2003.gada 1. novembris. Abortu pretinieki rīko starpkonfesionālu konferenci “Es gribu dzīvot”. Konference veltīta jautājumiem par ģimenes lomu sabiedrībā, valsts varas ietekmi sabiedrības ētisko principu veidošanā, cilvēka dzīvības sākumu medicīniskā un bibliskā skatījumā, piedalās - Īpašo uzdevumu ministrs Bērnu un ģimenes lietās Ainars Baštiks (Latvijas Pirmā partija), arhibīskaps Jānis Vanags, kardināls Jānis Pujats, arhibīskaps - metropolīts Aleksandrs Kudrjašovs u.c.