Atslēgvārdi:

Atstāsim Rīgu saviem bērniem! Sabiedrības iesaistīšana Rīgas vēsturiskā centra nākotnes attīstības vīzijas veidošanā. Projekta gala ziņojums

  • Autors:Aivita Putniņa, Guntra Aistara
  • Organizācija:Sabiedriskās politikas institūts; Finansētājs: Baltijas-Amerikas partnerattiecību fonds, Sorosa fonds - Latvija
  • Gads:2001. gads

Rīgas potenciāls meklējams ne vien jūgendstila arhitektūrā, vēsturiskās koka ēkās, parku un bulvāru estētikā, multikulturālās mākslas un sadzīves vērtībās, rūpniecības infrastruktūrā.

Iesaki citiem:

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Rīgas galvenais potenciāls ir tās iedzīvotājos, kuri šīs vērtības prot izmantot, saglabāt un attīstīt nākamajām paaudzēm un kuri grib un spēj būt savas pilsētas saimnieki. 21. gadsimtā Rīga nedrīkst būt bezpersoniska un pilsoniski inerta pilsētbūvnieciska zona, kuru veido šauras politiķu, ekspertu un ekonomisko interešu aprindas, kā tas lielā mērā bijis pēdējās desmitgadēs. Rīgas nākotnes vīzija, Rīgas identitāte un attīstības plāni ir visus rīdziniekus skaroši un interesējoši jautājumi.

Sabiedrības vīzija ir izstrādāta, lai kalpotu par pamatu “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāna” (RVCSAP) izstrādei, kuru Rīgas dome ir paredzējusi sagatavot tuvākā laikā.


(Projekta "Atstāsim Rīgu saviem bērniem" gala ziņojums pdf)(814 Kb)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi
Birstes 255x203

Es atbildīgs par visu 65 Autors:Aivita Putniņa

Article article

Vēlēšanās Autors:Aivita Putniņa