Apcietinājuma piemērošanas tiesiskums: nacionālā un Eiropas Cilvēktiesību tiesas jaunākā prakse

  • Autors:Andra Tallija, Irēna Kalniņa
  • Organizācija:Sorosa fonds - Latvija
  • Gads:2005
  • Valoda:latviešu

ANOTĀCIJA

Pētījumā analizēts, kā pašlaik Latvijas tiesas piemēro drošības līdzekli – apcietinājumu, un kā tas sasaucas ar jaunāko Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) praksi. Apcietinājums, kas ir visbargākais drošības līdzeklis, ir visplašāk piemērotais Latvijā. Turklāt tieši par apcietinājuma piemērošanu nāk vislielākais skaits no Latvijas iedzīvotāju sūdzībām ECT.

Iesaki citiem:

Pētījumam ir trīs nodaļas. Pirmajā sniegta kodolīga Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECK) 5. panta 1. daļas juridiskā analīze. Otrajā sniegts īss izklāsts par ECT 2004. un 2005.gada spriedumiem apcietinājuma piemērošanas lietās. Trešajā analizēti 244 Latvijas tiesu 2004. un 2005. gada lēmumi par apcietinājuma piemērošanu. Secināts, ka Latvijā nav vienotas tiesu prakses šī drošības līdzekļa piemērošanai un tikai nedaudzi lēmumi ir pieņemti, respektējot ECK prasības un ECT tiesu praksi. Lielākoties pētījuma autores saskārās ar lēmumiem, kuros apcietinājums tiek piemērots, nevērtējot ne lietas apstākļus, ne iespēju piemērot alternatīvu drošības līdzekli, nedz arī personas brīvības ierobežojumu samērīgumu.

Pētījums tapis ar Sorosa fonda – Latvija atbalstu projekta “Tiesas spriedumu analīze un apspriešana” ietvaros.Apcietinājuma piemērošanas tiesiskums: nacionālā un Eiropas Cilvēktiesību tiesas jaunākā prakse

(latviski, PDF, 322 KBpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi