Nepilsoņu kongress ir izstrādājis savu rīcības plānu, kas sevī ietver arī dibināšanas sapulces rīkošanu 23. martā, kuras uzdevumi ir Pagaidu valdības sastāva apstiprināšana, Nepilsoņu kongresa popularizēšana kā efektīva pilsoniskās sabiedrības instrumenta valsts politikas ietekmēšanai, jauno dalībnieku un atbalstītāju piesaistīšana, rīcības plāna, rezolūcijas un Nepārstāvēto Parlamenta vēlēšanas pamatnostādņu apspriešana un pieņemšana.

Oficiālais avots