2368800194 1e1c7d277b
Foto:badbrother

Mentoringa prakses imigrantu nodarbinātībai Eiropā un Ziemeļamerikā 

Autors:Milica Petrovic

Pētījums analizē atbalsta programmu dažādās pieejas, panākumus un ilgtspējas priekšnoteikumus. Lasi

Article research

Impact of International Migration on Population dynamics and Labour Forces in Europe 

Autors:Jakub Bijak, Dorota Kupiszewska, Marek Kupizewski, Katarzyna Saczuk

Raksts ilustrē rezultātus no pētījuma par starptautiskās migrācijas ietekmi uz iedzīvotāju skaita dinamiku un darbaspēka resursiem 27 Eiropas valstīs laikā periodā no 2002. gada līdz 2052. gadam. Pēc dažādu pareģojumu prezentācijas par iedzīvotāju skaitu un darbaspēka apjomu, tiek analizēti dažādi migrācijas plūsmu varianti. Lasi

Article research

Wage and Employment Effects of Immigration to Germany: Evidence from a Skill Group Approach 

Autors:Holger Bonin

Pētījumā tiek analizēta ārzemnieku darbaspēka piedāvājuma daudzveidība dažādās strādnieku grupās ar vienlīdzīgu izglītības līmeni, lai gan atšķirīgu darba pieredzi, un tas, kā šī imigrantu daudzveidība ietekmē darbaspēka tirgu. No Vācijas datiem no 1975. līdz 1997.gadam izrietošie secinājumi neapstiprina hipotēzi, ka migrantu darbaspēka izmantošana dažādos amatos nozīmīgi iespaidotu vietējo iedzīvotāju ienākumus vai darba iespējas. Lasi

Article research

Gendered Migrations Towards gender sensitive policies in the UK 

Autors:Eleonore Kofman, Parvati Raghuram, Matt Merefield

Šis pētījums analizē iemeslus, kāpēc, pētot migrāciju, dzimuma jautājumi ir atstāti novārtā, un kā šāda rīcība ietekmē mūsu izpratni par migrācijas procesu un tā rezulātiem. Lasi

Article research

Semi-compliance in the migrant labour market 

Autors:Martin Ruhs, Bridget Anderson

Diskusijas par migrantu strādnieku nodarbinātības nelikumību ir parasti balstītas uz dalījumu ‘legāls-nelegāls’, kas attiecas uz uzturēšanās atļauju un darba atļauju ievērošanu vai pārkāpumiem. Ieviešot pakļaušanās likumu normām (compliance) jēdzienu un atšķirot pilnīgi pakļāvīgus, nepakļāvīgus un daļēji pakļāvīgus migrantus, šī raksta mērķis ir veicināt niansētu diskusiju. Daļēja piekāpība ir gadījumā, ja migrantam ir legālā uzturēšanās atļauja, bet viņš pārkāpj kādu vai visus imigrācijas statusa noteikumus. Lasi

Article research

The Impact of free movement of workers from Central and Eastern Europe on the UK labour market 

Autors:Nicolas Gilpin, Matthew Henty, Sara Lemos, Jonathan Portes, Chris Bullen

Šis pētījums apraksta galvenos aspektus par migrāciju uz Lielbritāniju kopš ES 2004.gada paplašināšanās, novērtējot jauno ES valstu migrantu plūsmas iespaidu uz Lielbritānijas darba tirgu. Lasi

Article research

EU Enlargement: Bulgaria and Romania – migration implications for the UK 

Autors:Catherine Drew, Dhananjayan Sriskandarajah

Šī raksta mērķis ir piedāvāt neatkarīgu iespējamo seku analīzi par Bulgārijas un Rumānijas uzņemšanu ES, it īpaši pievēršot uzmanību iepriekšējai paplašināšanās pieredzei un apskatot migrācijas motīvus. Lasi

Article research

Costs and benefits of migration for central European countries 

Autors:Marek Okolski

Centrāleiropas valstis iesāka izstrādāt imigrācijas politiku labvēlīgā laikā, kad imigrantu skaits bija neliels. Tā kā šādas parādības miniatūrā ir vieglāk kontrolējamas, dažādu politisko risinājumu testēšana ir drošāka. Lai panāktu veiksmīgu ilgtermiņa darbaspēka stratēģiju, politikai jāveicina līdzsvars starp imigrantu darbaspēka piedāvājumu un darbaspēka pieprasījumu tirgū, it sevišķi noteiktos nodarbinātības sektoros, valsts reģionos un atšķirīgos amatos. Lasi

Article research

The EU Border Management Strategy. FRONTEX and the Challenges of Irregular Immigration in the Canary Islands 

Autors:Sergio Carrera

ES pašlaik attīsta robežu vadības stratēģiju, kuras mērķis ir gūt ‘globālu un integrētu’ risinājumu neregulārās migrācijas problēmai pār ES kopējām ārējām robežām. Dienvidu jūras robežu kontrole ir viens no galvenajiem stratēģijas mērķiem. Ņemot vērā Integrētās Robežu Stratēģijas īstenošanas būtību, apjomu un praktisko pielietojumu un tās saistību ar kopējo ES imigrācijas politiku, šis pētījums sniedz atspoguļojumu par pašreizējās politikas pieejām šajā zonā. Lasi

Article research

Employment and working conditions of migrant workers 

Autors:Providus

Pētījumā pieejams ES migrantu strādnieku nodarbinātības un darba apstākļu pārskats. Vairākumā valstu migrantu strādnieku bezdarba līmenis ir augstāks, bet tie, kuri ir nodarbināti, pārsvarā ir nošķirti no pārējās sabiedrības, koncentrēti nekvalificētās profesijās un piezīvo augstāku risku būt nodarbinātiem zemākas kvalifikācijas profesijās, lai gan viņiem ir augstāka kvalifikācija. Turklāt, viņi piedzīvo augstu nedrošības sajūtu darba vietā, kā arī sektoros, kuros viņi ir nodarbināti, darba apstākļi ir atzīti par mazāk labvēlīgiem. Lasi

Article research

The reception and integration of new migrant communities 

Autors:Dr. Rachel Pillai, Dr. Sarah Kyambi, Dr. Keiko Nowacka, Dr. Dhananjayan Sriskandarajah

Šis pētījums apskata jaunu migratu kopienu uzņemšanu un integrēšanu 10 dažādās vietās Lielbritānijā. Īpaša izmanība tiek pievērsta saspīlejumiem, kuri radušies migrantu iebraukšanas un apmešanās rezultātā, svarīgām mācībām, kas gūtas no valsts institūciju reakcijām, un kā tās pildīja rašu vienlīdzības pienākumu šajās reakcijās. Lasi

Lasītākais