Tika apstiprināta un stājās spēkā Latvijas Republikā ANO Konvencija par bēgļa statusu un Konvencijas par bēgļa statusu protokols, tiek pieņemts likums „Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā”.