Vides pārmaiņu izraisītā migrācija 2014 

Autors:François Gemenne, Pauline Brücker et al

Starptautiskās Migrācijas organizācijas pētījums liecina, ka dabas katastrofu dēļ 2013.gadā dzīves vietu mainīt bija spiesti 22 miljoni cilvēku. Lasi

8157716838 dca6a9fefb

Jo mazāk, jo labāk 1

Autors:Reinis Āboltiņš

Energoefektivitātes pasākumi un atjaunojamo resursu plašāka izmantošana enerģētikā ir divi faktori, kam prognozēta lielākā ietekme uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju apjoma samazinājumu nākotnē. Izmešu samazināšana nav pašmērķis. Lasi

Debesskrapji

Līdzdalība būvniecībā 3

Autors:Žaneta Mikosa

Vai Latvijā pareizi tiek piemērotas starptautiskās normas par sabiedrības tiesībām uz informāciju un līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā? Orhūsas konvencijas prasību analīze. Lasi

Divi

Video: Pārbūve būvniecībā 10

Vai ļaut turpināt būvniecību, ja apturēta būvatļauja? Vai ļaut iedzīvotājiem iesaistīties būvniecības projektu apspriešanā? Kā novērst ilglaicīgu lietu izskatīšanu tiesās, kas aizkavē būvniecību, un investoriem katru dienu izmaksā ievērojamu naudas summu? Lasi

Elektriba

Atbalstīt nedrīkst neatbalstīt – 1 2

Autors:Reinis Āboltiņš

Lēmumu pieņēmēji ir būtisku lēmumu priekšā par Latvijas enerģētikas sektora turpmāko attīstību. Interesantākais ir tas, ka pieņemamajiem lēmumiem būs neizbēgama ietekme arī uz citām tautsaimniecības nozarēm. Lasi

Rediss

Diskusija: Mājsaimniecību elektrības tarifi. Vai pamatoti un taisnīgi?  1

Autors:Providus

Eksperti un politikas veidotāji analizē un skaidro elektrības cenu ietekmējošos faktorus, elektrības lietotāju interešu pārstāvniecību, regulatora lomu, kā arī iespējas izvēlēties elektroenerģijas piegādātāju brīvajā tirgū vai izmantot alternatīvu enerģijas avotu. Lasi

6149138962 91bea8145e

Vislabākā enerģija ir nepatērētā enerģija 2

Autors:Reinis Āboltiņš

Elektrība un siltums ir tāda prece, ko gandrīz vienmēr var tērēt taupīgāk, nekā tas jau tiek darīts. Lasi

Masina zala

Latvija – ekonomiskais izrāviens vai zaļākā valsts pasaulē? 1

Autors:Providus

Vides organizācijas ir paudušas bažas, vai Nacionālajā attīstības plāna noliktais mērķis - ekonomikas izrāviens - nav plānots uz vides kvalitātes rēķina un vai ilgtspējīga attīstība nav vien „zaļš” iepakojums bez „zaļa” satura. Lasi

Zals

REPLIKA: Tie paši vēži, tikai “zaļākā” maisiņā? 2

Autors:Madara Peipiņa

Ja Latvija tuvākajā nākotnē plāno strauju ekonomisko izaugsmi - vienalga, ar vai bez glīta, “zaļa” iesaiņojuma, - tā nedrīkst notikt uz vides un dabas rēķina. Lasi

Energy

Enerģētikas stratēģijai jābūt stratēģiskai* 

Autors:Reinis Āboltiņš

Enerģētikas stratēģijas līdz 2030. gadam sākotnējā versija izpelnījās nopietnu kritiku. Kas jāņem vērā, veidojot jaunu stratēģijas variantu? Lasi

7172630057 999acd0ec9 z

Homo Alibi: Recycled. Klimata maiņas simpoziji 1

Autors:Providus

Starptautiskais teātra festivāls Homo Alibi: recycled 2012.gadā veltīts otrreizējās pārstrādes fenomenam mākslā un ikdienā. Politika.lv piedāvā klimata maiņas simpoziju ierakstus. Lasi

Lasītākais