1

Diskusija par sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu un pašvaldību budžetu atklātību 

Video ieraksts diskusijai "Kur aiziet Tavi nodokļi?" 2020.gada 3. septembrī, festivālā LAMPA Lasi

7439658394 07eb968c65

Rakstu krājums: Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos 2

Autors:Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško, Aija Priedīte, Klāvs Sedlenieks, Dace Dzenovska, Aija Lulle, Aija Zobena u.c.

Laukos trūkst nodarbinātības iespēju ārpus lauksaimnieciskās ražošanas, bet saimniecība bieži vien nodrošina minimālus iztikas līdzekļus. Kā esošajā situācijā saskatīt ilgtspējīgu attīstību? Lasi

Article research

Is the CAP a ground for solidarity or European disunion? 

Autors:Nadège Chambon

Pētījumā tiek aplūkoti Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas veidi
kopš 1962.gada.
Lasi

Article research

What Tools for the European Agricultural Policy to Encourage the Provision of Public Goods? 

Autors:Kaley Hart and David Baldock (IEEP) ; Peter Weingarten and Bernhard Osterburg (vTI) ; Andrea Povellato and Francesco Vanni (INEA) ; Corrado Pirzio-Biroli and Alison Boyes (RISE Foundation)

Lauksaimniecība Eiropā ieņem būtisku lomu plaša mēroga publisko labumu nodrošināšanā, it īpaši attiecībā uz vidi un lauku vitalitāti. Lasi

Article research

What Market Measures in the Future CAP after 2013? 

Autors:Department of Agricultural Economics and Social Sciences, CEIGRAM, UPM, SPAIN

Ar tirgus instrumentu palīdzību nepieciešams palīdzēt ES lauksaimniecībai tikt galā ar vairākiem izaicinājumiem, kas bija nozīmīgi kā līdz šim, tā arī jaunajai kopējai lauksaimniecības politikai pēc 2013.gada. Lasi

Article research

Structural and Cohesion Policies and Fight Against Poverty 

Autors:Felice Adinolfi, Jésus Iborra Martin, Gonçalo Macedo, Kathrin Maria Rudolf

Pētījumā aplūkotas Eiropas Savienības struktūrfondu rīcībpolitikas un to loma nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanā. Lasi

Article research

Achieving a new common agricultural policy 

Autors:Providus

Eiropas Savienībā norit diskusijas par par kopējās lauksaimniecības rīcībpolitikas nākotni pēc 2013. gada, kad beidzas līdzšinējais budžeta plānošanas periods Lasi

Article research

Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni 

Autors:Žaneta Ozoliņa (red.)

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā notika laikā, kad lielākā daļa dalībvalstu uzskatīja, ka ir sasniegts Eiropas integrācijas kulminācijas punkts un vēl jāpieliek tikai nelielas pūles, lai sapņi par apvienotu un reizē politiski vienotu Eiropu kļūtu par realitāti. Lasi

Article research

Spotlight on Policy Coherence 

Autors:Providus

CONCORD uzskata, ka Eiropas Savienības rīcībpolitikas kaitē attīstības valstīm, īpaši tirdzniecības un lauksaimniecības jomās, jo attīstības palīdzība kļūst mazāk efektīva, vienlaikus ieguldot līdzekļus un atņemot tos vietējiem ražotājiem. Lasi

Article research

Evaluation of the livestock sector's contribution to the EU greenhouse gas emissions 

Autors:European Commission

Projektā tiek analizēts lopkopības sektors un tā saistība ar siltumnīcas efektu izraisošām gāzu emisijām. Aprēķini veikti, izmantojot jaunāko pētījumu modeli CAPRI, atklājot CH4, N2O, CO2, NH3, NOX un N2 gāzu koncentrāciju. 20.gadsimta otrās puses lauksaimniecības intensifikācija izraisījusi bioloģiskās daudzveidības mazināšanos. Lasi

Article research

Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika – kādu to veidosim Latvijā? 

Autors:Providus

Šī izdevuma galvenais temats ir 2003.gada 26.jūnijā apstiprinātā ES Kopējās lauksaimniecības politikas reforma. Tā paredz radikālas izmaiņas ES atbalsta politikā. Viens no faktoriem, kas tās ietekmēja, ir ES paplašināšanās. Lasi

Lasītākais