PĒTĪJUMS: Baltijas valstis Eiropas Savienībā: vakar, šodien un rīt 

Autors:Agnia Grigas, Andres Kasekamp, Kristina Maslauskaite, Liva Zorgenfreija and Jerzy Buzek

2013.gads Baltijas valstīm bijis nozīmīgs Eiropas integrācijas kontekstā - Lietuva kļuva par pirmo prezidējošo valsti, savukārt Latvija kā otrā uzaicināta pievienoties eiro zonai. Lasi

Article research

Upgrading the EU's Role as Global Actor 

Autors:Rosa Balfour, Tim Corthaut, Jan Wouters, Michael Emerson, Piotr Maciej Kaczyński, Thomas Renard

Pētījums tapis kā reakcija uz grūtībām īstenot Lisabonas līgumu no ārpolitiskās perspektīvas kā spēcīgam globālam spēlētājam pasaules politikā. Lasi

Article research

Europe for Growth: For a Radical Change in Financing the EU 

Autors:Jutta Haug, Alain Lamassoure, Guy Verhofstadt, Daniel Gros, Paul De Grauwe, Gaëtane Ricard-Nihoul, Eulalia Rubio

Pētījums detalizēti apskata ES finansēšanas struktūru un tās vēsturi, analizējot tās nepilnības uz mūsdienu ekonomiskā klimata fona. Lasi

Article research

An Introduction to the History, Institutions and Decision-Making Process of the European Union 

Autors:Christian Egenhofer, Sebastian Kurpas, Piotr Maciej Kaczynski, Louise van Schaik

Pētījums ir koncentrēts uz ES vēstures jautājumu, institucionālo struktūru un lēmumpieņemšanas procesu izpēti un atspoguļošanu. Lasi

Article research

Pastiprināta Eiropas Savienības austrumu kaimiņu politika: jautājumi un izaicinājumi 

Autors:Žaneta Ozoliņa, Dzintra Bungs, Andris Sprūds, Ruslans Osipovs, Toms Rostoks

Darbā tiek atzīmēts, ka ikviena paplašināšanās kārta ir atnesusi jaunus izaicinājumus ES valstīm, piemēram, astoņdesmitajos gados Grieķijas, Spānijas un Portugāles uzņemšana lika pastiprināt reģionālās politikas nozīmi. 2004. gada paplašināšanās nav bijusi izņēmums. Lasi

Article research

Par Eiropas sociālā fonda grantu shēmu ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā 

Autors:Providus

Pētījuma „Sabiedrības integrācijas fonda ieviesto Eiropas sociālā fonda grantu shēmu ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā uzdevums ir izvērtēt četru grantu shēmu (GS) rezultātu ieguldījumu Vienotā Programmdokumenta (VPD) un Programmas papildinājuma (PP) mērķu sasniegšanā: motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām; pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū; konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai; sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana. Lasi

Article research

The INTEC Project: Integration and Naturalisation tests: the new way to European Citizenship (Country Report Latvia) 

Autors:Kristīne Krūma

Pētījums koncentrējas uz imigrantu integrēšanas jautājumiem (INTEC projekts), ņemot vērā, ka Latvijā imigrantu Rietumeiropas izpratnē ir maz, tādēļ būtisks ir jautājums par nepilsoņu, kuri ieradušies uz dzīvi Latvijā Padomju Savienības okupācijas gados, naturalizāciju. Lasi

Article research

Energy: Pulling the Baltic Sea Region Together or Apart? 

Autors:Andris Sprūds, Toms Rostoks u.c.

Pētījumā analizēts enerģētikas sektors un piedalījušies speciālisti no Vācijas, Krievijas, Polijas, Norvēģijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas. Lasi

Article research

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 

Autors:red. Māris Graudiņš, Daunis Auers, Andris Gobiņš, Guna Japiņa, Imants Lieģis, Žaneta Ozoliņa

Žurnāla Latvijas Intereses Eiropas Savienībā pirmais numurs ir veltīts vienam no centrālajiem ES politikas jautājumiem pēc Lisabonas līguma (LL) stāšanās spēkā — Eiropas Parlamentam (EP), kuram Līgums ierāda ievērojami lielāku nozīmi nekā iepriekšējos ES līgumos. Lasi

Article research

Adults in Formal Education: Policies and Practice in Europe 

Autors:Providus

Eurydice tīkla pētījums akcentē vairākas problēmas, ar kurām saskaras Eiropas valstis, tai skaitā Latvija, lai līdz 2020. gadam panāktu vismaz 15% pieaugušo līdzdalību kādā no izglītības un apmācības veidiem. Lasi

Article research

Access to Justice in Europe: An Overview of Challenges and Opportunities 1

Autors:Providus

Ziņojumā salīdzinoši analizēta iedzīvotāju pieeja tiesību institūcijām Eiropas Savienības dalībvalstīs un rezultāti pierāda, ka daudzi apstākļi padara to grūtu upuriem, kuru tiesības ir pārkāptas. Lasi

Lasītākais