Aizmirsta gaidot 5

Autors:Marciana Krauze

Bērnu laišana pasaulē izvirzīta kā viena no NAP prioritātēm, tāpec nav saprotams, kāpēc no cilvēka drošumspējas stiprināšanas fokusa izkritušas nepilngadīgās un bezdarbnieces vientuļās grūtnieces - topošās māmiņas, kurām ekonomiskā, sociālā un emocionālā drošība jo sevišķi vajadzīga jau tagad. Lasi

Masina zala

Latvija – ekonomiskais izrāviens vai zaļākā valsts pasaulē? 1

Autors:Providus

Vides organizācijas ir paudušas bažas, vai Nacionālajā attīstības plāna noliktais mērķis - ekonomikas izrāviens - nav plānots uz vides kvalitātes rēķina un vai ilgtspējīga attīstība nav vien „zaļš” iepakojums bez „zaļa” satura. Lasi

Zals

REPLIKA: Tie paši vēži, tikai “zaļākā” maisiņā? 2

Autors:Madara Peipiņa

Ja Latvija tuvākajā nākotnē plāno strauju ekonomisko izaugsmi - vienalga, ar vai bez glīta, “zaļa” iesaiņojuma, - tā nedrīkst notikt uz vides un dabas rēķina. Lasi

2772803395 6464381f8d

NAP jūs padarīs bagātākus, bet ne laimīgākus  3

Autors:Jānis Brizga

Izskatās, ka Nacionālajā attīstības plānā iekšēji notiek cīņa starp absolūtu produktivitāti, kas iekļauta virsmērķī, un cilvēku labklājību, kas izkliedēta tekstā. Lasi

Karte

„Biznesa plāns” man un Latvijai 3

Autors:Valdis Kudiņš

Latvijas nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrāde var kļūt par līdzdalīgas plānošanas piemēru pasaulei un, cerams, arī par Latvijas ekonomiskā izrāviena veiksmes stāstu. Lasi

3487364155 cb68827a26

Nacionālais attīstības plāns 

Autors:Providus

Šobrīd top Nacionālais attīstības plāns (NAP) 2014. – 2020.gadam, kas kļūs par vienu no svarīgākajiem attīstības plānošanas dokumentiem Latvijā. Tas noteiks arī Eiropas Savienības finansējuma sadales prioritātes. Politika.lv aicina iesaistīties NAP veidošanā. Iepazīstieties ar jau pieņemtajiem attīstības plānošanas dokumentiem un ar patlaban piedāvātajām NAP prioritātēm un izsakiet savas domas, vai piekrītat šādam Latvijas nākotnes redzējumam! Skati

4725283571 12ed395031

Lai maize un miers 2

Autors:Marciana Krauze

„Cilvēka drošumspēja” ir mērķis, nevis līdzeklis valsts izaugsmei. Tāpēc tai jābūt ietvertai abās pārejās NAP prioritātēs. Lasi

Ozols 255x203(1)

Latvijas zelta laikus plānojot 

Autors:Providus

Kopumā plānotie dokumenti par ES naudas sadali bieži vien ir neatšifrējami. Kas tad īsti aiz tiem slēpjas? Aktivitāšu definējumi, manuprāt, ir diezgan riskanti. Protams, var jau teikt, ka taisīsim precīzas programmas, konkursu nolikumus, bet galu galā šie dokumenti tiks apstiprināti. Tie kļūs tiesiski dokumenti ar juridisku spēku. Šajā etapā nepieciešama lielāka konkrētība. Lasi

Article article

IZM komentāri par sabiedriskās apspriedes "NAP. Kā nolikt cilvēku centrā?" dalībnieku priekšlikumiem 15

Autors:Providus

Sabiedriskās apspriedes dalībnieku priekšlikumi par Nacionālā attīstības plāna sadaļu „Izglītots un radošs cilvēks” Lasi

Nap 255x203

Viedokļi par Nacionālā attīstības plāna ieviešanu un uzraudzību 

Autors:Providus

Portālā "politika.lv" varat iepazīties ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta un ministriju valsts sekretāru viedokļiem par Nacionālā attīstības plāna (NAP) ieviešanas un uzraudzības sadaļu. Visu ministriju valsts sekretāriem tika nosūtīti vienādi jautājumi. Lasi

Kraskluci 255x203

Kā ieviest plānu, kas neko neplāno? 

Autors:Providus

Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam nav jēgas ieviest, ja tas neko neplāno. Nacionālā attīstības plāna (NAP) projekts tiek apspriests pēc tam, kad ES Struktūrfondu ietvaros Latvijai pieejamie līdzekļi jau ir saplānoti un notiek darbs pie operacionālo programmu izstrādes. Sabiedriskā apspriešana ir NAP nozīmīgākais devums Latvijas attīstības plānošanā, jo pirms 9.Saeimas vēlēšanām dod iespēju runāt par sabiedrības attīstībai nozīmīgiem jautājumiem. Lasi

Lasītākais