Atslēgvārdi:

Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkls. Latvijas portāla koncepcija

  • Autors:Latvijas universitāte
  • Organizācija:Pasūtītājs: LR Satiksmes ministrija
  • Gads:2001

Koncepcija piedāvā Latvijas valsts portāla izveides projektu, kam jānodrošina valsts pārvaldes sektora informācijas un pakalpojumu pieejamība ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam, atbilstoši eEurope un e-Valdības prioritātēm.

Iesaki citiem:

Koncepcijā analizēta pašreiz internetā pieejamā Lavijas valsts publicētā informācija un citu valstu portālu risinājumi, gan atkarībā no informācijas atrašanās vietas (saites uz ārējiem resursiem vai informācija sakopota kā iekšējie resursi), gan informācijas pieejamības, gan četriem pakalpojumu “elektronizācijas līmeņiem”.

Koncepcijā pamatota Latvijas portālam izvēlētā koncepcija kā saišu portālam, ar pieeju informācijai no trīs skata punktiem: atbilstoši valsts struktūrai, pa nozarēm un tematiski pa dzīves notikumiem. Latvijas informatizācijas pakāpe tuvākajā laikā ļauj sasniegt otro “elektronizācijas līmeni” – veidlapu un dokumentu sagatavju lejupielādi.


Baltijas valstu valdību datu pārraides tīkls. Latvijas portāla koncepcija

((latviski, PDF, 1461 KB)pdf)


Latvijas portāla koncepija - īsais variants

((latviski, Word DOC 117 KB)pdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi