2368800194 1e1c7d277b
Foto:badbrother

Mentoringa prakses imigrantu nodarbinātībai Eiropā un Ziemeļamerikā 

Autors:Milica Petrovic

Pētījums analizē atbalsta programmu dažādās pieejas, panākumus un ilgtspējas priekšnoteikumus. Lasi

Article research

One size fits all? Tailored integration policies for migrants in the European Union 

Autors:Elizabeth Collet

Pētījumā tiek apskatītas pašreizējās nacionālās un ES līmeņa rīcībpolitikas, salīdzinājumā ar reālo integrācijas nepieciešamību, apskatot tādas migrantu grupas kā pagaidu strādnieki, starptautiskie studenti un strādnieki no ES-8 valstīm (Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis, kuras pievienojās ES 2004.gada maijā). Lasi

Article research

‘Integration’ as a Process of Inclusion for Migrants? The case of Long-Term Residents in the EU 

Autors:Sergio CARRERA

Pašreizējā situācija, kad vienota ES imigrācijas politika joprojām atrodas tālu no realitātes, migrantu integrācijas programmu izstrāde ir izvirzīta par vienu no svarīgākajiem ES šī brīža uzdevumiem. Šajā ziņojumā ir kritiski izvērtēts, kādas varētu būt iespējamās sekas dažādos nacionālajos līmeņos pēc migrantu integrācijas programmu ieviešanas. Lasi

Article research

Migrants, Minorities and Education. Documenting Discrimination and Integration in 15 Members States of the EU 

Autors:Mickael Luciak

Eiropas Savienības salīdzinošā pētījuma mērķis bija migrantu un etnisko minoritāšu analīze izglītības sektora jomā, lai nodrošinātu Eiropas Kopienu un tās dalībvalstis ar informāciju, kā vislabāk nodrošināt cilvēku vienlīdzību, uzskatu dažādību un kā samazināt rasismu, diskrimināciju un citas atšķirīgu cilvēku grupu izslēgšanas formas. Pētījums ir balstīts uz 15 ES valstu ziņojumiem National Focal Points (NFPs), Racism and Xenophobia in Europe network vadībā, kā arī paša autora pētījumiem. Lasi

Article research

Latvijas imigrācijas politika: problēmas un perspektīvas 1

Autors:Ivars Indāns, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks; ES darba tiesību regulējuma analīzi ir veikusi Rīgas Juridiskās augstskolas lektore, Lundas Universitātes doktorante Kristīne Krūma

Pētījumā ir analizēti trīs iespējamie imigrācijas politikas attīstības scenāriji, to priekšrocības un trūkumi, vadoties no ekonomiskās situācijas Latvijas darba tirgū, demogrāfijas aspektiem un sociāli politiskajiem faktoriem. Pētījumā ir analizēta Latvijai saistošā Eiropas Savienības migrācijas politika. Lasi

Article research

Latvija un brīva darbaspēka kustība: Īrijas piemērs 3

Autors:Stratēģiskās analīzes komisijas pētnieki Ivars Indāns, Aija Lulle, Marika Laizāne–Jurkāne un Liene Znotiņa

Pētījuma mērķis ir noskaidrot galvenos iemeslus, kāpēc Latvijas iedzīvotāji dodas strādāt uz Īriju un viņu motivāciju atgriezties Latvijā. Lasi

Article research

Sabiedrības attieksme pret darbaspēka migrāciju 

Autors:Providus

SKDS aptauja konstatē iedzīvotāju pozitīvu attieksmi pret darbaspēka emigrāciju no Latvijas, tomēr aicina valdību to kavēt, un izteikti negatīvi vērtē viesstrādnieku aicināšanu uz Latviju. Lasi

Article research

Bērnu-imigrantu integrācija Eiropas skolās 

Autors:Providus

Pārskatā "Integrating Immigrant Children into Schools in Europe" pievērsta uzmanība tam, kādi pasākumi tiek rīkoti vairāk nekā 30 Eiropas valstu izglītības sistēmās, lai mēģinātu integrēt skolniekus-imigrantus uzņemošās valsts skolā. Lasi

Lasītākais