Asylum Trends 2014 0

  • Organizācija:ANO Komisariāts bēgļu jautājumos
  • Gads:2015
  • Valoda:angļu

Pētījums ļauj iepazīties ar patvēruma meklētāju skaitu un izmaiņu tendencēm industriālajās valstīs 2014. gadā.

Iesaki citiem:

Šajā pētījumā uzsvars likts uz individuālo patvēruma meklētāju pieteikumu datu analīzi. Pamatā izmantoti dati, kas bijuši pieejami 2015. gada martā (ja nav norādīts citādi). Pētījumā apskatīts 38 Eiropas valstis un vēl 6 valstis, kuras ANO Komisariātam nodrošina ikmēneša statistiku bēgļu jautājumos.

Autori pievēršas patvēruma meklētāju rīcības globālām un reģionālām tendencēm, un rezultāti liecina par to, ka patvēruma meklētāju skaits pieaudzis industriālajās valstīs. Lielākoties patvērumu meklē to valstu iedzīvotāji, kuru mītnes zemē norisinās bruņoti konflikti, pastāv drošības draudi, trūkst cilvēcīgu apstākļu un tiek pārkāptas cilvēktiesības. Populārākās individuālo patvēruma meklētāju galamērķa valstis ir Vācija, ASV, Turcija, Zviedrija un Itālija, kuras kopā saņēmušas vairāk nekā pusi pieprasījumu attiecībā pret visām apskatītajām 44 valstīm. Lielākais pieprasījumu skaits saņemts no Sīrijas, Irākas, Afganistānas, Serbijas un Kosovas un Eritrejas, no kurām kopumā pienākuši gandrīz 400 000 jeb 44% pieteikumu.

(Asylum Trends 2014. Levels and Trends in Industrialized Countriespdf)

Iesaki citiem:

Komentāri (0) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Saistītie raksti
Article research 1e4ac20bb63aee5492853c84556a2de54571efc0425d62b84a0cec8d841f82ac

Pētījums par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuvi izglītībai Latvijā 0 Autors:Svetlana Djačkova, Sigita Zankovska-Odiņa, Kristīne Laganovska, Džena Andersone, Linda Dambe, Jekaterina Kirjuhina

Citi autora darbi