2368800194 1e1c7d277b
Foto:badbrother

Mentoringa prakses imigrantu nodarbinātībai Eiropā un Ziemeļamerikā 

Autors:Milica Petrovic

Pētījums analizē atbalsta programmu dažādās pieejas, panākumus un ilgtspējas priekšnoteikumus. Lasi

Article research

Building a Common Policy on Labour Immigration Towards a Comprehensive and Global Approach in the EU? 

Autors:Sergio Carrera

Šis pētījums analizē kopīgas ES darbaspēka migrācijas politikas izveidi. Tas apskata jaunākās politiskās idejas, kas attiecas uz trešo valstu iedzīvotāju darbaspēka pieņemšanas noteikumu harmonizēšanu Eiropas Savienībā. Lasi

Article research

Is Immigration Good or Bad for Economy? Analysis of Attitudinal Responses 

Autors:Christian DUSTMANN and Ian PRESTON

Pētījumā analizētas imigrantu radītās sekas valstu ekonomikām. Pētījuma autori izveidojuši ekonomikas modeli, kas palīdz daudz precīzāk un plašāk, balstoties uz reāliem datiem, nevis pieņēmumiem, analizēt ieguvumus un zaudējumus, ko imigranti var dot valsts ekonomikai. Lasi

Article research

Irregular Migration in Italy. Illegally resident Third Country Nationals in Italy: State approaches towards them and their profile and social situation 

Autors:Carmelita F. Ammendola, Oliviero Forti, Susanna Garavini, Franco Pittau, Antonio Ricci

Imigrācija galvenokārt ir piespiedu izceļošanas rezultāts, jo reti ir gadījumi, kad migranti nolemj doties uz svešu zemi pēc savas brīvas iniciatīvas. Lasi

Article research

Labour Mobility in the Enlarged EU: International Migration from the EU8 countries 

Autors:Agnieszka Fihel, Pawel Kaczmarczyk, Marek Okolski

Pētījums sastāv no plaša apraksta par migrācijas tendencēm astoņās jaunajās ES dalībvalstīs, kuras ES pievienojās 2004.gada 1.maijā. Kopš 1989.gada visas šīs valstis piedzīvoja ievērojamas pārmaiņas, pārejot no plānveida uz tirgus ekonomiku. Pētījums arī apskata pirms un pēc paplašināšanās mijiedarbību un politisko, sociālo un ekonomisko pārmaiņu ietekmi uz migrācijas tendencēm ES-8 reģionā. Lasi

Article research

Fair enough? Central and East European Migrants in Low-Wage Employment in the UK 

Autors:Bridget Anderson, Martin Ruhs, Ben Rogaly, Sarah Spencer

Pētījums analizē Centrālās un Austrumeiropas migrantu nodarbinātību zemi apmaksātos Lielbritānijas darba sektoros (lauksaimniecībā, celtniecībā, apkalpojošajā sektorā un bērnu auklēšanā), kā arī darba devēju prasības migrantiem, kuri strādā šajos sektoros. Lasi

Article research

Migration, Labor Markets, and Integration of migrants in Western Europe: A Comparison Between Intra-European, Turkish and North African Migrants 

Autors:Rainer Munz

Pēdējo divu gadsimtu laikā, lielākā daļa Rietumeiropas valstu ir bijušas emigrantu zemes, taču pēdējo 60 gadu laikā pašas ir kļuvušas par galvenajām starptautisko migrantu un patvēruma meklētāju galamērķiem. Šobrīd visām Rietumeiropas valstīm un tikai dažām jaunajām ES dalībvalstīm ir pozitīva migrācijas bilance. Taču tiek prognozēts, ka līdzīga nākotne sagaida arī jaunās ES dalībvalstis un kandidātvalstis. Lasi

Article research

Practices to Promote the Integration of Migrants into Labour Markets 

Autors:Brian Ray, Migration Policy Institute

Šis pētījums aplūko dažādās valstīs izstrādātās imigrantu ekonomiskās integrācijas politikas un iztirzā to sasniegtos praktiskos rezultātus mūsdienu industriālizētajās sabiedrībās. Imigrantu ekonomiskā integrācija kā problēma tika aktualizēta tikai 90-to gadu sākumā, un pētījums īpaši apskata Eiropas Savienības, ASV, Kanādas un Izraēlas prakses problēmas risināšanā. Lasi

Article research

Becoming European? British Pro-Migrant NGOs and the EU 

Autors:Emily Gray, Paul Statham

Pētījuma centrā ir jautājums, kā nevalstiskās organizācijas ir adaptējušās un mainījušas savas aktivitātes, uzskatus un attieksmes daudz slāņainās Eiropas politikas ietvaros. Pētījums koncentrējas uz Lielbritānijas migrantu nevalstiskajām organizācijām vai organizācijām, kas aizstāv migrantu tiesības. Lasi

Article research

Irregular migration in the UK 

Autors:Macha Farrant, Clare Grieve, Dhananjayan Sriskandarajah

Nelegālā migrācijas tiek uzskatīta par svarīgu sabiedrības problēmu, vairāku iemeslu dēļ. Tas ir pierādījums, ka imigrācijas sistēma nav efektīga, nekontrolētā imigrantu plūsma ir potenciāls drauds valsts drošībai. Drošības draudi veicina bažas par starptautiskā terorisma klātbūtni, tādejādi daudzi migranti tiek izmantoti kā lētais darbaspēks, nepatiesi apvainoti un pazemoti. Lasi

Article research

Legal Migration: Time for Europe to Play Its Hand 

Autors:Stefano Bertozzi

Eiropas Komisija nesen no jauna uzsākusi debates par iespējamajiem imigrācijas likumu labojumiem, grozot noteikumus un procedūras iebraukšanai un dzīvošanai ES, kā arī pilnveidojot trešo valstu (ne-ES valstu) strādnieku tiesības. Lasi

Lasītākais