Administratīvās barjeras NVO attīstībā. 2005. gads

  • Autors:Sigita Sniķere, Baiba Krieviņa, Aleksandrs Aleksandrovs
  • Organizācija:Latvijas Pilsoniskā alianse; Atbalstītājs: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
  • Gads:2005
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis ir apzināt esošos administratīvos šķēršļus NVO darbībai un ilgtspējīgai attīstībai, definēt problēmas un ieteikt risinājumus situācijas uzlabošanai un administratīvo barjeru pakāpeniskai samazināšanai.

Iesaki citiem:

ANOTĀCIJA

Kā galvenās problēmas, kas saistītas ar organizācijas administratīvo funkciju nodrošināšanu, pētījumā konstatētas:

  • Projektu administratīvās vadības un finanšu plūsmas nodrošināšana;

  • Finansējuma piesaistīšana organizācijas ikdienas darba nodrošināšanai;

  • Personāla motivēšana darbam;

  • Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku kompetences trūkums par NVO darbības specifiku;

  • NVO vadītāju kompetences trūkums par administratīviem pienākumiem;
Pētījuma autori sniedz konkrētus ieteikumus, kā mazināt traucēkļus NVO reģistrācijai, administratīvo funkciju veikšanai, sadarbībai ar valsts pārvaldes institūcijām un finanšu piesaistei.


(Administratīvās barjeras NVO attīstībā. 2005. gads pdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi