Agnese Frīdenberga

Img 8028 2

PROVIDUS pētniece un juriste, vairāku nacionālo un starptautisko pētījumu autore un līdzautore. Agnese specializējusies sociālās uzņēmējdarbības un būvniecības tiesībās. Pētniece ir koncepcijas par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā līdzautore un līdzdarbojusies darba grupā, kas Saeimā izstrādāja likumprojektu par sociāliem uzņēmumiem. Agnese veikusi vairākus pētījumus, analizējot būvniecības tiesisko regulējumu un vadījusi mācības un sniegusi konsultācijas par Būvniecības likuma un to pavadošo normatīvo aktu ieviešanu praksē. 

2007.-2008.gadā Agnese bija Administratīvās rajona tiesas tiesnese. Viņai ir maģistra grāds tiesību zinātnēs no Latvijas Universitātes. 

 

Maja

Tagad viss būs citādi  3

Autors:Agnese Frīdenberga

2013.gada 1.jūnijā stāsies spēkā grozījumi Būvniecības likumā, kuru izstrādāšanas un pieņemšanas process ir dīvains, nesaprotams un leģendām apvīts. Grozījumi būtiski izmaina kārtību gan attiecībā uz to, kā iedzīvotāji uzzina par iecerēto būvniecību, gan to, cik ilgā laikā būvatļauju var apstrīdēt. Lasi

Divi

Video: Pārbūve būvniecībā 10

Vai ļaut turpināt būvniecību, ja apturēta būvatļauja? Vai ļaut iedzīvotājiem iesaistīties būvniecības projektu apspriešanā? Kā novērst ilglaicīgu lietu izskatīšanu tiesās, kas aizkavē būvniecību, un investoriem katru dienu izmaksā ievērojamu naudas summu? Lasi

Agnese Lešinska: Būtisks kaitējums dabai, ja būvniecība turpināsies tiesvedības laikā 164

Autors:Marta Herca, Agnese Frīdenberga

PROVIDUS pētniece Agnese Lešinska uzskata, ka priekšlikumi Būvniecības likumā padarīs procesa tiesiskuma izvērtēšanu par farsu. Tie paredz kārtību, ka būvatļaujas apstrīdēšanas gadījumā vai pārsūdzot to tiesā, būvniecība turpinātos.

Video tapis PROVIDUS īstenotajā projektā 'Valsts un nevalstisko organizāciju partneris interešu aizstāvībā'. 92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Lasi

Pedas

Būvniecības procesa pārbūves iespējas 6

Autors:Agnese Frīdenberga

Lai gan nav atbalstāma prakse, ka spēkā esošs likums tiek mainīts neilgi pirms tam, kad to aizstās jauns regulējums, ir iespējams uzlabot būvniecības procesu un padarīt to efektīvāku jau tagad. Kā? Lasi

6120560205 f0503a35e8

Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā 

Autors: Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Agnese Lešinska, Sanita Sīle

Pētījuma mērķis ir analizēt, pētīt trīs Eiropas Savienības valstu normatīvo regulējumu un praktisko pieredzi vardarbības risku izvērtēšanā un vardarbības novēršanā ar preventīviem piespiedu līdzekļiem, kā arī sniegt vadlīnijas un rekomendācijas, lai atvieglotu un nodrošinātu preventīvo piespiedu līdzekļu sistēmas izveidi Latvijā. Lasi

634474862 a86579a528%20(1)

Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību 

Autors:Agnese Lešinska, Gatis Litvins, et al

Sociālie uzņēmumi pasaulē ne tikai risina bezdarba problēmas, piedāvājot no darba tirgus izstumtām personām iespēju atgriezties darba tirgū, atgūt vai iegūt aroda prasmes, bet arī novirza savus ienākumus sociālo problēmu tiešai risināšanai. Lasi

Shells

Biznesa ētiskā un sociālā seja 5

Autors:Agnese Frīdenberga

Sociālā uzņēmējdarbība nav vienīgā panaceja sociālo problēmu risināšanai, taču tā veicina sabiedrības iesaisti labāks nākotnes veidošanā. Arī Latvijā. Lasi

Img 9471

Izaicinājums būvēt likumīgi 

Autors:Agnese Lešinska, Sandijs Statkus, Aiga Grišāne

Pētījuma mērķis ir apzināt būvniecības procesā pieņemto lēmumu juridisko dabu, tipiskākās kļūdas, ko pieļauj to izdevēji, un konstatēt nepilnības spēkā esošajos normatīvajos aktos. Pētījums palīdz labāk izprast t. s. “kaimiņu tiesības” un to lomu būvniecības procesā. Lasi

Img 9529 800

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2007. gada pirmais pusgads 

Autors:Valts Kalniņš, Agnese Lešinska, Aiga Grišāne

Šajā izlaidumā īpaša uzmanība veltīta jomai, kurā korupcijas riski izsenis bijuši ļoti augsti, proti, būvniecībai un teritorijas plānošanai. Lasi

Img 9557 800

Pašvaldības lēmumi Temīdas svaros 

Autors:Agnese Hartpenga, Andis Pauniņš, red. Agnese Lešinska un Linda Austere

PROVIDUS, sadarbībā ar diviem juristiem apkopoja Administratīvo tiesu nolēmumus, kur atbildētājs ir pašvaldība un kas pasludināti Administratīvā procesa likuma pirmajā darbības gadā, un izdeva grāmatu - “Pašvaldības lēmumi Temīdas svaros”. Lasi

Celtniec 255x203

Būvniecības procesam nepieciešama pārbūve 1

Autors:Agnese Frīdenberga

Ekonomikas ministrijai jāizstrādā nozares attīstības koncepcija, kurā jāparedz skaidrs iestāžu un pienākumu sadalījums, īpaši būvniecības kontroles jomā. Tāpat jāveic būvvaldēs strādājošo izglītošana par Administratīvā procesa likuma prasībām Lasi

Leds 255x203

Nekvalitatīvi pašvaldību lēmumi – drauds ilgtspējībai 

Autors:Agnese Frīdenberga

Vissliktākā kvalitāte konstatēta būvvalžu lēmumiem – vairumam trūkst atsauces uz tiesību normām, bet lielākajai daļai adresātam nelabvēlīgo lēmumu nav pamatojuma. Nemainot šo praksi, pašvaldības riskē zaudēt tiesas procesos un maksāt par radītajiem zaudējumus. Lasi

Sparusvetki 255x203

Jaunais administratīvais process spēkā – bet vai pilnībā? 2

Autors:Agnese Frīdenberga

Pētot pašvaldību pieņemtos administratīvos aktus atklājas tipiska kļūda –lēmumiem trūkst pamatojuma un atsauces uz tiesību normām. Kamēr valsts un pašvaldību darbiniekiem trūkst zināšanu, grūti uzskatīt, ka jaunais Administratīvā procesa likums ir tiešām stājies spēkā. Lasi

Pingvinbars 255x203

Administratīvais process strādās indivīdu labā 3

Autors:Agnese Frīdenberga

Jau pēc dažām nedēļām spēkā stāsies Administratīvā procesa likums, kas ienesīs lielas pārmaiņas gan iedzīvotāju tiesību īstenošanā, gan administratīvo aktu izdevēju darbā. Šajā rakstā īsi par svarīgākajām pārmaiņām. Lasi

Rokasstiep 255x203

Nevalstiskajam sektoram – sava “konstitūcija” 

Autors:Agnese Frīdenberga

Tikko pieņemtais Biedrību un nodibinājumu likums, kas kalpo kā sava veida “konstitūcija” nevalstiskajām organizācijām, aizsāk grūtu procesu, kura gaitā līdz 2006.gadam jāievieš moderna juridiskā bāze, lai veicinātu efektīvu trešā sektora darbību Latvijā. Lasi

Abols 255x203

Strīdus ābols - nodokļu atlaides 

Autors:Agnese Frīdenberga

Patlaban ikviena sporta sabiedriskā organizācija Latvijā var saņemt ziedojumus (un ziedotāji nodokļu atlaides), pat ja organizācijas mērķis ir attīstīt profesionālo sportu un pelnīt ar to. Situācija ir absurda - organizācija rīko sacensības, iekasē dalības maksas un naudu par biļetēm, bet papildus saņem ziedojumus un ziedotāji - nodokļu atlaides. Jāsecina, ka patiesais iemesls domstarpībām par NVO likumprojektu ir nodokļu atvieglojumi, ko turpmāk saņemtu tikai sabiedriskā labuma organizācijas. Lasi

Article article

Par biedrībām un nodibinājumiem 

Autors:Agnese Frīdenberga

NVO forumā 2001, 2001. gada 26. oktobrī Lasi

Kontakti

E-pasts: agnese.fridenberga@providus.lv

Lejuplādēt

Nozīmīgākās publikācijas
Petijums image

Pētījums: A map of social enterprises and their ecosystems in Europe Autors:Charu Wilkinson, James Medhurst et al

5571593357 3022daa6c1 o

Developing legal systems to support social enterprise growth 18 Autors:Ekspertu grupa, t.sk. Agnese Lešinska