2002.gada maijs. Baznīcas: pirms aborta sievietes vispusīgi jākonsultē. Par to lemj premjera Andra Bērziņa (Latvijas Ceļš) vadītajā Garīgo lietu padomē.