PĒTĪJUMS: Baltijas valstis Eiropas Savienībā: vakar, šodien un rīt 

Autors:Agnia Grigas, Andres Kasekamp, Kristina Maslauskaite, Liva Zorgenfreija and Jerzy Buzek

2013.gads Baltijas valstīm bijis nozīmīgs Eiropas integrācijas kontekstā - Lietuva kļuva par pirmo prezidējošo valsti, savukārt Latvija kā otrā uzaicināta pievienoties eiro zonai. Lasi

Article research

Eiropas nākotne 2

Autors:Žaneta Ozoliņa (red.), Daunis Auers, Dzintra Bungs, Ivars Ījabs, Andrejs Jakobsons, Ivars Indāns, Kristīne Krūma, Atis Lejiņš, Gatis Pelnēns, Gatis Puriņš, Iveta Reinholde, Toms Rostoks, Inga Ulnicāne

Visās dalībvalstīs ir uzsāktas debates par Eiropas Savienības turpmāko attīstību, un Latvija akadēmiskajā diskusijā sniedz savu devumu ar SAK (Stratēģiskās analīzes komisija) pētniecisko projektu “Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni”. Arī citos Eiropas pētnieciskajos institūtos - European Policy Centre (Brisele), Centre for European Policy (Londona), European University Institute (Florence), Robert Schumann Foundation (Parīze) u.c. – tiek īstenoti līdzīgi pētnieciskie projekti. Lasi

Article research

Report on what European Leaders think of issues facing Europe at the end of 2005 

Autors:Providus

Ziņojumā ir apkopoti aptaujas rezultāti, kurā dažādi Eiropas valstu pārstāvji izvērtē ES Konstitūcijas krīzi un tālāko savienības nākotni. Lasi

Article research

Pētījuma "Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un piemērošanas pārspīlējumi Latvijā" prezentācija 

Autors:Mārtiņš Grīnbergs

ANOTĀCIJA

Pētījuma mērķis ir konstatēt pārspīlējumus Eiropas Savienības prasību pārņemšanā Latvijā.
Lasi

Article research

Latvijas attīstības plāna ilgstspējīgas attīstības novērtējums 

Autors:Jānis Brizga; PROVIDUS Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāts

ANOTĀCIJA

Pētījums aplūko struktūrfondu apguves potenciālo ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību Latvijā, kā arī sabiedrības līdzdalību fondu plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā.
Lasi

Article research

Public participation in programming, implementing and monitoring EU Structural Funds and the Cohesion Fund - environmental context. A legal analysis 

Autors:Marcin Stoczkiewicz, Environmental Law Center

Ziņojuma mērķis ir palīdzēt NVO pārstāvjiem orientēties Eiropas Savienības tiesību normās, kuras nosaka sabiedrības līdzdalību ES struktūrfondu pārvaldībā, gan vispār publiskās informācijas pieejamību, piekļuvi vides informācijai un sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanā. Lasi

Article research

Best Available Practices. Public Participation in Programming, Implementation and Monitoring EU Funds 

Autors:Organizācijas: CEE Bankwatch Network; Friends of the Earth Europe; Institute of environmental Economics

Ziņojumā aplūkoti labākie publiskās līdzdalības ES struktūrfondu plānošanā, īstenošanā un pārraudzīšanā līdzšinējās prakses piemēri. Ņemot vērā faktu, ka ES struktūrfondi sniedz finansiālo palīdzību jaunajām ES dalībvalstīm un nākamajos gados veidos šo valstu ekonomisko, sociālo un vides attīstību, ir ļoti svarīgi, lai šo fondu izmantošanu neatkarīgi pārrauga nevaldības organizācijas. Lasi

Article research

Latvijas rūpniecības uzņēmumu internacionalizācija: politikas un ārvalstu investīciju ietekme 

Autors:Jūlija Alašejeva, BICEPS, PROVIDUS Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāte

Pētījuma mērķis ir noskaidrot valsts politikas un ārvalstu investīciju lomu Latvijas ekonomiskās attīstības veicināšanā pēc valsts iesaistīšanās ES iekšējā tirgū. Vai valdība var ietekmēt Latvijas rūpniecības kapacitātes attīstību? Kādas izmaiņas valsts ekonomikā ienes ārvalstu tiešās investīcijas? Lasi

Article research

Positions of 10 Central and Eastern European Countries on EU institutional reform. 2.daļa 

Autors:Vladimir Bilcik, Irena Brinar, Ainars Dimants, Piret Ehin, Dovile Jakniunaite, Petr Krotohvil, Kassimir Nikolov, Mirela Pitu, Rafal Trzaskowski, Viljar Veebel, Krisztina Vida

Analītiskā aptauja apkopo desmit jauno ES dalībvalstu nostāju par Eiropas Savienības institucionālo reformu, ko veikuši nacionālo valstu autori. Tajā iekļauti jautājumi par Konstitucionālā līguma ratifikācijas iespējām, Eiropas parlamenta vēlēšanām, masu mediju un sabiedrības interesi un informētību par Starpvaldību konferences darbību. Lasi

Article research

Eiropas Parlamenta vēlēšanu barometrs 

Autors:EOS Gallup Europe

ANOTĀCIJA

EOS Gallup Europe veiktajā aptaujā visas ES dalībvalstīs konstatēts, cik procenti vēlētāju plāno balsot 2004.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kādi ir galvenie iemesli, kas motivē un kas attur piedalīties vēlēšanās, kādas tēmas katrā no valstīm dominē priekšvēlēšanu kampaņā, kā pilsoņi vērtē Eiropas Savienību un cik no aptaujātajiem zina ES dalībvalstu pareizo skaitu.
Lasi

Article research

Attieksme pret Eiropas Savienību. Sabiedriskās domas aptauja 

Autors:Providus

ANOTĀCIJA

2004.gada martā SKDS veiktā aptauja atklāj, ka kopš gada sākuma būtiski samazinājies ES atbalstītāju skaits ("par dalību ES martā balsotu 45,3%, februārī - 53,1% aptaujāto), kaut arī lielai daļai Latvijas iedzīvotāju (40,7%) ES nešķiet "ne laba, ne slikta".
Lasi

Lasītākais