Age discrimination and European Law

  • Autors:Colm O’Cinneide
  • Organizācija:Eiropas Komisija
  • Gads:2005
  • Valoda:angļu

Pētījums par vecuma diskriminācijas novēršanas regulējumu Eiropas tiesībās un tā piemērošanu. Pētījumā analizētas gan tiesības normas, kas ietvertas direktīvās par šo jautājumu, gan to piemērošanas aspekti un efektivitāte, ņemot vērā dalībvalstu un Eiropas Kopienu tiesas praksi.

Iesaki citiem:

Age discrimination and European Law

(angliski, PDF, 694 KBpdf) No Eiropas komisijas mājaslapas

Iesaki citiem:

Citi autora darbi