Agnese Frīdenberga

Img 8028 2

PROVIDUS vadošā pētniece un juriste, vairāku nacionālo un starptautisko pētījumu autore un līdzautore. Agnese kopš 2018.gada ir Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijas locekle. Komisija izvērtē pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam vai jau reģistrēta sociālā uzņēmuma darbību. Kopš 2020.gada aprīļa Agnese ir Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekle.

Pētniece ir līdzdarbojusies vairākos projektos par sociālās uzņēmējdarbības iespējām un izaicinājumiem Latvijā un Eiropā, it īpaši analizējot sociāli atbildīga publiskā iepirkuma nozīmi un iespējas. Agnese katru gadu, kopš notika traģēdija Zolitūdē, sabrūkot lielveikalam, ir sekojusi līdzi tam, kā attīstās tiesiskais regulējums būvniecībā, kā arī līdzdarbojas darba grupās un komisijās, kas skata būvniecības tiesiskā regulējuma izmaiņas, it īpaši analizējot sabiedrības līdzdalības tiesiskā regulējuma izmaiņas.


Agnesei ir Latvijas Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs. 2007.-2008.gadā Agnese bija Administratīvās rajona tiesas tiesnese.

Article project

Ilgtermiņa risinājumi sekmīgākām konsultācijām ar sabiedrību 

Autors:Providus

Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts Lasi

Article project

Jēgpilna atgriezeniskā saikne Latvijas tiesām II (Meaningful feedback for courts II) 

Autors:Providus

Turpinājums 2019.gadā organizētajam projektam par tiesu darba novērtēšanu. Lasi

Article project

Meaningful feedback for courts 

Autors:Providus

Domnīca PROVIDUS īsteno Amerikas Vēstniecības atbalstītu projektu. Lasi

Article project

Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019 

Autors:Providus

Par projektu "Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019". Lasi

Article project

Iesaistošas pašvaldības: sabiedrības līdzdalības labākās prakses meklējot (Engaging municipalities: introducing best practices of civic involvement in decision-making) 

Autors:Providus

Projekta mērķis: Projekts palīdzēs izplatīt pilsoniskās līdzdalības labos piemērus. Tā primārā mērķauditorija: Latvijas pašvaldību deputāti un pilsoniskie aktīvisti. Projekts arī ļaus Latvijas pašvaldībām uzsākt sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu. Lasi

Article project

Tematiskās apmācības NVO līderiem (Thematical workshops for NGO leaders) 

Autors:Providus

Projekta mērķis: Providus sadarbībā ar Latvijas Pilsoniskā Aliansi izveidos ambiciozu apmācību programmu NVO sektora līderiem, kas ļaus viņiem pilnveidot sava darba efektivitāti un profesionalitāti. Lasi

Article project

Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 

Autors:Providus

Projekta mērķis ir sniegt valsts institūcijām un lēmumu pieņēmējiem PROVIDUS ekspertīzi rīcībpolitikas veidošanas un uzraudzības procesos nozīmīgākajos šobrīd aktuālajos rīcībpolitikas jautājumos PROVIDUS ekspertīzes jomās - labas pārvaldības un tiesiskuma, iekļaujošas sabiedrības, sociālās uzņēmējdarbības, kā arī noziegumu prevencijas jautājumos. Tāpat projekta mērķis ir sniegt lēmumu pieņēmējiem, kā arī medijiem un caur tiem – plašākai Latvijas sabiedrībai – pārskatu par valdības un Saeimas padarītajiem, uzsāktajiem un neuzsāktajiem darbiem, lai labotu Zolitūdes traģēdijas izgaismotās sistēmiskās kļūdas.
Lasi

Article project

Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai  

Autors:Providus

PROVIDUS, sadarbībā ar vairākām nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem, sagatavos divas metodikas un apmācīs Labklājības ministrijas un finanšu institūcijas “Altum” darbiniekus par to, kā atpazīt un veicināt sociālo uzņēmumu darbību Latvijā.
Lasi

Koris

Vaimanu koris par zināšanās balstītas politikas trūkumu Latvijā 

Autors:Providus

Projekta mērķis ir caur Vaimanu kora dziesmu un publisku diskusiju mudināt plašāku sabiedrību iesaistīties jēgpilnā līdzdalībā, izgaismojot zināšanās balstītas politikas veidošanas trūkumus Latvijā un meklējot risinājumus, lai mazinātu negatīvas nepārdomātu lēmumu pieņemšanas sekas. Lasi

Article project

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

Projekta laikā tiks sagatavots pētījums par cietušo tiesību aizsardzību ikkatrā Projekta dalībnieku dalībvalstī un divās citās valstīs (Lielbritānija un Spānija).

Lasi

Article project

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

Projekta laikā tiks sagatavots pētījums par cietušo tiesību aizsardzību ikkatrā Projekta dalībnieku dalībvalstī un divās citās valstīs (Lielbritānija un Spānija).

Lasi

Article project

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

Projekta laikā tiks sagatavots pētījums par cietušo tiesību aizsardzību ikkatrā Projekta dalībnieku dalībvalstī un divās citās valstīs (Lielbritānija un Spānija).

Lasi

Article project

Sociālās uzņēmējdarbības koncepts Latvijā 

Autors:Agnese Frīdenberga, Gatis Litvins

Jau vairākus gadus Latvijā ir kļuvis aktuāls jautājums par sociālo uzņēmējdarbību, pretnostatot to komersantiem, un nereti pat pielīdzinot biedrībai un/vai nodibinājumam.

Lasi

Article project

Sociālās uzņēmējdarbības koncepts Latvijā 

Autors:Agnese Frīdenberga, Gatis Litvins

Jau vairākus gadus Latvijā ir kļuvis aktuāls jautājums par sociālo uzņēmējdarbību, pretnostatot to komersantiem, un nereti pat pielīdzinot biedrībai un/vai nodibinājumam.

Lasi

Article project

Tiesu darbu vizualizācija 

Autors:Agnese Frīdenberga

Projekta mērķis - radīt internetā pieejamu un sabiedrībai viegli uztveramu tiesu darbu raksturojošu karti. 

Lasi

Kontakti

E-pasts: agnese.fridenberga@providus.lv

Twitter: agneselesinska

Lejuplādēt