Par Būvniecības valsts kontroles biroja pienākumu apjomu 54

Skaidrojums par valsts un pašvaldību atbildību veikt būvniecības uzraudzību, saskaņā ar jauno būvniecības regulējumu.

Iesaki citiem:

Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības lūgumu, sniedzu savu skaidrojumu par Būvniecības valsts kontroles biroja pienākumu,kas minēts Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 4.punktā “4. Likums nosaka, ka Birojs organizē būvprojektu un būvju ekspertīzi:

• gadījumos, kad būvniecības pasūtītājs ir publisko tiesību juridiskā persona vai tās institūcija,

• gadījumos, kad starp būvniecības procesa dalībniekiem ir strīds un nepieciešams neatkarīgas būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinums.

Izvērtējot iepriekš citēto Būvniecības likuma panta daļu, secinu, ka likumā ir minēts vispārīgs Būvniecības valsts kontroles biroja pienākums, proti, organizēt būvprojektu un būvju ekspertīzi likumā noteiktos gadījumos, kuru uzskaitījums ir izsmeļošs.

Lai gan likumdevējs ir lietojis jēdzienu “organizēt”, likumā nav minēts šī pienākuma izsmeļošs apraksts jeb uzliktā uzdevuma tvērums. Jākonstatē, ka likuma anotācijā nav ietverts Būvniecības valsts kontroles biroja pienākumu skaidrojums, taču iepazīstoties ar Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Būvniecības likuma darba grupas sēdes audio ierakstu (2014.gada 17.februāra sēde), ir konstatējams jēdziena “organizēt” tvērums jeb uzdevuma skaidrojums.

Darba grupā tika nolemts, ka Būvniecības valsts kontroles birojs izvēlas ekspertīzes veicēju gan strīdus situācijās, gan situācijās, kad pasūtītājs ir pašvaldība.


Uzskatu, ka likumdevēja griba attiecībā uz Būvniecības valsts kontroles biroja lomu un pienākumiem ekspertīzes organizēšanā tieši izriet no Ministru kabineta 2014.gada 19.augustā noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” normām (turpmāk tekstā – Noteikumi). Tie regulē gadījumus, kad nepieciešama būves vai būvprojekta ekspertīze, kā arī atrunā būvprojekta ekspertīzes sastāvu, veikšanas kārtību un apjomu.

Noteikumu 45.punkts paredz, “ja būvprojekta ekspertīze ir obligāta vai to pieprasa būvvalde, pamatojot ekspertīzes nepieciešamību, būvprojekta ekspertīzes veicēju izvēlas pasūtītājs, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 4. punktā noteiktajos gadījumos - Būvniecības valsts kontroles birojs”.

Tādējādi jāsecina, ka Noteikumu 45.punktā ir ietverts skaidrojums Būvniecības likumā noteiktajam Būvniecības valsts kontroles biroja pienākumam – organizēt būvprojekta ekspertīzi - paredzot, ka Būvniecības valsts kontroles birojs izvēlas konkrētu būvprojekta ekspertīzes veicēju.

Birojs ir tā iestāde, kura izveido konkursa nolikumu, izsludina konkursu, veic visas nepieciešamās darbības rezultātu izvērtēšanā un izvēlas atbilstošu būvprojekta ekspertu, lai pasūtītājs varētu noslēgts līgumu par būvprojekta ekspertīzes veikšanu.


Savukārt noteikumu 61.punkts nosaka gadījumus, kad veicama būves ekspertīze – būves ekspertīzi veic:

"61.1. ja risināms strīds starp būvniecības dalībniekiem;

61.2. pēc pasūtītāja pieprasījuma;

61.3. pēc biroja vai būvvaldes pamatota rakstiska pieprasījuma;

61.4. ja risināms strīds par būves atbilstību normatīvo aktu prasībām vai būvprojektam, kā arī lai novērtētu veikto būvdarbu kvalitāti."

Lai gan normatīvā akta izdevējs nav atrunājis Būvniecības valsts kontroles biroja pienākumu tvērumu, es uzskatu, ka šajā situācijā ir jāpiemēro analoģija.

Birojs būs tā iestāde, kas izvēlēsies būves ekspertīzes veicēju gadījumos, kad būvniecības pasūtītājs ir publisko tiesību juridiskā persona vai tās institūcija, kā arī gadījumos, kad starp būvniecības procesa dalībniekiem ir strīds un nepieciešams neatkarīgas būves ekspertīzes atzinums.


Papildus tam, pamatojoties uz iepriekš teikto, es uzskatu, ka:

• Būvniecības valsts kontroles biroja pienākums ir izvēlēties ekspertīzes veicēju gan strīdus situācijās, gan situācijās, kad pasūtītājs ir pašvaldība (attiecībā uz objektiem, kur ekspertīzes ir nepieciešamas);

• Būvniecības valsts kontroles biroja uzdevums organizēt būvprojektu un būvju ekspertīzi ir precizēts minētajos Ministru kabineta noteikumos;

• Biroja pienākums ir likumā noteiktos gadījumos izvēlēties būvprojekta un būvju ekspertīzes veicēju;

• Pienākums ietver gan uzdevumu izveidot konkursa nolikumu, izsludināt konkursu, veikt visas nepieciešamās darbības rezultātu izvērtēšanā un izvēlēties konkrētu ekspertu ekspertīzes veikšanai.

Pilns atzinuma teksts pieejams (šeitpdf).

Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (54) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

Twitter Retweets kaufen zu einem unschlagbar günstigen Preis ab 99 Cent. Steigern Sie nachhaltig ihre Reichweite bei Twitter mit unseren High Quality Retweets. twitter retweet kaufen

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

Acheter des retweets de qualitè sur twitter à partir de 99 cents.Augmenter votre portèe sur Twitter avec nos retweets pas chers et de qualitè. acheter retweets twitter

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

Buy Twitter Retweets at an unbeatable Price starting from 99 cents only. With our high quality retweets you can increase your reach and twitter popularity easily. buy twitter retweets fast

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Smart Bacha

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.backlinks citation flow https://www.fiverr.com/brayden_ben/do-20-high-pr-backlinks-pr5-to-pr7

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
h b

I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises
<a href="http://theprophunt.blogspot.com/">prop hunt free online</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
h b

I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises
<a href='http://theprophunt.blogspot.com/' target='_blank'>prop hunt free online</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

Echte Followers kaufen und Likes kaufen - Warum Fake Follower kaufen ? Wenn es bei uns Echte Aktive Follower zu einem konkurrenzlosen Bestpreis gibt follower kaufen kostenlos

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

Acheter des Followers réel et Acheter des Likes - Pourquoi acheter des Followers? Si avec notre service tu peux gagner des Followers réel et actifs pour un prix incomparable! acheter des likes

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I havent any word to value this post.....Really i am inspired from this post....the individual who make this post it was an extraordinary human..thanks for imparted this to us. silver buyer

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

counting sensible remarks here... werbemittel werbeträger

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work
Phil Shawe https://philshawe.wordpress.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
CoC Hack https://derclashofclanshack.de/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down


Mmm.. good to be here in your article or post, whatever, I think I should also work hard for my own website like I see some good and updated working in your site. cheap purses

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

That is truly decent to listen. much obliged to you for the upgrade and good fortunes. buy fast YouTube views

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

I would also motivate just about every person to save this web page for any favorite assistance to assist posted the appearance. same day champagne

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Baba Ki Rani

Really great post. I just unearthed your online journal and needed to say that I have truly delighted in perusing your blog entries. Any way I'll be subscribing to your food and I trust you post again soon. Huge a debt of gratitude is in order for the valuable information.
[url=http://snap361.com/]Instagram[url=]

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
jak down

Brilliant article. You have done a pretty good job today. The information was fantastic to read. I am very impressed with this work from you. Thanks for doing this. Keep up the great work. check these guys out

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Robert Dauni

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. http://nopsoriasis.net/scalp-psoriasis/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Robert Dauni


Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.
<a href="http://nopsoriasis.net/types-of-psoriasis/">plaque psoriasis</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

You'll find wealth to be done by returning supporters interested in afflicted individuals, as well as all it again goes courtesy of acquiring which usually craze generally
tattoo supply http://www.tattoo-supply.it/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.stair chair lift cost
buy salvia https://www.salviaextract.com/buy-salvia/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
Full Tilt Poker Bonus Code http://fulltiltpokerbonuscode.nl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
Nailsalon Marleentje http://nagelstudiomarleentje.nl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

opvoeding en gedrag labradors http://freshfieldslabradors.nl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

It"s proper time to make a few arrangements for the future and the time has come to be glad. I have perused this post and on the off chance that I might I be able to wish to propose you few intriguing things or guidance
Maldensteijn theater http://maldensteijn.nl

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

You have a genuine capacity for composing special substance. I like how you think and the way you speak to your perspectives in this article.
De Online Casino Bonus http://deonlinecasinobonus.nl

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I"m wanting to begin my own particular site soon yet I"m somewhat lost on everything. Would you propose beginning with a free stage like WordPress or go for a paid alternative? There are such a large number of choices out there that
foods that are good for your skin http://foodsthataregoodforyourskin.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

A debt of gratitude is in order for the post and extraordinary tips..even I additionally imagine that diligent work is the most vital part of getting achievement..
Concord
https://sites.google.com/site/hydrodippingbayarea/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.stair chair lift cost
http://www.stairliftprices.org/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
instant freeware downloads
http://www.downloadinstall.com/privacy/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable
south african wine producer
http://www.steenberg-vineyards.com/international/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs every
additional reading
https://readability.com/AnnMorris/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles.
additional reading
https://www.readability.com/JosephClark/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs every
additional reading
https://www.readability.com/JoyceThompson/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Your own feedback and listed below are excellent in my opinion,incidentally I should say also definitely will teach some great supplements for your needs every

uk mobile casino http://mobilecasinoworld.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
essay paper writing service http://djangotedious.page.tl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

This could be one of the most useful blogs we have ever come across on the subject. Actually excellent info! I’m also an expert in this topic so I can understand your effort
do my homework https://gitlab.com/faustjonson2/translation/wikis/who-will-make-my-homework-on-math

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck
catering company http://www.aichile.org/how-to-figure-out-what-catering-nyc-service-to-use/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice.
found here
https://www.readability.com/TammyRoss/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
pay for essay writing australia http://thinkeressay.com/pay-for-essay/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more.
I found it
werbemittel guenstig http://www.buntheit.de/werbemittel

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

Each time I used to always check blog posts within the first hours in the break of day, because I like to get information increasingly more.
additional reading
https://www.readability.com/TammyRoss/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.
Adriatic Furniture http://ad-riatic.blogspot.com/2016/05/handy-home-improvement-tips-any.html

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work
going here
https://angelamorris.quip.com/rA3EAoAzLNoU

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see again
seo help https://dribbble.com/supremacyim4

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

Good shopping practices show you to find permission through the landowner where you may be hunting, but in addition to this, jackrabbit hunting will give you few limits.
buy salvia https://www.salviaextract.com/buy-salvia/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more.
I found it https://issuu.com/thedetoxbottle

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Interesting website, i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more because i may have an interesting idea for you.
charcoal filter water http://www.fotothing.com/toolingfry/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you
free 0800 numbers http://0800-company.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post private investigators http://www.sk.com.sg

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my web site

sg investigative http://www.sk.com.sg

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I really do appreciate for your informative blog you shared with us. Now I am completely aware of the issue I had with this topic
free credit score gov
http://justpaste.it/freecreditreportgov

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success
Tours In Miami Beach http://www.wamda.com/simonhopes2013/2014/10/%20exploring-the-spectacular-city-of-miami-in-style

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I’ll bookmark your weblog and take a look at once more right here regularly. I am reasonably certain I’ll learn a lot of new stuff proper here! Best of luck for the following
full color business cards http://55printing.com/cheap-brochure-printing/

Saistītie raksti
Citi autora darbi
5571593357 3022daa6c1 o

Developing legal systems to support social enterprise growth 63 Autors:Ekspertu grupa, t.sk. Agnese Lešinska