Skolēni nevis tikumīgāki, bet sliktāk izglītoti 1

Autors:Marta Herca, Marija Golubeva

Kas ir Jūlijas Stepaņenko rosināto grozījumu pamatā un kāpēc mēs runājam par tikumību, kamēr Eiropas valstīs runā par ētiku? Lasi

Vadi 255x203

Elektrisko lielumu mērs 1

Autors:Providus

Svarīgi, ka skolām ir iespēja rakstīt projektus un saņemt Sociālā fonda finansējumu, jo mācību iestādēm tas dod iespēju uzlabot mācību procesu, padarot to atbilstošu mūsdienu prasībām. Lasi

Grebj 255x203

Eiropa Latgales amatnieku darbnīcās 

Autors:Providus

Latgales amatniecības meistaru skola par Eiropas naudu izveidojusi vispusīgu un mūsdienīgu kokapstrādes un būvdarbu apguves programmu. Paštaisītie darbagaldi nomainīti pret mūsdienīgi aprīkotiem. Lasi

Article research

Pētījums par 8.un 11.klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un priekšstatiem par profesijām 3

Autors:Ieva Vaine, Nora Kalēja, Anita Čodere, Astrīda Trupavniece

Pētījuma mērķis ir apzināt 8 un11.klašu profesionālos nodomus un priekšstatus par profesijām. Pētījumam tika izstrādāta anketa, ar kuras palīdzību aptaujāti 1000 vispārizglītojošo skolu vienpadsmito (500) un astoto (500) klašu skolēni no skolām ar latviešu un krievu apmācības valodām (attiecībā 50%/50%) no piecām Latvijas pilsētām. Lasi

Article research

Ziņojums par eksakto priekšmetu (Fizika, Ķīmija, IT) mācību grāmatu izvērtēšanu no dzimumu līdztiesības aspekta 9

Autors:Dz. Iliško, E. Oļehnoviča, I. Belousa, Daugavpils Universitāte

Autori, veicot pētījumu par eksakto priekšmetu (fizika, ķīmija, IT) mācību grāmatu izvērtēšanu no dzimumu līdztiesības aspekta balstās uz atziņu, ka izglītības uzdevums ir pievērst uzmanību tādas sabiedrības izveides iespējām, kurā sievietei un vīrietim ir vienlīdzīgas tiesības īstenot savu potenciālu gan profesionālajā jomā (šajā gadījumā – ar eksaktajām zinībām saistītā profesijā), gan ģimenē. Šajā procesā nozīmīga ir ne tikai likumdošanā paustā valsts nostāja un skolotāja profesionālā meistarība, bet arī mācību līdzekļi, tai skaitā mācību grāmatas, kas atspoguļo sabiedrības vispārpieņemto pozīciju konkrētā jautājumā. Lasi

Zirbul 255x203

Svarīgi jau skolas laikā nenodalīt no pārējiem 

Autors:Providus

Bērniem ar speciālām vajadzībām trūkst iespēju saņemt līdzvērtīgus izglītības pakalpojumus un integrēties sabiedrībā. Sabiedrības attieksme pret šo bērnu iekļaušanu vispārizglītojošās skolās bieži vien ir noraidoša. Lasi

Virzieni 255x203

Es izvēlos profesiju! 1

Autors:Providus

Bērniem mēdz būt tāds uzskats – skola ir viena lieta, bet tad, kad aiziešu no skolas, man sāksies tā īstā dzīve. Viņi neapzinās, ka tā „kaut kuriene” sākas jau skolā. Lasi

Tastat 255x203

Caur „Skype” – pie pasniedzēja 

Autors:Providus

Nav noslēpums, ka liela daļa studentu jau pirmajos kursos sāk strādāt, un lielā darba slodze bieži vien var negatīvi ietekmēt strādājošo studentu mācību kvalitāti. Vidzemes augstskola atradusi risinājumu - izveidota IT profesionālā bakalaura e-studiju programma. Lasi

Minhauzens 255x203

Gidu skola - karjeras iespējas dzimtajā novadā 

Autors:Providus

Laikā, kad arvien vairāk jauniešu no reģioniem dodas darba meklējumos uz Rīgu vai strādāt uz ārzemēm, Limbažu vakara vidusskolas pedagogi nolēma dot pretsparu šai jauniešu aizplūšanai un radīt jauniem cilvēkiem iespējas veidot savu profesionālo karjeru dzimtajā novadā. Lasi

Vizbules 255x203

Drosmīgās pārvērtības ar pedagoģisko korekciju 

Autors:Providus

Drosmīgās pārvērtības – arī tā var nosaukt Jelgavas Izglītības pārvaldes īstenoto pedagoģiskās korekcijas programmu 12-16 gadus veciem jauniešiem ar zemām sekmēm no maznodrošinātām ģimenēm. Lasi

Laivup 255x203(1)

Visiem vienu - prestižu skolu 2

Autors:Providus

Kā sabalansēt skolas prestižu ar to, ka skolā var būt daudz bērnu no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, daudz kavētāju, dzērāju, narkomānu un tamlīdzīgu ligu mocītu jauniešu, kuriem jāpalīdz? Šķiet neizbēgami, ka skolas prestižs šādā situācijā cieš. Lasi

Lasītākais