīnu par likumprojekta steidzamību balsojošu deputātu drosmi – jo pat politikas filozofs, kur nu vēl vidējais policists, ne vienmēr nošķirs, kur beidzas fašisms un sākas viena no Saeimā pārstāvētajām partijām!

Bet tik pat labi - komunisms. Jā, vēsturisku traumu rezultātā ir šī ideoloģija Latvijas sabiedrībai liels bubulis, bet tomēr tagad, kad pagājušas vairāk nekā divas dekādes pēc neatkarības atjaunošanas, tā kā pienāktos palēnām atskārst, ka komunismam, tāpat kā jebkurai citai ideoloģijai, ir paveidi! Un ja tās vienkārši ir marksistiskās idejas, bez aicinājuma uz demokrātijas likvidēšanu vai vardarbīgu proletariāta revolūciju – šādu pasaules skatījumus drīkst brīvi paust, to publiski arī nosaucot par komunistisku. Starp citu, drīkst būt arī komunistiskas partijas, kas reāli cīnās par varu – ECT atzina, ka Rumānijas liktie šķēršļi jaunas komunistiskas partijas dibināšanai uzskatāmi par cilvēktiesību pārkāpumu (Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania). Manuprāt, tas ir saprātīgi. Jāskatās uz SATURU, nevis birkām.


3. Aizliegts veikt kara propagandu, kā arī slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus

Par kara propagandu – nav šaubu; bet par likumpārkāpumu slavēšanu man ir tās pašas bažas kā pirmajā punktā. Ne jau par katra likuma pārkāpšanas aicinājumu vajadzētu būt sodiem. Jādomā par samērīgumu un sabiedriski svarīgo mērķi. Tāpat piemērošana ļoti atkarīga no tā, vai ar aicinājumu radīti reāli draudi sabiedriskajai kārtībai. . Arī likumi var būt antikonstitucionāli, novecojuši, absurdi – daļa no vārda brīvības ir paust pret tiem savu attieksmi. Tāpat dažkārt likumu pārkāpumam ir cilvēktiesību dimensija, kas ir svarīgāka par formālas normas pārkāpumu. Piemēram, formāli Pussy Riot Krievijas pasākums baznīcā droši vien bija administratīvs pārkāpums: vai tādēļ svētku pasākumā vai piketā nav attaisnojami meitenes slavēt par pašaizliedzīgo pilsonisko protestu (jo FORMĀLI tiek slavēts likumpārkāpums, kas pēc Krievijas varas iestāžu domām ir pat noziedzīgs nodarījums)?


4. Aizliegts izmantot bijušās PSRS, Latvijas PSR un nacistiskās Vācijas karogus, ģērboņus, himnas un simboliku (arī stilizētā veidā).

Šis ierobežojums var radīt asas situācijas tieši 9.maija sakarā – jautājums, vai policija spēs šo ierobežojumu piemērot saprātīgi: tā, lai ar savu rīcību neradītu lielāku saspīlējumu sabiedrībā nekā rada pašas šīs simbolikas lietošana. Turklāt stilizācijas pakāpe var būt dažāda– ne katrs sarkans karogs ir PSRS simbolika; ne katrs melns+sarkans+balts drēbju komplekts – nacistiskās Vācijas pazīme. Nozīmīgs būs arī simbolikas izmantotāja nolūks – skaidrs, ka jaunietis, kas demonstratīvi vicina PSRS karogu, ir viena situācija, bet veterāns, kas katru gadu uz 9.maiju piespraudis ordeni, uz kura attēlots sirpis un āmurs – pilnīgi cita situācija!

Principā, tā ir taisnība, ka gan nacistiskais, gan padomju režīmi uzskatāmi par iznīcinošām, totalitārām parādībām, no kuriem (un kuru režīmu simbolikas!) būtu jānorobežojas. Vienlaikus, manuprāt, tomēr vērts padomāt, kas ir tā pazīme, kas šiem režīmiem ir kopīga un vai tā gadījumā nav vispārināma arī uz citām iekārtām.
Vai pazīme ir totalitārisms? Nu tad būtu jāaizliedz vēl vesela virkne simbolikas - piemēram, jāpadomā, vai ļaut Rīgas centrā vicināt Ziemeļkorejas karogu!
Vai pazīme ir režīma ietvaros paveiktie noziegumi pret cilvēci? Bail pat domāt, kāda simbolika būtu jāaizliedz tad, ja šis princips attiektos uz visām valstīm, kas necilvēcīgus noziegumus pieļāva kaut vai tikai pēdējo 60 gadu laikā...
Kāda vēl varētu būt pazīme?


5. Aizliegts rīkoties tādā veidā, kas rada draudus pasākuma dalībnieku vai citu personu drošībai un veselībai

Pret šo ierobežojumu nebūtu iebildumi, JA to piemēro saprātīgi. Kā var nesaprātīgi? Reiz Latvijā bija ierobežojumi piketiem (labi, tas ir nedaudz no citas operas, bet tomēr raksturīgi!), kas deputātu drošības apsvērumu dēļ liedza piketus rīkot pie Saeimas...

Kā redzams - ja Saeima pieņems šādus ierobežojumus, tad policijai steidzami būs jāapgūst visai sarežģītu likumu saprātīgas un samērīgas piemērošanas prakses! Vai tas ir izdarāms līdz 9.maijam tā, lai pasākumā vēl vairāk neprovocētu jau tā pēc 16.marta sakarsušos prātus – turklāt abās nometnēs?

Šaubos.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (25) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
lapsene

Oi, nebiju domājusi, ka Iveta spēj tik analītiski spriest! Līdz šim daudz kam nepiekritu viņas teiktajā. Šoreiz - visu cieņu!

Tmp author
Uldis

jāpadomā, vai ļaut Rīgas centrā vicināt Ziemeļkorejas karogu!
-----------
Var jau būt ka zināmos apstākļos to varētu pieļaut , Bet ar bijušas PSRS karogu Latvijā nebūtu pieļaujams plātīties.To pašu es varu teikt arī par nacistiskās Vācijas karogu.Ja mēs domājam savādāk tad mums ir jāmaina sava atieksme pret Molotova -Rībentropa paktu un jāmēģina panākt šī pakta reabilitāciju.
Latviešiem 2.pasaules karš sākās 17.junijā 1940.gadā un tas beidzās līdz ar PSRS sabrukumu 1991.gada 19.augustā. Tātad ir jāatzīst ka visus šos gadus no 17.jūnija 1940. gada līdz PSRS sabrukumamam Latvijas Republika ,kas dibināta 1918.gada 18. novembrī bija karastāvoklī ar PSRS.Tie cilvēki kas atzīmē 9 .maijā pie okupācijas pieminekļa otrā pasaules kara beigas ,patiesībā, cildina PSRS par Latvijas iekarošanu.

Tmp author
Uldis

bet mūsdienu sociāldemokrātijas saknes arī ir marksistiskajā domāšanā!
----
Proletariāta diktatūra ,vispasaules proletariāta revolucija- tādas lietas sen jau sociāldemokrāti nepropogandē.Varbūt sociālists Rubiks vēl par to domā ,bet viņa partijas programmā ir pārāk daudz okupācijas noziegumu slavināšana, piem. par latviešu pārvietošanu uz Sibiriju.
Tā ka ja būtu gribēšana tad varētu Rubika partiju aizklapēt ciet.
Manā skatījumā K.Marks ir 19. gadsimta Bin Ladens., lai gan man jāsaka pateicoties viņa murgainajām idejām tika sagrauta cariskā Krievija un Latvija ieguva neatkarību.Lai gan Marks ir nacionālisma noliedzējs latvieši tomēr tika pie savas valsts. Vladlens Sirotkins savā grāmatā:"Počemu proigral Trockij" raksta kā izgāzās Polijas 1920.gada sovetizācija, jo izrādijās ka poļu strādnieki ir nacionālisti un Frunzes karaspēks cieta pamatīgu sakāvi. Tiem ,kas ir mācījušies staļinisko PSRS vēsturi sava prāta sakārtošanai būtu derīgi izlasīt V.Sirotkina grāmatu . Tā pat es ieteiktu palasīt nacionālboļševisma teorētiķa kolčakieša Nikolaja Ustrjālova grāmatu:"Nacionalboļševizm". Protams ,latviešu nacionālistam ir grūti lasīt šo grāmatu ,bet iepazīties ar to ir nepieciešams.Citādi mēs ticam,kā mums skolā mācija ,ka PSRS bija strādnieku un zemnieku valsts ,bet izrādijās ka tā Staļina vadībā tā kļuva par krievu valsti-imperiju.
Vēl es gribētu parunāt par mūsdienu tādu dīvainu tipu -Džordžu Sorosu,kas uzrakstijis grāmatu :"Maldu varbūtības laikmets",kurā viņš raksta:"Galvenais šķērslis stabilai un taisnīgai pasaulei ir Amerikas Savienotās valstis". Es pilnīgi pārliecināts ka ASV ir Latvijas un tā pat arī Izraelas drošības garants.Šo izlasot es varu pateikt ka viņš nav mans draugs un nekad nebūs,lai gan viņa izdotā Hannas Ārentes grāmata nav slikta,kaut arī tur ir kļūdas.
Dž.Soross savai grāmatai pievieno apkšvirsrakstu:"karš pret teroru un tā sekas". Bet manuprāt sekas būtu vēl drausmīgākas,ja ļautu teroristiem vaļu,kā tas bija kad Eiropas demokrātiskās valstis jau no 1922.gada ļāva Vācijai ,pārkāpjot Versaļas līgumu sadarboties ar Krieviju militārā jomā.

Tmp author
Uldis

Kad 1988.gada vasarā es piedalijos LNNK sanāksmēs Arkādijas parkā tas komunisms (man protams nepatīk ka tā tiek saukta tā fašistiskā iekārta ko uzspieda okupācijas vara) par ko Iveta Kažoka satraucas gulēja uz nāves gultas un mums latviešiem bēgt nekur nebija vajadzīgs. Un visu patriotisko latviešu galvenais uzdevums bija tā rīkoties lai viņš ātrāk nobeidzas.Šodien es tikai nožēloju ka Gorbačovs nav Krievijas politiķu saimē un ir pakļauts apvainojumiem par PSRS sagraušanu.Demokrātiski noskaņoti latvieši vienmēr būs pateicīgi Gorbačovam.
Vladimirs Pozners 2010, gada 12 aprilī sarunā ar polijas vēstnieku Maskavā teic:"История Катыни, на мой взгляд, не позволяющая усомниться в том, что правда, все-таки, вырывается наружу, не позволяет сомневаться в том, что Сталин был преступником. И не только один Сталин. Что люди, его окружавшие, были преступниками. И что их были не только сотни и не только тысячи, но даже и миллионы. Потому что партия, которую он возглавлял, и которая принимала все решения, была преступной партией. Неприятно это говорить, но когда-нибудь надо. И я считаю, что до тех пор, пока будут сопротивляться этой правде, не давать ей возможность выйти, это будет как кандалы на ногах страны, и страна не сможет сделать широкий и свободный шаг. Придется признать эту правду. И чем раньше, тем лучше, потому что тогда это будет светлый день не только для России."
Es saprastu ja krievu karavīri un kritušo karavīru tuvinieki rīkotu piemiņas pasākumu karavīru kapos ,kas ir pietiekoši lielā skaitā saglabājušies Latvijā un neviens latvietis par to nesatrauksies. Bet ja 9.maijā sapulcējas liels bars Latvijas valstij nedraudzīgu cilvēku pie pieminekļa,kas lielākai latviešu daļai simbolizē okupācijas varu un noziedzīgo staļiniskā režīma sadarbību ar hitlerisko Vāciju Latvijas valsts iznīcināšanā,tad man ir nesaprotama Ivetas Kažokas demagoģija tēlojot demokrātijas aizstāvi.
Man jau sen ir tāds uzskats ka latviešiem ir švaki ar politoloģijas zinātni un vainoju es tajā portālu politika.lv.

Tmp author
Uldis

Laiks atzīt, ka PSRS bija Krievijas Impērijas jauns, daudzējādi vel represīvāks, reakcionārāks un agresīvāks pret kaimiņvalstīm vērsts ,variants.
Neskatoties uz oficiāli proklamētu internacionālas valsts koncepciju, visā PSRS teritorijā faktiskās priekšrocības gan politiskajā, gan izglītībā un kultūras dzīvē bija vienai etniskai grupai-krieviem un tā saucamajiem "krieviski runājošien," respektīvi apzinātas, noziedzīgas valsts politikas rezultātā pārtautotajiem citu etnosu pārstāvjiem.
Nav noslēpums, ka padomju varas gados tika īstenots genocīds,respektīvi plānveida veselu etnosu iznīcināšanas politika valstiskā līmenī. Vispirms tā tika īstenota pret latviešiem 1937 gadā.
Laiks pilnīgi ateikties no padomju okupācijas periodā uzspiestajiem viltus internacionālisma -padomju tautas sakausēšanas stereotipiem, kad lepoties bija atļauts vienīgi ar piederību”padomju tautai” vai krieviem. Abi šie uzvedības veidi bija līdzvērtīgas,oficiāli atļautas padomju patriotisma izpausmes formas.Turpretīm nekrievu tautām noliegt savu tautu bija padarīts par goda lietu. Diemžēl šo padomju laikā cieti ieaudzināto savas tautas noliegšanas kompleksu daudzi kā ieilgušu,hronisku slimību,joprojām velk sev līdzi arī Atmodas periodā.
Protams, gan krievu tauta,gan”krieviski runājošie”patiesībā bija un diemžēl ir vēl joprojām vienīgi valdošo aprindu imperiālistiskās politikas ieroči un zināmā mērā pat upuri,jo viņiem daudzu gadsimtu valsts politika bija ieaudzinājusi”lielās” krievu tautas pārākumu pār nekrievu tautām.
Tas ir citāts no Jura Bojāra sosiādemokrātiskās strādnieku partijas programas. Man viņš ļoti patīk.
Ir arī krievu vēsturnieki kas parāda PSRS citā gaismā .Tāds ir Vladlens Sirotkins ar grāmatu ;"Počemu projigral Trockij Staļinu". Tagad ir izdota latviešu valodā Timotija Sneidera grāmata :"Asinszemes". Kāpēc ir vajadzīgs Ivetai Kažokai aizstāvēt staļinisko režīmu kas kopā ar hitlerisko režīmu iznīcināja vairākas valstis?

Tmp author
Uldis

Es domāju ka mēs nebēgām no komunisma mūs no tā palaida Gorbačovs,sākdams pārbūvi un demokratizāciju.
Un vai tas bija komunisms vai staļiniskais nacionalboļševisms,par to vēl vēsturnieki strīdās.Katrā ziņā pie ši vārda vajadzētu likt totalitārais.
Un var pilnīgi droši teikt ka šī "komunisma"liktenis tika izlemts Maskavā.
Iveta Kažoka laikam nav lasījusi Sorosa fonda izdoto Hannas Ārentes grāmatu :"Totaltārisma izcelsme".
Deviņdesmito gadu demokratizācijas un nacionālās neatkarības atjaunošanas trešā Atmoda Latvijā izraisīja milzīgu tautas garīgo pacēlumu.

Tmp author
Juris Dimiters

Labs !!!. Tā kā pavērts vēdlodziņš mūsu piesmakušajā politoloģijas ķēķī.
Vienu teikumu man labpatikās radoši rediģēt…
„Principā, tā ir taisnība, ka ne tikai mūsdienu Latvijas “demokrātiskais” režīms , bet arī gan nacistiskais, gan padomju režīmi uzskatāmi par iznīcinošām, totalitārām parādībām, no kurām būtu jānorobežojas...”

Tmp author
permanentais Kažokas gānītājs un oponents

...šāda nedaudz histēriska rīcība izsauc teju automātisku protesta reakciju, izsaucot sašutumu pat cilvēkos, kuri ikdienā maz domā par politiku vai vēstures interpretācijām...
________________________
šoreiz un šeit viņai taisnība.
ir taču bezjēdzīgi raustīt kaķi aiz astes

Tmp author
Nesaprotu

Kur palika demokrātija? Saeima ievēlēta demokrātiski? Jā! Likumu pieņēma deputāti balsojot? Jā. Tā nav demokrātija? Ir!
Tā demokrātija nav demokrātija, kas ierobežo vienus agresorus, bet der tikai tā, kas ierobežo otrus? Neko nesaprotu.

Tmp author
Panicum Virgatum

Tai tiesai tālu prom Strasbūrā ir dotas tiesības interpretēt cilvēktiesību kovenciju tā, ka, piemēram, Latgales separātistu darbībai nedrīkstētu likt šķēršļus, kamēr vien tie turas pie "miermīlīgām" un "demokrātiskām" metodēm. Nonsenss, kuram visdrīzāk nav vairs nekādas saistības ar konvencijas veidotāju sākotnējiem nolūkiem un mērķiem. Pie tam tā tiesa ir pēdējā lēmēja par to, kas tad ir miermīlīgi un demokrātiski, un kas nav.

Var izmēģināt vienreiz pierādīt šai tiesai, ka valstij ir plašas tiesības likt šķēršļus jebkurai darbībai - arī "demokrātiskai", - kas vērsta uz Latgales atdalīšanu. Varbūt tā "pārdomās", tā sacīt. Ja nē, tad ir jāgādā - miermīlīgti un demokrātiski, - lai šai tiesai vairs nebūtu jurisdikcija lemt šos jautājumus. Šādu iespēju apsver Lielbritānijā: http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2013/03/theresa-may-and-chris-grayling-signal-bold-new-tory-direction-on-the-echr/

Tmp author
secinājums

Izlasot šo ''pētjumu", sapratu, ka ja pēckara Vācijā būtu tādas Kažokas, tad tur joprojām, demokrātijas vārdā maršētu fašisti ar paceltu roku. Tāda ir šī smērējuma loģika.

Tmp author
Alise Ozola

Cik brīnišķīgi, ka mums ir tāda demokrātijas sargkareive kā Iveta Kažoka. Naba 9. maija svinētāji varbūt arī viņai uzdāvinās kādu tulpīti, ja sastaps pie "sava" piemineklā. varbūt savā slāviskajā dāsnumā apbērs ar tulpēm. Es tikai nesapratu, par ko ir šis garais "cepiens", ja jau, kā apgalvo blogere, nekādi PSRS simboli pagājušajā gadā netika plivināti. Tad taču viss ir labi, tad jau tikai īstenība tiek likumiski apstiprināta. Ja šorīt nebūtu lasījusi LA interviju ar Albertu Belu, šis raksts būtu mani saskumdinājis. Bet tagad esmu mierīga, jo cienījamais rakstnieks mani nomierināja:"Ja okupācija mūs neiznīcināja, tad arī savējie to nespēs". Gan jau pārcietīsim kažokas un citus gudriniekus. Palasiet šīsdienas Latvijas avīzi, mīļie.

Tmp author
par kažokiem

Kažoku nav savējā. Kažoku labākajā gadījumā ir kosmopolīte, bet varbūt- SC satelīte.
Vecvectētiņš stāstīja par tiem cilvēkiem, kas 1940.g.,ienākot okupantiem, metušes bučoja krievu tankus.
Šodienas bučotājiem - jo liēlāka valstī jezga, jo viņi vairāk izrādīties

Tmp author
Linda

Cik viegli padevās likumprojekta atbalstītāji. Neviena argumenta par likumprojektu. Puse cīņas jau zaudēta.

Tmp author
Argumentus par projektu - ne Ivetu Kažoku

Likuma interpreti netika galā ar skaņas pastiprinātāju pie pieminekļa, kā tiks galā ar šādām "Ungāru tipa" normām? Iveta, paldies par rakstu, lai kam arī Tu nekalpotu un kādu tautību neslēptu:)

Tmp author
Marija Golubeva

Malacis, Iveta. Ierobežojumu analīze arī man palīdzēja saprast, kas pēc būtības nav kārtībā ar grozījumiem.

Tmp author
Uldis Varnevičs

Nezinu, kam kalpo Kažoka, bet viss minētais tiešām ir demokrātijas pazīme. Kritiķiem - nu, ja gribat Lembergpapu par diktatoru, tad tā arī pasakiet? Nebūs Lembergpaps par diktatoru? Nu, tā jau jūs varat domāt, bet cita lieta, kas patiesībā notiks, ja līdz diktatūrai nonāksim.

Tmp author
Cīnītājiem

Komunisma laivā joprojām peldam, un Iveta, Jūs esat viena no sparīgākajām airētājām.

Tmp author
Uldis Varnevičs

Nacionālās apvienības pazīmes - 1) prioritāte - valoda, nevis cilvēki, 2) nacionālisms, 3) Dzintars kā Latvijas nākotnes garants, 4) etnocentrisms, 5) flirtēšana ar militārām lietām.
fašisms. Pazīmes: 1) prioritāte – valsts, nevis cilvēktiesības (autoritārisms); 2) ultranacionālisms; 3) vadonisms; 4) etnocentrisms; 5) flirtēšana ar militārām lietām.
Nu, atšķirība tiešām ir ļoti maza :D

Tmp author
Storm

Kam kalpo Kažoka? Likums nāk novēloti, bet mēs, ja nedarīsim kaut ko tagad, nekad tā īsti nebūsim gatavi, kā Rīga latviešu tautas teikā... Tie murgi, ko rakstā izlasīju var tikai priecēt Procevsku un citus krieviski runājošos. Te neskanēja ne vārds par samierināšanu, un kopēju svētku svinēšanu 8.maijā. Ja skatāmies pēc būtības, skan tikai pārmetumi Saeimai un draudi ar ECT par prieku "lojālajiem" krievvalodīgajiem, kas "integrējušies" sabiedrībā ieņem amatus pārvaldē un klusībā nicina LV pamatiedzīvotājus. Un vēl reizi - kam kalpo Kažoka? ASV? Sorosam? RU? Tie pārmetumi NA un iedzīvotājiem par tiesībām ierakstīt pasē tautību liek aizdomāties, kādu tautību slēpj cienījamā politoloģe... jo nekad nav sevi pozicionējusi kā latvieti.

Tmp author
Ilze

Labs raksts, steidzamības histērija liecina tikai par to, ka ... VĒLĒŠANAS NĀK! Kā vēl Nac.Apvienība izvilks savus vēlētājus balsot, ja ne speciāli un īpaši tagad steidzami satracinot pretējo "nometni" un izsaucot pretreakciju! KLAUNI!!!!

Tmp author
latvis

Kažoka, kā jau ārzemju ideoloģisko centru kalpam jādara ko liek - vešas idejas par svešu naudu. Aģent-organizācijas čakla pārstāve. Man kā laviešu patriotam, aprakstītās gudrības skan kā murgi, ko jau pārpilnam klausījāmies komunistu laikā. Tagad jaunie visgudrie, kuri visu zin labāk, nekā tauta.

Tmp author
ak

Tad jau arī mūsdienu Vācija ir valsts, kur līdz ar nacismu izsviesta arī demokrātija. Aizliegums Horsta Vesela dziesmai, nacistu sveicienam, svastikai, Mein Kampf utt. - nu vai tad demokrātijās tā drīkst?

Tmp author
Dems

Kā nu atkal cenšas atstrādāt savam darba devējiņam.

Tmp author
Doms

Nuja, kam gan citam, kā vien ļaunajām likumības, godīguma un cilvēktiesību ievērošanas ideoloģijām var kalpot raksts, kurš aicina ievērot likumību, godīgumu un cilvēktiesības.

Citi autora darbi