Atslēgvārdi:

Bailes no nezināmā - Tuvie Austrumi 14

Aizspriedumi un nezināšana ir galvenie faktori, kas dažkārt veido sabiedrības viedokli par Tuvajiem Austrumiem. Iepazīstot tuvāk - paveras citāda aina.

Iesaki citiem:

Daži teikumi ievadam. Ar šo rakstu nevēlos pretendēt uz zinātniski pētnieciska darba statusu vai vēsturiski precīzu vēstījumu par Islāmu, arābiem vai Tuvo Austrumu jautājumiem. Mans vienīgais mērķis ir ieskicēt dažus jautājumus cerībā, ka tas kādam liks aizdomāties un paskatīties uz šo tematiku ar citu skatījumu.

Tieši tāpēc aplūkošu tikai dažus, subjektīvi izvēlētus punktus. Tie attiecas uz apskatāmo tematu un par tiem notiek plašas debates publiskajā telpā, kā arī nereti izveidojušies nepareizi priekšstati vai pat aizspriedumi. Tāpat jāprecizē, ka rakstā bieži minēti musulmaņi un arābi, neizdalot citas nacionalitātes (turkus, indonēziešus, pakistāniešus, arī Āfrikā un Āzijā dzīvojošos utt.), kuru reliģija ir Islāms. Vēlos atgādināt, ka ne visi arābi ir musulmaņi un ne visi musulmaņi ir arābi. Arābi ir tikai 15% no visiem musulmaņiem. Tā kā arābi un to kultūra ir bijusi manas dzīves pēdējo gadu diezgan svarīga sastāvdaļa, tādēļ arī vairāk uzsveru tieši Tuvos Austrumus, ar ko domāju tieši arābu tautas.

Tāpat kā lielākajai daļai Latvijas sabiedrības jautājumi, kas skar Tuvos Austrumus, arābu kultūru un Islāmu, man bija sveši, nezināmi un neizraisīja lielu interesi līdz 2001.gada 11.septembra notikumiem ASV. Galvenokārt, masu mediju ietekmē radās diezgan vienpusīgs un vispārināts viedoklis par musulmaņiem kā fanātiķiem, džihāda[ 1 ] karotājiem, teroristiem un par citām arābu kultūras un tradīcijas iezīmēm, piemēram, poligāmiju. Jāsaka, ka ar šādu diezgan aprobežotu uzskatu sadzīvoju diezgan labi vairākus gadus, līdz 2007.gadā nonācu Vācijā, lai studētu maģistratūrā.

Dzīvojot Vācijā, ir lieliska iespēja pieredzēt un pat piedalīties plašās diskusijās un mēģinājumos satuvināt rietumu un orientālās kultūras, to domāšanas un vērtību sistēmas. Taču dialogs un process nav vienkāršs, par ko liecina neskaitāmi notikumi pasaulē – piemēram, burkas[ 2 ] aizliegums Francijā, mineretu[ 3 ] būvniecības nepieļaušana Šveicē, vai pēdējie notikumi saistībā ar filmas „Musulmaņu nevainība” demonstrēšanu ASV.

Manā skatījumā ļoti daudz problēmu un pat konflikta situāciju radušās tieši zināšanu trūkuma, kā arī publiskajā telpā cirkulējošajās informācijas dēļ, kas nereti ir tendencioza un neatspoguļo patiesību. Aplūkojot subjektīvi izvēlētos jautājumus, es neceru, ka ieviesīšu pilnīgu skaidrību tajos, bet gan mēģināšu parādīt citādāku skatījumu. Iespējams, tas ne visiem patiks, bet ceru, ka izraisīs diskusijas, kas ir sākums tālākai izpētei un uzziņai.

Par Islāmu

Mīts par Islāmu kā reliģiju. Nez kāpēc daudziem liekas, ka musulmaņi pielūdz kaut kādu „savu”, mums svešu un nezināmu Dievu Allāhu, un, ka Islāms ir neiecietīga, vardarbīga un uz terorismu aicinoša reliģija? Pirmkārt, ir svarīgi zināt, ka Islāms (tāpat kā Kristietība un Jūdaisms) ir monoteisma reliģija, un Allāhs tulkojumā nozīmē „Dievs”. Ar to musulmaņi saprot vienu, vienīgu Dievu, kas ir visa radītājs un pielūgsmes objekts. Arī arābu valodā runājošie kristieši vai ebreji Dievu apzīmē ar vārdu „Allāhs”. Tātad tas ir tas pats Dievs kā mēs-kristieši to uztveram. Otrkārt, daudzi pat nezina, ka Islāma vēsture ir balstīta uz teju tiem pašiem faktiem kā Jūdaisms un Kristietība. Pat tādi personāži kā Ābrams, Mozus, Jēzus ir tik pat svarīgi Islāmā, un tiek uzskatīti par Dieva praviešiem. Protams, Islāmā svarīgākais ir pravietis Muhameds, kurš musulmaņu uztverē ir pēdējais Dieva pravietis, un līdzšinējā Dieva vēsts cilvēcei ir tikusi izmainīta vai nepareizi iztulkota. Tādējādi Dieva atklāsmes pravietim Muhamedam, kas vēlāk pierakstītas un inkorporētas svētajā grāmatā Korānā, kā arī Muhameda mācības un prakse (Sunna) ir pamats, kas veido Islāmu. Kā viens mans labs musulmaņu draugs centās izskaidrot - Jūdaisms, Kristietība un Islāms esot kā Microsoft Windows.Sākumā bija Microsoft Office 95, tad Microsoft Office 2000, kam sekoja Microsoft Office XP. Pieļauju, ka teologiem būtu savi komentāri un piebildes šajā jautājumā, taču tiem, kas sevišķi nevēlas iedziļināties teoloģiskos aspektos, pietiks ar šādu vienkāršu skaidrojumu.

Jūdaisms, Kristietība un Islāms esot kā Microsoft Windows.Sākumā bija Microsoft Office 95, tad Microsoft Office 2000, kam sekoja Microsoft Office XP.Nenoliedzami - ticīgo musulmaņu dzīve un ikdiena ir strikti noteikta un pakļauta reliģijai, ar no tās izrietošajiem noteikumiem un likumiem. Arī man sākotnēji bija neierasti dzirdēt par piecām lūgšanām dienā, par alkohola aizliegumu un piektdienas obligātajiem dievkalpojumiem mošejā. Taču tagad es pat varu pasmaidīt par apkārtējo cilvēku apjukušajiem un pat nosodošajiem, kā arī baiļu pilnajiem skatieniem, kad, piemēram, lidostā (vai nedod, Dievs, lidmašīnā) kāds musulmanis metas ceļos un sāk lūgties. Man nav nekādu aizspriedumu, ja universitātē, stacijā vai jebkur citur cilvēks izklāj savu tepiķīti un izpilda vienu no piecām ikdienas lūgšanām. Manuprāt, tas ir jautājums par izpratni un respektu.

Mums ir jāsaprot, ka Islāms ir un būs Eiropas, Amerikas un visas pasaules daļa. Tā ir viena no visstraujāk augošajām reliģijām. Vācijā vien ik gadu 4000[ 4 ] cilvēku pāriet Islāma ticībā. Un tie nav arābi, turki vai indonēzieši. Es pati esmu piedalījusies sūfistu[ 5 ]sanākšanā Vācijā, kur 90% dalībnieku bija konvertējušies vācieši. Nedrīkst arī aizmirst par imigrantiem, kuri ieceļo Eiropā. Liela daļa no tiem ir tieši musulmaņi. Jo ātrāk mēs sāksim interesēties, iegūt zināšanas un izprast Islāmu un musulmaņu kultūru, tradīcijas, jo mums pašiem būs vienkāršāk un mierīgāk dzīvot. Tikai tad mēs nebūsim viens otram sveši un neizprotami. Tādas, lūk, ir globalizācijas sekas! Mani patiesi kaitina viedoklis, ka arābiem un musulmaņiem Eiropā nav ko darīt, jo viņi te neiederas un nepieder. Toties fakts, ka eiropieši gadu desmitiem ar savu kolonizācijas politiku kontrolēja Tuvos Austrumus, Āfrikas ziemeļus u.c. ir pilnīgi pieņemami un pašsaprotami.

Vācijā vien ik gadu 4000 cilvēku pāriet Islāma ticībā. Un tie nav arābi, turki vai indonēzieši.Svarīgi ir uzsvērt, ka Islāms nav teroristiska un vardarbīga reliģija, kā tas tiek nereti atainots. Ne tikai Korānā ir neskaitāmas norādes uz mieru, cerību un ticību, bet arī daudzi jo daudzi musulmaņu līderi un pētnieki noliedz vardarbību un terorismu kā Islāma raksturīpašību jebkurā tā formā. Protams, Korānā ir panti, par kuriem varētu diskutēt. Taču, vai Vecajā un Jaunajā derībā arīdzan nav panti, kas mums 21.gadsimtā šķiet nepieņemami? Tieši tāpat kā Bībeli vai Toru, arī Korāns ir jālasa vēsturiskā kontekstā, kā to dara vairums musulmaņu. Protams, nevar noliegt, ka pastāv musulmaņu minoritāte, kas Islāmu ir politizējusi un izmanto saviem ideoloģiskiem un politiskiem mērķiem. Taču jāatceras, ka tā ir tikai viena (ļoti maza) personu grupa, kas neatspoguļo pārējo 1,5 miljardu ticīgo pārliecību.

Sievietes loma arābu un musulmaņu valstīs

Otrs diezgan izplatīts mīts ir par sieviešu lomu arābu un musulmaņu valstīs. Ļoti bieži ir nācies sastapties ar viedokli, ka arābu/musulmaņu sievietes ir apspiestas un, protams, vislielāko sašutumu izraisa fakts, ka musulmaņu vīrieši drīkst apņemt četras sievas. Taču izrādās, ka tā ir tikai puspatiesība. Iedziļinoties šajā jautājumā, ir svarīgi saprast, ka - cik valstu, tik dažādu situāciju. Piemēram, situācija Saūda Arābijā vai Jemenā ir pavisam citādāka nekā Ēģiptē, Palestīnā vai Libānā. Nevar un nedrīkst salīdzināt Āfrikas vai Āzijas valstis, kurās dzīvo musulmaņi. Būtiski ir paturēt prātā, ka sievietes lomu sabiedrībā nosaka ne tik daudz reliģija, bet gan valstu tradīcijas, ekonomiskā attīstība un izglītības līmenis. Kā piemēru varu minēt, tā dēvētās, burkas valkāšanu Afganistānā vai pilna ķermeņa aizklāšanu Jemenā. Tam ir diezgan attāla saistība ar reliģiju, jo ir vietējās kultūras un tradīciju nosacījums. Turklāt tāda prakse kā piespiestās laulības, goda nogalināšana, pārvietošanās brīvības ierobežošana ir pat klajā pretrunā ar Islāmā nostiprinātajām ģimenes vērtībām un personiskajām tiesībām.

Nenoliedzami, ka vairumā musulmaņu valstu sievietei sabiedrībā ir iedalīta mātes/mājsaimnieces loma. Tuvo Austrumu valstis vēl joprojām ir patriarhālas sabiedrības, kurās vīrietim ir noteicošā loma. Taču arī šajā reģionā notiek pārmaiņas, un sabiedrība attīstās. Mainās arī attieksme attiecībā uz sievieti un tās lomu, uzvedību. Varu minēt Kurdistānas-Irākas piemēru, kur biju vizītē 2011. gada aprīlī. Tur vietējā pašpārvalde ar likumu ir noteikusi sieviešu īpatsvaru parlamentā. Turklāt šajā reģionā daudzas jo daudzas sievietes ir ekonomiski aktīvas. Arī citās arābu valstīs ir līdzīga tendence. Protams, līdzīgi kā citos jautājumos, ir vēl tāls ceļš ejams, un ir jāveic daudz reformu.

No personīgās pieredzes varu teikt, ka, arābu un musulmaņu vīrieši izrāda daudz lielāku cieņu sievietei, nekā daži labi vīriešu kārtas pārstāvji, kas nāk no Eiropas. Manu vizīšu laikā Palestīnā vai Irākā neviens no manis neprasīja un negaidīja, lai es tinos lakatā, apsedzu blondos matus vai lieku saules brilles uz zilajām acīm. Es drīkstēju brīvi pārvietoties un darīt savu darbu.

Nobeigumā par šo aspektu vēlos izteikt kādu provokatīvu domu attiecībā uz musulmaņu vīriešu tiesībām apņemt četras sievas, ko nereti ir izteikuši mani musulmaņu kolēģi un draugi. Kas ir labāk? Vīrietim oficiāli ir vairākas sievas, ar pilnīgi vienādām tiesībām, kuras vīrietis drīkst precēt tikai ar pirmās un/vai otrās, trešās sievas piekrišanu, turklāt nodrošinot visām vienādu mantisko stāvokli un nošķirtas dzīves vietas? Vai arī kā pie mums rietumos – vīrietim ir sieva, bet paralēli mīļākā/s, kurām nav itin nekādu tiesību? Šī provokatīvā ideja man bieži ienāk prātā, kad interneta portālos lasu kādu rakstu par piekrāptām sievām vai mīļākajām, un dubultām dzīvēm ar vairākām ģimenēm.
Protams, neesmu ne šīs domas piekritēja, ne atzinēja Tomēr dažkārt šādas idejas liek paskatīties uz lietām no citiem aspektiem.
Vēlos arī ieviest skaidrību, ka tiesības uz četrām sievām ir jāskata vēsturiskā kontekstā. Pēc daudzajiem kariem vīriešu bija mazākumā, turklāt pirms tam arābi drīkstēja apņemt, cik vien sievas vēlējās un izturēties pret tām ne visai cilvēcīgi. Mūsdienās daudzsievība tiek praktizētas ierobežotā veidā, proti, attiecas uz gadījumiem, kad pirmā sieva ir slima vai nevar dzemdēt pēcnācējus u.c. Atšķirībā no rietumiem, kur vīrietis, iespējams, vienkārši pamestu šo „nederīgo” sievu, sievietei tiek garantēta drošība. Turklāt, daudzsievība nav normāla parādība Tuvajos Austrumos, un kopumā šādu ģimeņu ir mazāk nekā 2%[ 6 ].

Vārda brīvība

Esmu sastapusies ar asu kritiku, neizpratni un pat nosodījumu saistībā ar pravieša Muhameda karikatūru skandālu, kas izraisīja protestus, draudus un pat vardarbīgus uzbrukumus Eiropā. Arī šeit ir jāmēģina saprast, ka tā ir citāda kultūra un vērtību sistēma. Kā analoģiju varu minēt nacionālo simbolu zaimošanu. Kur ir šī robeža? Mēs nedrīkstam dedzināt savas valsts karogu, turpretī musulmaņi nedrīkst nekādā veidā atveidot pravieti Muhamedu. Kāpēc ir tik grūti izprast, ka musulmaņiem pravietis Muhameds ir svēts, kolektīvās identitātes simbols? Jebkāda veida viņa atdarināšana ir zaimošana. Kādēļ mums jāizaicina vai jāprovocē? Es, protams, nevienā brīdī neatbalstu metodes un reakciju no musulmaņu puses, jo ar draudiem, dedzināšanu, nogalināšanu šo problēmu nevar atrisināt.
Manā skatījumā tas ir jautājums par izpratni un respektu pret otra reliģiju un kultūru, kā arī vēlme iedziļināties citādi domājošo uzskatos.
Protams, a viss nav tik vienkārši. Viņiem ir problēmas un mums ir problēmas. Islāmā ir radikāli noskaņota minoritāte, kas izmanto vardarbīgus paņēmienus cīņā par saviem mērķiem un ideoloģiju. Esmu iepazinusies ar Amnesty International un Human Rights Watch pētījumiem un atskaitēm, tāpēc zinu, ka vēl joprojām notiek meiteņu apgraizīšana, honor killing (nogalināšana reputācijas/goda dēļ), kristiešu diskriminācija arābu valstīs u.c. cilvēktiesību pārkāpumi. Tomēr tikai un vienīgi dialogā un savstarpējā sapratnē mēs varēsim meklēt un atrast kopsaucēju, kā miermīlīgi sadzīvot globalizētajā pasaulē.
Es aicinu ikvienu neizdarīt pārsteidzīgus secinājumus. Pēc manām domām, pats galvenais ir vienmēr uzdot jautājumus un kritiski pieiet visai informācijai, ko mēs iegūstam milzīgajā informācijas plūsmā. Nenoliedzami ir lietas, kuras arī es nevaru pieņemt vai akceptēt, bet es vienmēr mēģinu izprast un respektēt.____________________________________
Šis raksts tapis pateicoties I. Kažokas aicinājumam par globālas Latvijas kopienas izveidi un ārvalstīs studējošo, strādājošo Latvijas pilsoņu atsaucībai un vēlmei veidot mūsu valsti labāku.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (14) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Ieva

Ar to agresīvo minoritāti ir viena problēma: ja vien tie pārējie nav kurli, tad daudz nevajag, lai viņus pārliecinātu, ka agresija ir tas labākais. Vismaz, ja valstī iestājas tāda vai citāda krīze. Jo normālā situācijā, protams, normāls cilvēks agresijas sludinātājam mierīgi pateiks: "Ej tu pupās!"

Tmp author
Voldis

Kļūdaini ir teikt "mēs-kristieši", attiecinot to uz latviešiem vai citām Eiropas tautām. Jebkurai reliģijai ir etnisks pamats, - latviešiem bija (ir) sava Dievatziņa, jūdiem/kristiešiem vai arābiem - cita.

Tmp author
iveta o.

Lūk, lieliska mājas lapa, kur katru dienu raksta par islāma jaunākajām ziņām: http://www.jihadwatch.org

Tmp author
chirka

un kā tad ar pamācošo rokasgrāmatiņu musulmaņu vīriešiem ''kā sist sievu, nenodarot kaitējumu sev?''- tiklīdz aiziet saruna šādā plāksnē, tā visiem musulmaņu aizstāvjiem glva smiltīs - divkosīgi un gļēvi!

Tmp author
Kalvis Apsitis

Es arī pievienojos tam, ka analoģija par Microsoft Office dažādajām versijām ir slidena. Reliģiju konkrētajam cilvēkam vēl varētu salīdzināt ar operētājsistēmu datoram (t.i. operētājsistēma ir nepārtraukts process, kurš nosaka, kādas darbības dators saprot, kā tas mijiedarbojas ar ārējo pasauli - iekārtu draiveriem, kā plāno uzdevumus, kā sadala resursus, utt.). Bet es nevaru saprast, kādā ziņā reliģija varētu būt līdzīga vienai noteiktai lietojumprogrammu pakai - šajā gadījumā Microsoft biroja programmatūras Office dažādajām versijām.

Ja runājam par operētājsistēmām, tad varētu minēt, teiksim, šādu virknīti - Windows 95, Windows XP un Windows 7. Vai arī - ja vēlamies pasvītrot to, ka judaisms, kristietība un islāms tomēr nav īsti "savietojami", tad varētu teikt, ka viens ir kā Unix (salīdzinoši sens un minimālistisks, kas uzsāka moderno operētājsistēmu idejas, bet ierindas lietotājam drusku neērts), otrs - kā Microsoft Windows (ar visu ko savietojams un ļoti populārs, bet komercializējies ar digital rights management un iestidzis versiju un platformu daudzveidībā), trešais - kā Google Android (ļoti paredzams, ar vienojošu inženiertehnisko domu, bet diezgan ierobežots tanī, ko tur var darbināt).

Tmp author
cip

Filozofijā bieži, lai atspoguļotu kādas lietas izpratni cilvēkos, izmanto skaidrojumu - ja viens cilvēks ir izprotams un paredzms, tad pūlis nekad. Un tieši tāpēc pasaulē ir un būs sterotipi, jo vidēji viņiem ir taisnība 94% gadījumos, tie nodrošina izdzīvošanu. Lai cik toleranta es esmu pret citas ticības kaimiņu, tik un tā rēķināšos kad reiz arī viņš var nokļūt pūlī un deiemžēl arī es. Kaitina "petijuma" raksti pamatoti uz pazīšanās vai draugu fona.

Tmp author
Māra Laizāne

"Nenoliedzami ir lietas, kuras arī es nevaru pieņemt vai akceptēt, bet es vienmēr mēģinu izprast un respektēt. " <--- Uz to mūs mudina, uz to mēs tiecamies un daļa tā arī funkcionējam (man gribētos ticēt, ka arī es), bet tajā pašā laikā, tieši šis teikums mani uztrauc visvairāk.

...tolerance ir ļoti, ļoti laba un veicināma, bet vai kaut kā nav sanācis tā, ka mēs bēgot no etnocentrisma (tieši ar tolerances "palīdzību"), pirmkārt, sākam ignorēt vietējās kultūras īpatnības (piemēram, valdošo reliģiju, kurai arī ir kaut kādas vērtības, kuras var būt pretējas islāmam), otrkārt, diemžēl joprojām uztveram šīs citas, "nepazīstamās" kultūras kā infantilas, tātad ne vienlīdzīgas un negaidam no viņiem tieši to pašu pretī - ka mūsu ticības izpausmes tolerēs un pieņems?

Tmp author
D

Kundze, nezinu, cik daudz tās vērtības vispār ir pretējas. Piemēram, Korānā, citu vērtību starpā, ļoti uzsvērta bāreņu aprūpe un ziedošana.

Tmp author
Māra Laizāne

Es arī nezinu, tāpēc rakstu, ka - var būt pretējas. Tātad, var arī nebūt. Tikai nesaprotu - kāpēc arguments par bāreņiem? Lai uzsvērtu cik labas islāma vērtības, jo līdzīgas ne-islāma vērtībām? Vai arī, ka labākās, jo ne-islāmā tās netiek pietiekami piekoptas? :)

(Ļoti īpatnēja liekas uzruna "kundze", ja Jūs pats/pati izvēlaties palikt nevien anonīma, bet arī neidentificējama dzimuma ziņā, izlīdzoties sevis apzīmēšanai ar burtu. :)))

Tmp author
D

Cieņai jābūt. Arī Tuvo Austrumu kultūra cilvēces attīstībā devusi nenovērtējamu ieguldījumu. Diemžēl gadās, ka tie, kas kaut ko skaļi kritizē, par to īstenībā stipri par maz zina, un kas no kritizētājiem Korānu ir lasījis??

Tmp author
fff

Retais arī bībeli ir lasījis....

Tmp author
Orange

Raksts atkal apstiprina faktu ka ļaunuma sakne ir reliģija un tumsonība. Lai arī ir zināmi atsevišķi gadījumi, kad ticīgs cilvēks nav tumsonis un atpakaļrāpulis, tomēr lielākoties reliģisks fanātisms soļo rokrokā ar neizglītotību. Nav izšķirības, kristietis, jūds, hinduists vai musulmanis.
Nav baiļu no nezināmā, ir pamatota piesardzība no zināma ļaunuma - viduslaikiem, sabiedrībai kura ilgstoši dzīvo laikmetā pēc franču revolūcijas.

Tmp author
puansons

Atšķirībā no bībeles,korānā visam tekstam cauri vijas aicinājums izdeldēt jūdus no zemes virsas kā tautu un arī ticību.Un musulmāņi to lasa piecas reizes dienā jau pusotra tukstoša gadu.

Tmp author
skābs programmētajs

"...Jūdaisms, Kristietība un Islāms esot kā Microsoft Windows.Sākumā bija Microsoft Office 95, tad Microsoft Office 2000, kam sekoja Microsoft Office XP...."

Ui!!! Nu nevajag salīdzinājumiem lietot piemērus no jomas, par kuru galvā ir vēl lielāks ķīsēlis kā par skaidrojamo temu :))))
(Protams nezinu, kura galvā tad tas ķīsēlis ir bijis - vai " labajam musulmaņu draugam", vai Zandai, kura pat neprata līdzību atkārtot.)

Mēģināšu dot divus variantus līdzībai, ko varētu labāk atcerēties:
1. Jūdaisms, Kristietība un Islāms esot kā pārtikas tirdzniecība - vispirms bija pauninieki, tad bodītes un tad lielveikali.
2. Jūdaisms, Kristietība un Islāms esot kā piena produkti - vispirms ir piens, tad rūgušpiens un tad biezpiens.

Tātad var salīdzināt ar tirdzniecības vidi, var salīdzināt ar tirgojamiem produktiem - bet nevajag jaukt zirgus ar āboliem.

Kā skan skaidrojums
1x2. Jūdaisms, Kristietība un Islāms esot kā pārtikas tirdzniecība - vispirms ir piens, tad rūgušpiens un tad biezpiens.
Stūlbi vai ne?
nu tad "..esot kā Microsoft Windows.Sākumā bija Microsoft Office 95.." ir tieši tas pats.

Saistītie raksti