PĒTĪJUMS: Baltijas valstis Eiropas Savienībā: vakar, šodien un rīt 

Autors:Agnia Grigas, Andres Kasekamp, Kristina Maslauskaite, Liva Zorgenfreija and Jerzy Buzek

2013.gads Baltijas valstīm bijis nozīmīgs Eiropas integrācijas kontekstā - Lietuva kļuva par pirmo prezidējošo valsti, savukārt Latvija kā otrā uzaicināta pievienoties eiro zonai. Lasi

Article research

Latvijas iedzīvotāju motivācija un ekspektācijas attiecībā pret Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā 

Autors:Brigita Zepa, Dr.soc., Inese Šūpule, Mag.soc., Liene Jeruma, Mag.soc.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju nostāju pret norisēm Latvijā, viņu gaidas un argumentus saistībā ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Pētījums veikts 2003.gada jūnijā sešās fokusa grupās, aptaujājot 16 – 30 gadus vecus pilsoņus Rīgā un Madonā, kā arī nepilsoņus – gan jauniešus, gan cilvēkus vecumā virs 30 gadiem Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī.
Lasi

Article research

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā: pensionāru informēšanas jautājumi 2

Autors:Jānis Kapustāns

Pētījuma mērķis ir apskatīt iespējamos ieguvumus un riskus, kurus pensionāriem varētu radīt ES, caur tiem piedāvājot argumentus pirmsreferenduma informācijas kampaņas organizētājiem, kā uzrunāt gados vecākus cilvēkus.
Lasi

Lasītākais