Lampa logo rgb lv

Providus pasākumi šī gada sarunu festivālā LAMPA 

Autors:Providus

Šī gada sarunu festivālā LAMPA, kas 2020.gada 3.-5.septembrī norisināsies eksperimentālā klātienes-neklātienes formātā, PROVIDUS būs pārstāvēts četros pasākumos. Diskutēsim par līdzdalības budžetu pašvaldībās, par migrāciju, par valodu lomu mūsdienu Latvijā, kā arī par referendumiem! Lasi

Article research

Daudzveidība ienāk latviešu skolās. Mazākumtautību bērnu integrācija latviešu skolu vidusskolas klasēs 

Autors:Ivars Austers, Marija Golubeva, Maksims Kovaļenko, Ieva Strode

Pētījuma gaitā tika izvērtēta latviešu skolu spēja nodrošināt saviem audzēkņiem neatkarīgi no viņu etniskās izcelsmes un dzimtās valodas vienādas iespējas individuālai attīstībai un izglītībai. Tika izvērtēta skolotāju gatavība strādāt ar etniski un lingvistiski jauktajām klasēm, kā arī skolotāju un skolēnu attieksme pret mazākumtautību skolēnu ienākšanu latviešu skolas vidē. Lasi

Article research

Pedagogu izglītības kvalitātes vērtēšana Eiropā 

Autors:Providus

Ziņojumā sniegts pārskats par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāju pedagoģisko pamatstudiju un tālākizglītības iestāžu un programmu kvalitātes vērtēšanas un akreditācijas procesiem. Lasi

Article research

Privātskolotāju pakalpojumu lietojums vidusskolēnu vidū 

Autors:Dace Aizstrauta, Evita Leokena, vadītāja Indra Dedze

Pētījums sniedz informāciju par to, cik bieži un kādēļ vidusskolu absolventi meklē papildus izglītošanās kanālus ārpus skolas, lai arī vidējā izglītība ir bezmaksas. Pētnieki uzskata, ka šādi dati var atklāt problēmas un trūkumus izglītības sistēmā.
Lasi

Article research

Pilsoniskā izglītība Eiropas skolās 

Autors:Providus

Šis pētījums apskata Eiropas Savienības valstu pieejas pilsoniskās izglītības ieviešanai sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās 2004./2005.m.g. Pētījumā aplūkoti, piemēram, tādi jautājumi kā, vai pilsoniskā izglītība ir integrēta mācību programmā vai arī pasniegts kā atsevišķs priekšmets, kā skolnieki tiek novērtēti un kā tiek sagatavoti skolotāji sociālo zinību mācīšanā.
Lasi

Article research

Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte: pieprasījums un piedāvājums 

Autors:Liene Jeruma, Jolanta Krišāne, Karina Koļesņikova

Pētījuma mērķis ir izpētīt kultūras speciālistu pieprasījumu un piedāvājumu darba tirgū no 1995. – 2002. gadam, atklāt to galvenās attīstības un tendences. Lasi

Article research

Bilingvālās izglītības ieviešanas analīze 

Autors:Baltijas Sociālo Zinātņu institūts

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, cik sekmīgi notiek bilingvālās izglītības ieviešana Latvijas mazākumtautību skolās, noteikt skolotāju, direktoru, skolēnu un viņu vecāku atbalstu IZM īstenotajam politikas procesam. Lasi

Article research

Pedagogu pašizjūtas nosacījumi un profesionālās kompetences attīstība 

Autors:Laima Braše, Rankas pamatskolas direktore

2001.gadā veiktā aptauja raksturo skolotāju pašizjūtu, noskaidrojot viņu viedokļus par skolotāja profesijas prestižu Latvijā un pārmaiņu procesu izglītībā, skolotāju motivāciju un apmierinātību ar savu darbu, atalgojumu, iespējām tālāk sevi pilnveidot. Lasi

Lasītākais