Esam domnīca ar vairāk nekā sešpadsmit gadu pieredzi. Īstenojot mūsu misiju par gudru, zināšanās balstītu politiku, esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi tādās jomās kā publiskā pārvaldība, korupcijas novēršana, migrācija, ko vēlamies nodod arī citiem. Mūsu domnīcas eksperti ir vadījuši apmācības gan Latvijā, gan arī starptautiskā līmenī. Lai uzzinātu vairāk vai saņemtu jums piemērotu piedāvājumu, lūdzu sazinieties ar mums - info@providus.lv

 

MŪSU PĀRVALDĪTĀS TĒMAS:

 

PUBLISKĀ PĀRVALDĪBA

Labas pārvaldības principi: pasaules standarti un Latvijas regulējums. Latvijā aktuālās publikās pārvaldes uzlabošanas idejas. Latvijas ilgtermiņa plānošanas dokumenti. Sadarbība starp pilsoņiem un valsts iestādēm: pasaules standarti un prakse. Neatkarīgas iestādes: Latvijas regulējums. Metodes, kā nodrošināt publiskās pārvaldes atbildību. Politiskais līmenis un valsts pārvaldes līmenis (lēmumi, amatpersonas): kā tos nošķirt? Konsultācijas ar sabiedrību: kā tās organizējamas?

 

KORUPCIJAS NOVĒRŠANA UN ĒTISKUMS

Latvijai šobrīd aktuālās idejas efektīvākai cīņai pret korupciju. Ziņošana par korupcijas gadījumiem: Latvijas regulējums un prakse. Latvijas nozīmīgākie korupcijas skandāli. Korupcijas risku analīze iestādēs. Valsts sagrābšanas pazīmju monitorings parlamentā. Trauksmes celšana un trauksmes cēlēju regulējums. Publiskā sektore ētika: pasaules standarti un Latvijas gadījums. Priekšvēlēšanu tēriņu un administratīvo resursu negodprātīgas izmantošanas monitorings. Caurskatāms lobēšanas process. Kompromāts: kas tas ir un kādas ir tā izpausmes? Sabiedrības iesaiste korupcijas novēršanā: kā? Korumpēta politiskā žurnālistika: kas tas ir un kā ar to cīnīties?

 

PILSONISKĀ SABIEDRĪBA, MEDIJI UN DEMOKRĀTIJAS PROCESS

Pasaules inovatīvākās sabiedrības līdzdalības metodes un piemēri. Latvijas veiksmīgāko iedzīvotāju mobilizēšanas un piemēri. Sabiedrisko organizāciju loma, nodrošinot pārvaldes atklātību un atbildību. Referendumi un tautas iniciatīva. Mediju atbildība demokrātiskā sabiedrībā. Uzticēšanās medijiem jeb kā izvērtēt, kad medijiem var, bet kad nevar uzticēties. Domnīcas izveide: PROVIDUS piemērs. Konflikti starp valsts pārvaldi, politiķiem, pilsoniskajiem aktīvistiem: kā risināt? Kā monitorēt naida runu un medijos un parlamentā?

 

VĒLĒŠANAS UN POLITISKĀS PARTIJAS

Politisko partiju vieta demokrātiskā sabiedrībā. Priekšvēlēšanu tēriņu un administratīvo resursu negodprātīgas izmantošanas monitorings. Politisko partiju vieta un loma demokrātiskā sabiedrībā. Latvijas politisko partiju regulējums un pieredze. Latvijas priekšvēlēšanu kampaņu un partiju finanšu regulējums, pieredze. Kā sabiedrībai novērtēt pirmsvēlēšanu solījumu izpildi? Kā izveidot komunikācijas portālu ar pirmsvēlēšanu kandidātiem? Kā izveidot komunikācijas portālu ar pirmsvēlēšanu kandidātiem? Kā iegūt konkrētu darbu apsolījumus no partijām pirms vēlēšanām? Kā uzkonstruēt interneta rīku, kas ļauj salīdzināt partiju un vēlētāju nostājas?

 

EIROPAS SAVIENĪBA

Pilsoņu līdzdalības iespējas ES lēmumu pieņemšanā. ES ietekmīgākie lēmumu pieņēmēji. Eiropas līmeņa domnīcas. Svarīgākie ES nākotnes jautājumi. Mācības no Latvijas prezidentūras ES padomē. Komunikācija par ES jautājumiem - Latvijas pieredze. Kā ES dalībvalstis veido savas pozīcijas ES kopējos jautājumos?

 

ADMINISTRATĪVAIS PROCESS UN TIESU SISTĒMA

Administratīvais akts un faktiskā rīcība. Administratīvais process iestādē. Administratīvās tiesas modeļi un administratīvais process tiesā. Administratīvā procesa tiesiskais regulējums Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Tieslietu padome modeļi un darbība. Tiesu sistēmai piederīgās brīvās juridiskās profesijas Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Konstitucionālās tiesas un nozīmīgākie nolēmumi Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

 

MIGRĀCIJA

Migrācijas tendences pasaulē, Eiropā un Latvijā. Remigranti un reemigranti - mobilitātes spožums un posts (jeb kā un vai aicināt cilvēkus atgriezties uz palikšanu). Citu valstu pilsoņu portrets un integrācija. ES sadarbība ar kaimiņvalstīm migrācijas plūsmu regulēšanā. Bēgļu integrācija Latvijā. Latvijas migrācijas politika - vai tāda ir? Kāpēc bēgļi dodas prom no Latvijas? ES Kopējā migrācijas un patvēruma politika: quo vadis? Diaspora - tikai tautas dejas un kori vai arī pilsoniskā līdzdalība un iesaiste ekonomikā?

 

SABIEDRĪBAS SALIEDĒTĪBA

Sabiedrības integrācija un dažādības vadība. Kā kopā sadzīvot sabiedrībā, ko raksturo dažādība? Kā sarunāties cieņpilni? Kā monitorēt naida runu un izslēdzošu retoriku medijos un parlamentā? 

 

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA

Sociālās uzņēmējdarbības regulējums Latvijā, Kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kādi ir tās modeļi?

 

BŪVNIECĪBAS TIESĪBAS

Latvijas būvniecības jomas regulējums. Latvijas būvniecības jomas izaicinājumi.

 

ILGTSPĒJĪGA PĀRVALDĪBA

Viena no Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm - ilgtspēja, vai tā iespējama valsts pārvaldē?

 

PRAKTISKAS PRASMES

Līdz ar specifisku jomu konsultācijām, varam sniegt padomu arī par to, kā uzrakstāms politikas kopsavilkums, organizējama kampaņa sociālajos medijos un veicams, piemēram, mediju monitorings. Tāpat varam palīdzēt ar padomu, kā organizējams deliberatīvs pasākums un kā kopumā informēt sabiedrību par savām iecerēm (jeb “kāpēc nevienu neinteresē tas, ko mēs darām?”.