Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Sildit apdomigi samazinot

Sildīt, apdomīgi samazinot 

Autors:Andris Vilks

Mums ir jāapgūst visa pieejamā nauda ekonomikas sildīšanai un jābūt gataviem paņemt to, kas tūlīt vēl nāks no pasaules kā palīdzība Austrumeiropai. Lasi

Eksamens(2)

Ietekmes uz vidi novērtējums — demokrātijas eksāmens Latvijai 

Autors:Alda Ozola

Acīmredzot gan Latvijai, gan Eiropas Komisijai liekas svarīgi pēc iespējas ātrāk sākt ES fondu naudas tērēšanu, vides intereses atstājot otrajā plānā. Šāda prakse neveicina tiesiskā nihilisma izskaušanu Latvijā. Lasi

Bisumedus 255x203(1)

Kā apstrīdēt lēmumu par struktūrfondu projekta noraidīšanu? 1

Autors:Providus

Esošais apstrīdēšanas mehānisms projektu pieteicēju nostāda nevienlīdzīgā pozīcijā ar valsti (struktūrfondu administrējošo iestādi). Pat gadījumos, kad tiek konstatētas kļūdas vai pārkāpumi struktūrfondu administrējošās iestādes rīcībā un ir pieņemts projekta pieteicējam labvēlīgs lēmums, projekta pieteicējs nevar iegūt finansējuma sava projekta ieviešanai. Lasi

Article article

Saeimas frakciju atbildes par ES fondu sadali 

Autors:Providus

Publicējam Saeimas frakciju atbildes uz portāla jautājumiem par struktūrfondu operacionālajām programmām. Lasi

Rulete 255x203

Astotais budžets Latvijas izaugsmei 

Autors:Providus

Latvija otro reizi plāno Eiropas Savienības (ES) fondus. Pieejamais finansējums no 2007.-2013.gadam apmēra ziņā pielīdzināms vēl vienam papildus valsts budžetam, kas investējams, lai Latvija ātrāk nostātos līdzās attīstītām Eiropas valstīm. Lasi

Article article

Operacionālā programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" - salīdzinošā tabula 

Autors:Providus

Salīdzinošu datu tabula apkopota balstoties uz Operacionālajā programmā un tās papildinājumos iekļauto informāciju. Lasi

Nosargat 255x203

Pretrunīgi projekti ilgtspējīgas attīstības mērcē 

Autors:Alda Ozola

Lai gan vairāki no projektiem, kurus paredzēts finansēt no Eiropas Savienības (ES) fondiem, nodēvēti par ilgtspējīgu attīstību veicinošiem, tomēr tie nepiedāvā integrētus risinājumus vides kvalitātes uzlabošanai. Lasi

Grabmk 255x203

Kurš nākamais uzkāps uz grābekļa? 

Autors:Kristīne Gaugere , Karīna Janova

Bijušā Ekonomikas ministra Krišjāņa Kariņa parakstītais lēmums par struktūrfondu piešķiršanu atklāj Eiropas Savienības fondu sadales sistēmas nepilnības, kas ļauj politiķiem tieši piedalīties projektu izvērtēšanā. Lasi

Kraskluci 255x203

Kā ieviest plānu, kas neko neplāno? 

Autors:Providus

Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam nav jēgas ieviest, ja tas neko neplāno. Nacionālā attīstības plāna (NAP) projekts tiek apspriests pēc tam, kad ES Struktūrfondu ietvaros Latvijai pieejamie līdzekļi jau ir saplānoti un notiek darbs pie operacionālo programmu izstrādes. Sabiedriskā apspriešana ir NAP nozīmīgākais devums Latvijas attīstības plānošanā, jo pirms 9.Saeimas vēlēšanām dod iespēju runāt par sabiedrības attīstībai nozīmīgiem jautājumiem. Lasi