Kā pabarot pilsētu? 2

Autors:Miķelis Grīviņš

Attīstība zinātnē cilvēkiem ir ļāvusi veidot jaunas pārtikas sagādes ķēdes. Tās ļauj nogādāt pārtiku tālāk, praktiski jebkurā pasaules vietā. Līdz ar to lauksaimniecība no pilsētām ir izstumta. Lasi

Article research

Dažādības vadība publiskajā pārvaldē  

Autors:Marija Golubeva, Iveta Kažoka (PROVIDUS), Olga Rastrigina (BICEPS)

Pētījums apkopo atziņas par dažādības vadības pieeju publiskajā pārvaldē attīstītājās Eiropas un Ziemeļamerikas valstīs un analīzē vajadzības un iespējas dažādības vadības ieviešanai Latvijā. Lasi

Article research

Tolerances jautājumi skolā 27

Autors:Ivars Austers, Marija Golubeva, Ieva Strode

Darbs tiecas izpētīt pastāvošās skolotāju attieksmes pret dzīvi un skolēniem, konstatēt tajās cieņas un tolerances potenciālu un akcentēt labo praksi un pedagoģijas zinātnieku ieteikumus. Lasi

Article research

Sociālo pakalpojumu efektivitāte cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācijai 

Autors:Evija Kļave, Liesma Ose, Ilze Ieviņa

Pētījuma vispārējais mērķis ir norādīt ceļus, kā paaugstināt sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāti cilvēku tirdzniecības upuriem, tādējādi sekmējot šīs grupas sociālo integrāciju un nodarbinātības politikas efektivitāti valstī. Lasi

Article research

Dzimumu līdztiesības aspekti darba tirgū 

Autors: Brigita Zepa, Pārsla Eglīte, Dagmāra Beitnere, Vladimirs Paniotto, Mihails Hazans, Iveta Pavlina, Lelde Kāpiņa, Oksana Žabko, Inese Šūpule, Aldis Pauliņš, Santa Lemša, Ineta Narodovska, Karina Koļesņikova, Viesturs Vēveris, Miķelis Grīviņš et al

Pētījumā ir veikts esošās situācijas novērtējums dzimumu līdztiesības jomā Latvijas darba tirgū, pastāvošo problēmu identificēšana, to objektīvo un subjektīvo aspektu analīze. Lasi

Article research

Vientuļo vecāku, kuri audzina bērnus invalīdus, iespējas iekļauties darba tirgū un nepieciešamais atbalsts viņu sociālajai iekļaušanai 

Autors:Ināra Pomere, Anna Rāta, Voldemārs Bariss, Ligita Grigule, Ainārs Sviklis

Pētījuma mērķis ir noskaidrot un novērtēt to vecāku, kuri audzina bērnus invalīdus, iespēju iekļauties darba tirgū, kā arī izpētīt nepieciešamo atbalstu viņu sociālajai integrācijai un līdz ar to dzīves kvalitātes uzlabošanai. Lasi

Article research

Pamatizglītību nepabeigušie skolēni 

Autors:Indra Dedze

Starptautiskais pētījums ‘Pamatizglītību nepabeigušie skolēni’ tapa kā sešu valstu izglītības politikas centru pētījumu rezultāts ar secinājumiem, kas iziet ārpus tā dalībvalstu izglītības sistēmu konteksta un vērtē bijušo sociālisma valstu izglītības sistēmu vājumu attiecībā uz sociālo iekļaušanu cilvēka izglītībai un izaugsmei svarīgākajā posmā – pamatskolā. Lasi

Article research

Mazizglītoto mazākumtautību jauniešu integrācija darba tirgū 4

Autors:Brigita Zepa, Inguna Tomsone, Inese Šūpule, Līga Krastiņa

Autori no pētījuma rezultātiem secina, ka jaunieši cenšas darba tirgū iesaistīties salīdzinoši agri un mācībām atliek mazāk laika. Tas negatīvi ietekmē jaunieša nodarbinātības iespējas nākotnē. Lasi

Article research

Privātskolotāju pakalpojumu lietojums vidusskolēnu vidū 

Autors:Dace Aizstrauta, Evita Leokena, vadītāja Indra Dedze

Pētījums sniedz informāciju par to, cik bieži un kādēļ vidusskolu absolventi meklē papildus izglītošanās kanālus ārpus skolas, lai arī vidējā izglītība ir bezmaksas. Pētnieki uzskata, ka šādi dati var atklāt problēmas un trūkumus izglītības sistēmā.
Lasi

Article research

Latvia: working too hard? 

Autors:Mihails Hazans, Latvijas Universitāte, BICEPS

Pētījumā autors izvērtē nodarbinātības un darba apstākļus Latvijā pirms un uzreiz pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Tiek analizētas tendences tādās jomās, kā darba līgumu veidi, darba laika ilgums un virsstundas, nakts darba un citu „nestandarta” darba laiku izplatība, „algas aploksnēs”, veselība un drošība darbavietā, sociālais dialogs, darbu savienošana un pašnodarbinātība. Lasi

Article research

Latvijas izglītības reforma Latvijas sabiedrībā pastāvošo un iespējamo bilingvisma modeļu kontekstā: divplūsmu skola kā bilingvālās izglītības piemēra novērtējums 1

Autors:Evija Kļave, Inese Šūpule, Brigita Zepa, Ilvija Vule

Pētījuma mērķis ir novērtēt pašreizējo situāciju divplūsmu skolās Latvijā, lai novērtētu, kādas ir šo skolu iespējas integrētas, multietniskas sabiedrības veidošanā un varētu izmantot šo pieredzi minoritāšu izglītības pilnveidošanai. Lasi

Lasītākais