PĒTĪJUMS: Baltijas valstis Eiropas Savienībā: vakar, šodien un rīt 

Autors:Agnia Grigas, Andres Kasekamp, Kristina Maslauskaite, Liva Zorgenfreija and Jerzy Buzek

2013.gads Baltijas valstīm bijis nozīmīgs Eiropas integrācijas kontekstā - Lietuva kļuva par pirmo prezidējošo valsti, savukārt Latvija kā otrā uzaicināta pievienoties eiro zonai. Lasi

Article research

Vēlētāju attieksme pret vēlētāju reģistrācijas un balsošanas kārtību Eiropas parlamenta vēlēšanās 

Autors:Baltijas Sociālo zinātņu institūts

ANOTĀCIJA

Pētījuma rezultāti liecina, ka vēlēšanu kārtības maiņai (iespēja balsot tikai vienā iecirknī, kurā vēlētājs ir reģistrēts) nav tik nozīmīga ietekme uz respondentu lēmumu par līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2003.gada 12.jūnijā, kā motivācijai balsot, ja šīs vēlēšanas pilsonis atzīs par nozīmīgu iekšpolitisku un ārpolitisku notikumu.
Lasi

Article research

Pansionātu iedzīvotāju attieksme pret ES 

Autors:Agnis Sauka, Eiropas Integrācijas biroja jurists, Aira Tereško, Latvijas Universitātes Medicīniskā pēcdiploma izglītības institūta studiju daļas vadītāja

ANOTĀCIJA

Gados veci cilvēki ir pārliecināti, ka Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ir izdevīga jauniešiem un uzņēmējiem, taču daudzi tic arī sava dzīves līmeņa kāpumam, bet par Latvijas galvenajām problēmām atzīst zemās algas un pensijas, bezdarbu un alkoholismu.
Lasi

Article research

EU Enlargement. Costs, Benefits, and Strategies for Central and Eastern European Countries 2

Autors:Marianna L. Tupija (Marian L.Tupy)

ANOTĀCIJA

Pētījuma mērķis ir analizēt ieguvumus un izmaksas, kas sekos Centrāl- un Austrumeiropas valstu uzņemšanai ES, visvairāk koncentrējoties uz trīs jomām – nodarbinātība un sociālā aizsardzība, lauksaimniecība un vides aizsardzība.
Lasi

Article research

Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums (izvilkums) un komentāri 15

Autors:15 Eiropas Savienības tiesību ekspertu grupa

Grāmatā izdots Pievienošanās Eiropas Savienībai līguma teksts un tā komentāri, ko jau kopš pagājušā gada nogales izstrādājuši 15 ES tiesību eksperti. Izdevuma mērķis ir sniegt Latvijas sabiedrībai vispusīgus komentārus par Pievienošanās līgumu, kas pēc dalības Eiropas Savienībā visu turpmāko laiku regulēs Latvijas attiecības ar Eiropas Savienību. Lasi

Article research

Ekonomiskās sekas Latvijai neiestājoties Eiropas Savienībā 

Autors:Ēriks Plato, Nordea Latvijas filiāles vadītāja vietnieks, Valdis Siksnis, Nordea Latvijas filiāles vadītājs

Bankas “Nordea” analītiķi veikuši aprēķinus, prognozējot ekonomiskās sekas Latvijas palikšanai ārpus Eiropas Savienības. Bankas pārstāvji atzīst, ka “NĒ” balsojums referendumā nozīmētu nevis neiestāšanos, bet gan izstāšanos no ES, jo starptautiskā līmenī gan politiski, gan ekonomiski Latvija jau tiek uzskatīta par ES sastāvdaļu, kas arī nosaka Latvijas vietu starptautiskajā ekonomiskajā apritē. Lasi

Article research

Latvijas iedzīvotāju motivācija un ekspektācijas attiecībā pret Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā 

Autors:Brigita Zepa, Dr.soc., Inese Šūpule, Mag.soc., Liene Jeruma, Mag.soc.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju nostāju pret norisēm Latvijā, viņu gaidas un argumentus saistībā ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Pētījums veikts 2003.gada jūnijā sešās fokusa grupās, aptaujājot 16 – 30 gadus vecus pilsoņus Rīgā un Madonā, kā arī nepilsoņus – gan jauniešus, gan cilvēkus vecumā virs 30 gadiem Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī.
Lasi

Article research

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā: pensionāru informēšanas jautājumi 2

Autors:Jānis Kapustāns

Pētījuma mērķis ir apskatīt iespējamos ieguvumus un riskus, kurus pensionāriem varētu radīt ES, caur tiem piedāvājot argumentus pirmsreferenduma informācijas kampaņas organizētājiem, kā uzrunāt gados vecākus cilvēkus.
Lasi

Lasītākais