Kā pabarot pilsētu? 2

Autors:Miķelis Grīviņš

Attīstība zinātnē cilvēkiem ir ļāvusi veidot jaunas pārtikas sagādes ķēdes. Tās ļauj nogādāt pārtiku tālāk, praktiski jebkurā pasaules vietā. Līdz ar to lauksaimniecība no pilsētām ir izstumta. Lasi

Bowen paulle 255x203(1)

Pāris vienkāršas patiesības 4

Autors:Marija Golubeva

Mazotnē cilvēkam nav slimīgu pieaugušo ideju par migrantiem, neizglītotajiem, čigāniem. Ja viņi izaug kopā, veselīgā vidē, viņiem varbūt nekad neattīstīsies mūsu perversā domāšana un jūtas par šīm grupām. Lasi

Zbra 255x203(1)

AfroLat – nekas nav tikai balts un melns 17

Autors:Providus

Organizācijas galvenie mērķi ir veidot sapratni starp cilvēkiem, neatkarīgi no viņu izcelsmes, cīnīties pret rasismu un diskrimināciju. To, ka svaru kausi, kuros ir cīņa pret pazemošanu ādas krāsas dēļ, būs vissmagākie, Kristofers un pārējie vēl nezināja. Lasi

Lvplus

Prioritāte - izglītības un studiju kvalitāte 

Autors:Providus

Latvijas Vēstnesis Plus, 16.05.2006. Lasi

Bralkap 255x203(1)

Kultūras trauma - šķērslis sabiedrības integrācijai? 3

Autors:Aleksejs Šņitņikovs, Ilze Boldāne

Latviešu pārdzīvotās sociālās sāpes un kolektīvas bailes, kuras sakņojas vēsturiskajā atmiņā, apgrūtina tādu attiecību izveidi starp Latvijā dzīvojošajām etniskajām grupām, kurās valdītu savstarpējā paļāvība un uzticēšanās. Lasi

Article research

Mazizglītoto mazākumtautību jauniešu integrācija darba tirgū 4

Autors:Brigita Zepa, Inguna Tomsone, Inese Šūpule, Līga Krastiņa

Autori no pētījuma rezultātiem secina, ka jaunieši cenšas darba tirgū iesaistīties salīdzinoši agri un mācībām atliek mazāk laika. Tas negatīvi ietekmē jaunieša nodarbinātības iespējas nākotnē. Lasi

Piemmet 255x203

Brīvības pieminekļa koka mētelītis 5

Autors:Aivita Putniņa

Žogi nogriež dialoga iespēju un provocē uz huligānisku rīcību. Neizrunājot un neatzīstot dažādu viedokļu pastāvēšanu, vara un tās oponenti turpinās kulties sāpīgajos jautājumos, kuru ar laiku kļūs arvien vairāk un kurus visus koka mētelītī nenoslēpsi. Lasi

Ebr 255x203

Zivis dažādos akvārijos jeb ebreji Latvijas sabiedrībā 13

Autors:Providus

Lai mazinātu neiecietību un bailes no svešā, rabīns iesaka iepazīties vienam ar otru: „Mēs dzīvojam kā zivis atšķirīgos akvārijos, cits citu redzam, bet nesaprotam viens otru. Iepazīstoties izrādās, ka cits nemaz nav tik slikts.” Lasi

Sijaa 255x203

Brīvi, lai... 10

Autors:Providus

Latvijā bija neliberālās, apspiedošās sabiedrības pieredze, no kuras varēja izsecināt, ka ir jārūpējas par indivīda brīvību, bet tas nenotika. Tā vietā tika izdarīts secinājums, ka mēs esam latvieši, esam uz izdzīvošanas robežas un ir jādara viss, lai mēs sevi saglabātu. Lasi

Tort 255x203

Šķiriskā pašidentifikācija Latvijā 10

Autors:Providus

Šobrīd lielākā pašidentifikācijas šķira ir strādnieki, tomēr tā nebūs sociālās stabilitātes pamats, jo tuvākajā un īpaši tālākajā nākotnē samazināsies. Par masveidīgāko subjektīvo šķiru kļūs vidusšķira, bet tās attīstības virzieni ir atkarīgi arī no valsts politikas – šobrīd tā ir neapgūts politiskais potenciāls. Lasi

Article research

Privātskolotāju pakalpojumu lietojums vidusskolēnu vidū 

Autors:Dace Aizstrauta, Evita Leokena, vadītāja Indra Dedze

Pētījums sniedz informāciju par to, cik bieži un kādēļ vidusskolu absolventi meklē papildus izglītošanās kanālus ārpus skolas, lai arī vidējā izglītība ir bezmaksas. Pētnieki uzskata, ka šādi dati var atklāt problēmas un trūkumus izglītības sistēmā.
Lasi

Lasītākais