PĒTĪJUMS: Baltijas valstis Eiropas Savienībā: vakar, šodien un rīt 

Autors:Agnia Grigas, Andres Kasekamp, Kristina Maslauskaite, Liva Zorgenfreija and Jerzy Buzek

2013.gads Baltijas valstīm bijis nozīmīgs Eiropas integrācijas kontekstā - Lietuva kļuva par pirmo prezidējošo valsti, savukārt Latvija kā otrā uzaicināta pievienoties eiro zonai. Lasi

Article research

EU Competences Affecting the Arctic 

Autors:Timo Koivurova, Kai Kokko, Sébastien Duyck, Nikolas Sellheim, Adam Stepien

Pētījums aplūko Eiropas Savienības iespējas ietekmēt Arktikas attīstību. Pētījumā galvenokārt raksturota Eiropas Savienības loma lēmumu pieņemšanā dažādās ar Arktiku saistītās rīcībpolitikās. Lasi

Article research

The EP and the expectations of European citizens (survey) 

Autors:Eirobarometrs

Aptauja veikta ar mērķi noskaidrot Eiropas Parlamenta lomu Eiropas Savienības pilsoņu uztverē īsi pēc vēlēšanām. Lasi

Article research

Poverty and Exclusion amongst senior EU citizens 

Autors:Providus

Eirobarometra kvalitatīvā aptauja „ES vecāko pilsoņu nabadzība un atstumtība” veikta 2011.gada janvārī, aptaujājot 160 respondentus no 18 dalībvalstīm, t.sk. Latvijā, vecumā no 60 – 82 gadiem. Lasi

Article research

Achieving a new common agricultural policy 

Autors:Providus

Eiropas Savienībā norit diskusijas par par kopējās lauksaimniecības rīcībpolitikas nākotni pēc 2013. gada, kad beidzas līdzšinējais budžeta plānošanas periods Lasi

Article research

Move Closer! New Modes of Governance and Accession to the European Union 

Autors:Tanja A. Börzel

Pētījumā aplūkoti jaunajiem pārvaldības veidi, ko ieviesusi Eiropas Savienība, lai sekmētu ES rīcībpolitiku un likumu pieņemšanu un pielāgošanu valstīs, kuras vēl nav ES dalīnvalstis vai par tādām kļuva pēc 1980.gada. Lasi

Article research

The European Union’s Trade Policy Response to the Crisis: Paradigm lost or reinforced? 

Autors:Orbie Jan, De Ville Ferdi

Pētījums kritiski aplūko Eiropas Savienības tirdzniecības politiku globālās ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos. Lasi

Article research

Why the EU Fails: Learning from Past Experiences to Succeed Better Next Time 

Autors:Toby Archer, Timo Behr, Hiski Haukkala, Mark Leonard, Erkki Liikanen, Anand Menon, Tuulia Nieminen, Jorma Ollila, Thomas Spencer

Šobrīd aplūkot Eiropas Savienību kā mazspējīgu varētu likties nedaudz savādi, jo beidzot ES sāk sakārtot ilgi diksutētās ilgtspējas problēmas. Lasi

Article research

Enhancing the Democratic Legitimacy of EU Governance? 

Autors:Radostina Primova

Pētījumā aplūkoti dažādi leģitimitātes koncepta skaidrojumi un uz gadījuma pamata veikta analīze – pilsoniskās sabiedrības dalība un ieguldījums dokumentā „Eiropas stratēģija ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un drošai enerģijai”. Lasi

Article research

Inter-Parliamentary Contacts of Members of the European Parliament 

Autors:Eric Miklin, Ben Crum

Gatavojoties Lisabonas līgumam un tā priekštecim Līgumam par Kostitūciju Eiropai, arvien vairāk ir tikusi pievērsta uzmanība formālajām Eiropas Parlamenta un nacionālo parlamentu attiecībām. Lasi

Article research

If participation does not do the job, will accountability make a difference? The role of CSO in EU accountability 

Autors:B. Kohler-Koch

Darbā apskatītas pretrunas starp augošajām prasībām pēc sabiedrības iesaistes ES pārvaldē un pētījumiem, kas atspoguļo zemo lēmumpieņēmēju atsaucību šādiem procesiem Lasi

Lasītākais