Attīstības sadarbības politika Eiropas Savienībā: daudzpusējās un Apvienotās Karalistes, Francijas, Zviedrijas divpusējās politikas salīdzinājums

  • Autors:Laura Anteina
  • Organizācija:Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Politikas zinātnes nodaļa (Maģistra darbs)
  • Gads:2009

Kopš 1945.gada pasaule ir piedzīvojusi divpusējās un daudzpusējās attīstības sadarbības politikas principu un mehānismu maiņu, mērķu un prioritāšu ievērojamu papildināšanu un dažādošanu. Taču pasaules valstu polarizācija šajā laikā ir tikai pieaugusi, palielinoties arī plaisai starp nabadzīgajām un bagātajām valstīm un to iedzīvotājiem.

Iesaki citiem:

Tādas problēmas kā nabadzība, bads, slimības, bruņoti konflikti, terorisms un citi draudi attīstības norisei ir radījušas nepieciešamību pēc kopīgas rīcības, lai ar šīm problēmām un draudiem cīnītos, un palīdzības sniegšanas tiem, kuru iespējas šajā cīņā ir vismazākās, proti, attīstības valstīm. Jānorāda gan, ka pēdējos gados arvien vairāk ir aktualizējies jautājums par ciešākas sadarbības veicināšanu starp divpusējās un daudzpusējās palīdzības sniedzējiem. Darbs ir izstrādāts ar mērķi salīdzināt Apvienotās Karalistes, Francijas un Zviedrijas divpusējo un Eiropas Savienības daudzpusējo attīstības sadarbības politiku veidošanu un īstenošanu, kā arī apzināt šo politiku kopīgās un atšķirīgās iezīmes.

(Attīstības sadarbības politika Eiropas Savienībā: daudzpusējās un Apvienotās Karalistes, Francijas, Zviedrijas divpusējās politikas salīdzinājumspdf)Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi