Flag of europe.svg

10 padomi NVO jaunu ES direktīvu/regulu projektu satura ietekmēšanā 

Autors:Providus

Domnīca “Providus” un Latvijas Pilsoniskās alianse ar Eiropas Parlamenta atbalstu 2021.gada 2. septembrī rīkoja apspriedi ar Eiropas Parlamenta (EP) deputātiem par Latvijas nevalstisko organizāciju un pilsonisko aktīvistu skatījumu par tuvākajā laikā gaidāmajām Eiropas Savienības iniciatīvām. Lasi

Cimdi 255x203(2)

Dzīve šodienai 4

Autors:Providus

Kad cilvēks zaudē darbu, viņš zaudē konkurētspēju un atpakaļ darba tirgū viņu integrēt ir grūti. Tāpēc „simtlatniekus” var „atgūt” galvenokārt ar sociālo uzņēmumu palīdzību. Lasi

Article research

Qualitative survey about cross-border mobility 

Autors:TNS Qual+

Pētījumā tiek analizēta aptaujāto cilvēku pieredze attiecībā uz personu pārvietošanās brīvību ES. Tika intervēti ES pilsoņi, kuri pārcēlās uz dzīvi citā ES valstī. Lasi

Article research

L’affaire des Roms A Challenge to the EU’s Area of Freedom, Security and Justice 

Autors:Sergio Carrera and Anaïs Faure Atger

2010.gada vasara paliks atmiņā ar to, ka Francija izsūtīja 1000 romu piederības Rumānijas un Bulgārijas pavalstniekus no savas teritorijas. Šis gadījums atspoguļoja būtiskas nesaskaņas starp Francijas valdību un Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu. Tas norādīja arī uz Francijas darbību neviennozīmību no ES pilsonības un brīvas personu kustības puses. Lasi

Article research

Medium-term Employment Challenges 

Autors:Jørgen Mortensen, Iain Begg, Christine Erhel

Pētījuma mērķis ir identificēt būtiskākās reformas un politikas līdzekļus, kas varētu būt svarīgākie, lai nodrošinātu izaugsmi un nodarbinātību Eiropā vidējā termiņā. Lasi

Article research

New Skills for New Jobs – Anticipating and matching labour market and skills needs 

Autors:European Commission

Pētījumā prognozētas nākotnes darba tirgus un tam nepieciešamās prasmes līdz 2020.gadam. Lasi

Noplicinata solidaritate

Noplicinātā solidaritāte 7

Autors:Viesturs Āboliņš

Latvijā ekonomisko krīzi smagāku un ilgstošāku veido vērtību krīze. Elites solidaritātes mazināšanās un politiskās vardarbības pilnīgs noliegums „iekonservē” iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lasi

Article research

Darba algas un to ietekmējošie faktori 2

Autors:Brigita Zepa, Mihails Hazans, Oksana Žabko, Iveta Bitāne, Dzintars Īzāks, Lelde Kāpiņa, Santa Lemša, Ieva Medne, Vera Mihejeva, Ineta Narodovska, Mikus Āriņš

Pētījuma ietvaros ir analizēti indivīdu un viņa darba vietu raksturojošo faktoru ietekme uz darba samaksu, aprakstot atalgojuma struktūru un tā izmaksas formu.
Lasi

Article research

Optimāla, nodarbinātību veicinoša nodokļu un pabalstu sistēma 

Autors:Alfrēds Vanags, Marks Čandlers (Mark Chandler), Vjačeslavs Dombrovskis, Andrejs Jakobsons, Egita Uzulēna, Iveta Bitāne, Renārs Felcis, Miķelis Grīviņš, Dzintars Izāks, Lelde Kāpiņa, Ieva Medne, Vera Mihejeva, Ineta Narodovska, Ieva Vīksna, Brigita Zepa, I

Pētījumā „Optimāla, nodarbinātību veicinoša nodokļu un pabalstu sistēma” (ONVNPS) ir analizēta iedzīvotāju motivācija iesaistīties formālajā darba tirgū, ņemot vērā spēkā esošās darba nodokļu likmes un to administrēšanas kārtību, kā arī sociālās apdrošināšanas, valsts sociālo un pašvaldību pabalstu piešķiršanas kārtību, apmēru un izmaksāšanas ilgumu. Lasi

Klase 255x203

Recepte ieceļotāju integrācijai 25

Autors:Dace Akule

Ja Latvijas iedzīvotājus satrauc tas, ka iebraucēji, iespējams, nespēs iekļauties vietējās norisēs, jo nezinās, kāda ir šīs valsts vēsture, tad likumdošanā gluži vienkārši jāparedz prasība, ka viņiem jāapmeklē vēstures kursi. Lasi

Uzskol 255x203(1)

Šurp, partijas, uz skolu! 6

Autors:Marija Golubeva

Dīvainais priekšlikums nemainīt izglītības ministrus dzirdēts vairākkārt. Kā jau ar katru vairākas reizes atkārtotu ideju, kaut kas tajā sāk pievilkt, īpaši ja nemainīga ministra atnākšana beidzot mainītu ministrijas darbības stilu. Lasi

Lasītākais