Sabiedrības līdzdalības sirdspuksti 96

Autors:Providus

Pilsoniskā sabiedrība nav reducējama tikai uz organizētām sociālām kustībām vai asociācijām, nedz arī uz ikvienu indivīda vai grupas gadījuma rakstura reaktīvu sabiedrisku rīcību. Lasi

Alianse

Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2013 

Autors:Latvijas pilsoniskā alianse

Pētījuma mērķis ir sniegt pārskatu par NVO sektoru Latvijā, identificējot NVO darbības vidi un izmaiņas tajā un analizējot ietekmi uz biedrību un nodibinājumu attīstību salīdzinošā perspektīvā par 2011.-2013. gadu Latvijā. Lasi

Atvērtas pārvaldības partnerība

Latvija Atvērtas pārvaldības partnerībā – laiks izvirzīt jaunus mērķus 

Autors:Zinta Miezaine

Diskutējot par Latvijas atbilstību OECD labas pārvaldības principiem un apspriežot konkrētas sabiedrības iesaistes neveiksmes, kā arī mēģinot "aprakstīt kamieli", mazliet novārtā palikusi Latvijas dalība Atvērtas pārvaldības partnerībā. Tieši pašlaik Latvijai, konsultējoties ar pilsonisko sabiedrību, ir jāgatavo savs rīcības plāns nākamajiem diviem gadiem. Lasi

Brain

VIDEO: Inovācijas, augstākā izglītība, ilgtspēja 1

Autors:Providus

Tehnoloģiju uzņēmēji un entuziasti, pētnieki, izgudrotāji, esošie un potenciālie studenti, riska kapitālisti, augstākās izglītības pārstāvji un Latvijas tehnoloģiju ekosistēmas attīstības aktīvisti - visi satiekas pirmajā "RHTU summer meetup 2013". Lasi

Jellyfish

Izmērāms sociālais kapitāls 31

Autors:Rasma Pīpiķe

Kā izmērīt Latvijas sabiedrības aktivitāti? Lasi

Drosiba

Drošumspējas aģenti 

Autors:Rasma Pīpiķe

Nevalstisko organizāciju sūtība ir daudz plašāka, nekā tikai tās kvantitatīva darbības izteikšana skaitļos un mērvienībās. Svarīgi arī, kādu ietekmi tās atstāj uz indivīdiem atsevišķi un uz sabiedrību kopumā. Lasi

Nvo

Nevalstiskās organizācijas - resurss sabiedrībai 

Autors:Rasma Pīpiķe

Nevalstiskās organizācijas un to veiktās aktivitātes ir papildu resurss sabiedrības rokās, kā arī, neapšaubāmi, tās ir pašas sabiedrības „rokas”. Lasi

Bride groom

Paralēlās dzīves Latvijā - arī gadu pēc referenduma 9

Autors:Providus

Prakse liecina, ka „latviešu” biedrības uzlūko un aicina etniskās biedrības kā „līgavas”. Arī biedrību veidošanās ir monoetniska. Vai ir risinājums paralēlajām pasaulēm? Lasi

Article research

Pārskats par NVO sektoru Latvijā. Pētījuma rezultātu atskaite 

Autors:Baltic Institute of Social Sciences

Pētījuma mērķis ir sniegt vispārīgu pārskatu par NVO sektoru Latvijā, analizējot un apkopojot informāciju par NVO raksturojošām pazīmēm, ietekmējošiem ārējiem un iekšējiem faktoriem, darbības veidiem, finansējuma plūsmu, un, balstoties uz tiem, identificēt tendences NVO sektorā 2009./2010. gadā. Lasi

Article research

Nevalstisko organizāciju līdzdalība valsts pārvaldes darbībā, problēmas un risinājumi 

Autors:Sandra Rieksta

Pētījums mērķis ir izpētīt iespējas un pastāvošo praksi nevalstisko organizāciju līdzdalībai valsts pārvaldes darbībā Latvijā, identificēt galvenās problēmas un šķēršļus sekmīgai NVO iesaistei politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī izstrādāt priekšlikumus NVO līdzdalības pilnveidošanai, uzlabojot tās efektivitāti un kvalitāti. Lasi

Krasaini2 255x203

Visi dažādi, visi vajadzīgi* 1

Mērķtiecīga dažādības politikas īstenošana var nest reālus ieguvumus neatkarīgi no tā, vai organizācija darbojas privātajā, valsts vai bezpeļņas sektorā un vai tā ir liela vai maza. Lasi

Lasītākais