2368800194 1e1c7d277b
Foto:badbrother

Mentoringa prakses imigrantu nodarbinātībai Eiropā un Ziemeļamerikā 

Autors:Milica Petrovic

Pētījums analizē atbalsta programmu dažādās pieejas, panākumus un ilgtspējas priekšnoteikumus. Lasi

Rokas 255x203(3)

Neatzīstam, neintegrējam 4

Autors:Iveta Ķešāne, Rita Kaša

Vai Latvijas valsts ir ieinteresēta, lai imigranti būtu sociāli atstumti un paši nespētu uzlabot savu dzīves kvalitāti? Vai tomēr vēlamies tādus sabiedrības locekļus, kas spēj dot ieguldījumu Latvijā, izmantojot savas prasmes un zināšanas? Lasi

Article research

Migrācijas ietekme uz etniskajām attiecībām Latvijā 2

Autors:Providus

Pētījuma autori kā vispārējo projekta mērķi norāda demokrātiskas etnopolitikas sekmēšanu, un samērīgu un līdzsvarotu etnisko attiecības veidošanu Latvijā iespējamās iedzīvotāju ārējās migrācijas apstākļos. Pētījuma konkrētais mēŗkis ir izpētīt iespējamās ārējās migrācijas ietekmi uz etniskajām attiecībām Latvijā. Lasi

Article article

Mācāmies uzņemt: imigrantu integrācija Latvijā 

Autors:Dace Akule

Ikvienam no mums ir zināms kāds, kas pēdējos gados emigrējis uz citām Eiropas Savienības (ES) valstīm. Bet arī uz Latviju pēdējos gados strādāt, studēt vai lai dzīvotu kopā ar ģimenēm, pārcēlušies cilvēki no citām valstīm. Kopumā šī gada sākumā šeit uzturējās gandrīz 13 tūkstoši ārzemnieku ar termiņuzturēšanās atļaujām. Viņi, tāpat kā Latvijas iedzīvotāji Īrijā, ir iebraucēji mūsu sabiedrībā. Lasi

Dzelksni 255x203

Kaut tikai palīdzīga roka 1

Autors:Providus

Ja katram bēglim būtu sava uzticības persona, kas palīdzētu ne tikai nopirkt sabiedriskā transporta biļeti, bet arī plānot nākotni, tas iebraukušajiem cilvēkiem ļautu ātrāk iejusties mūsu valstī. Lasi

Gitaras 255x203

Ar muguru pret "viņiem" 10

Autors:Providus

Nevar ignorēt realitāti. Nākotnes Latvija turpinās būt daudzkultūru valsts, ienākot arī līdz šim nebijušu kultūru pārstāvjiem. Tāpēc sabiedrības integrācijas politika ir mūsu visu atbildība. Lasi

Article research

Next Stopski London. Public Perceptions of Labour Migration within the EU. The Case of Polish Labour Migrants in the British Press 

Autors:Joanna Fomina, Justyn Frelak

Pētījuma centrā ir Eiropas Savienības valstu iedzīvotāju attieksme pret Polijas, poļu un Polijas ārvalstu politiku. Lasi

Article research

Effect of Migration on European Political Thought and Decision-making Process 

Autors:Artis Pabriks, Deniss Hanovs, Valdis Zagorskis, Roswitha King, Tatjana Muravska, Ivars Indāns, Elgars Felcis, Ali Gitmez, Aija Lulle, Dace Akule

Migrācijas jautājumi Eiropas Savienībā ir nozīmīgs izpētes objekts. Brīva darbaspēka kustība no vienas puses ir deklarēta kā ES prioritāte, bet no otras - jau radījusi problēmas un visdrīzāk novedīs līdz saspringtai un grūti risināmai situācijai gan ekonomikā, gan sociālajā, gan etniskajā jomā, raksta zinātniskā krājuma redaktore Feliciana Rajevska. Lasi

Article research

Europe in movement: migration from/to Central and Eastern Europe 

Autors:Marek Okólski

Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Centrālās un Austrumeiropas valstis šķiet nozīmīgi atpaliek no citām valstīm, ja raugās uz to statusa maiņu no emigrācijas un imigrācijas valstīm. Lasi

Article research

EU enlargement and migration: Assessing the macroeconomic impacts 

Autors:Ray Barrell, John FitzGerald and Rebecca Riley

Pētījums analizē makroekonomiskās sekas pēc migrācijas, ko radīja ES paplašināšanās 2004.gadā. Ir ievērojami palielinājies jauno dalībvalstu iedzīvotāju skaits, kas dzīvo vecajās dalībvalstīs. Lasi

Article research

Demographic Ageing, Employment Growth and Pensions Sustainability in the EU: the Option of Migration 

Autors:Constantinos Fotakis

Pašlaik, ņemot vēra mainīgo ekonomisko un demogrāfisko situāciju, migrācijas politiku debates ir kļuvušas par svarīgu problēmu ES. Aug apziņa par to, ka pēdējo 25 gadu ierobežojošās migrācijas pieejas vairs nav aktuālas pašreizējai ES ekonomikas un demogrāfijas situācijai. Lasi