PĒTĪJUMS: Baltijas valstis Eiropas Savienībā: vakar, šodien un rīt 

Autors:Agnia Grigas, Andres Kasekamp, Kristina Maslauskaite, Liva Zorgenfreija and Jerzy Buzek

2013.gads Baltijas valstīm bijis nozīmīgs Eiropas integrācijas kontekstā - Lietuva kļuva par pirmo prezidējošo valsti, savukārt Latvija kā otrā uzaicināta pievienoties eiro zonai. Lasi

Article research

Renewed Financial Supervision in Europe – Final or Transitory? 

Autors:S. Verhelst

Norādot uz pretrunām, kas pastāv finanšu pārraudzībā Eiropas un nacionālajos līmeņos, pētījums koncentrējas uz finanšu reformām, kas stājās spēkā 2011. gada janvārī kā atbilde uz pēckrīzes situāciju. Lasi

Article research

Towards a European Energy Community: A policy proposal (by Jacques Delors) 

Autors:S.Andoura, L.Hancher, M. Van Der Woude

Pētījums sniedz pārskatu un vērtējumu par enerģijas politiku, kas īstenota Eiropas līmenī, pētot, vai tā pilda paredzētās sekojošās nostādnes: (1) padara enerģiju pieejamu; (2) atspoguļo enerģijas ražošanas, transporta un patēriņa ilgtspējīgu attīstību; un (3) nodrošina pastāvīgu enerģijas piegādi. Lasi

Article research

European Citizenship: With a Nation-state, Federal, or Cosmopolitan Twist? 

Autors:Espen D.H. Olsen

Pilsonību ir bijis grūti teorētiski pamatot klasiskā veidā ES pilsonības kontekstā, jo skaidrojums vienmēr balstījies nācijvalstu pastāvēšanā. Lasi

Article research

Pievienotās vērtības nodokļa iespējamie attīstības virzieni ES iniciatīvu kontekstā 

Autors:Daiga Zaiceva

Darba mērķis – pētīt un analizēt pievienotās vērtības nodokli Latvijā un Eiropas Savienības valstīs, saistot to ar pašreiz spēkā esošo PVN likumdošanu un salīdzināt to ar Eiropas Padomes Sesto, Astoto, Trīspadsmito direktīvu, kas regulē PVN piemērošanu Eiropas Savienībā un tā atgūšanas iespējas no ES dalībvalstīm un tā saucamajām „trešajām valstīm”. Lasi

Article research

ES struktūrfondu finansējuma izvērtējums inovāciju veicināšanai Latvijas uzņēmējdarbībā 

Autors:Arnita Slavika

Darbā tiek izklāstīts inovācijas jēdziens un būtība, kā arī tiek aplūkota iniovāciju vēsture. Darbā pētīta Latvijas nacionālā inovāciju koncepcija, programma un citi dokumenti, kā arī autore izvērtē inovāciju ieviešanas politiku Latvijā. Darba noslēgumā autore sniedz secinājumus un priekšlikumus attiecībā par inovāciju politiku Latvijā, ES struktūrfondu piesaisti inovācijām Latvijā, kā arī par inovatīva sektora attīstību. Lasi

Article research

Pievienotās vērtības nodokļa elementu salīdzinoša analīze Eiropas Savienības valstīs un Latvijā 1

Autors:Jūlija Rozentāle

Lai noteiktu, cik labvēlīgs ir PVN režīms valstī, visbiežāk tiek vērtēti tādi kritēriji kā nodokļu elementi – maksātāji jeb subjekts, objekts, bāze, likmes, atbrīvojumi un nodokļa atmaksājamās atlaides, kas pēc savas būtības ir diezgan līdzīgi visās ES valstīs, taču pastāv arī dažas atšķirības, kas dažu valstu nodokļu maksātājime rada zināmas prioritātes vai tieši otrādi – ierobežo tās. Lasi

Article research

ERAF fonda nozīme Latvijas pašvaldībā, to stimulējošie un bremzējošie faktori 

Autors:Reinis Rozenblats

Darbā autors veic analīzi par ES struktūrfondu nozīmi Latvijā, Eiropas Reģionālā attīstības fonda sniegtajām iespējām Latvijas pāsvaldībām un Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta finanšu administrēšanu, pētot to stimulējošos un bremzējošos faktorus. Lasi

Article research

Citizens for Europe 

Autors:Providus

Open Citizenship ir žurnāls, kas tiek publicēts 2 reizes gadā ar mērķi rosināt diskusijas akadēmiskajā vidē par jautājumiem, kas saistīti ar ES pilsonību. Žurnāla pirmais izdevums paskaidro ES pilsonības konceptu un tā vēsturi, iekļauj akadēmiskus rakstus, kā arī politikas veidotāju un NVO pārstāvju viedokļus par šo jautājumu. Lasi

Article research

Progress towards the common European objectives in education and training 

Autors:Providus

Pētījums veikts kā atskaite par progresu, kas panākts attiecībā uz ES nospraustajiem mērķiem izglītībā un apmācībā 2010.gadam, atzīmējot, ka no 2010.gadam izvirzītajiem pieciem mērķiem sasniegts tikai vienu - ES ir veiksmīgi palielinājusi to absolventu skaitu, kas ieguvuši augstāko izglītību matemātikā, zinātnē un tehnoloģijās. Lasi

Article research

EU Energy Policy under the Treaty of Lisbon Rules: Between a new policy and business as usual 

Autors:Jan Frederik Braun

Pētījums prezentē vērtējumu ES enerģētikas politikas attīstībai pēc Lisabonas līguma pieņemšanas. Tas analizē līguma reformu ietekmi uz enerģētikas politiku, pētot, to efektivitāti, jauninājumus un iespējamo potenciālu. Lasi

Lasītākais