Cover 01

Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam 

Autors:Agnese Lāce, Andris Šuvajevs

Domnīca PROVIDUS informē par jaunākajiem secinājumiem par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Lasi

Govisrinda 255x203

Lauksaimnieki māk aizstāvēt savas intereses 

Autors:Providus

Lauksaimniecība ir vēsturiski svarīga Latvijas tautsaimniecības nozare. Lauksaimnieku iesaistīšanās nozares politikas veidošanā ir īpaši svarīga pirmsiestāšanās sarunu ar Eiropas Savienību (ES) beigu posmā, kad no sarunu rezultātiem ir atkarīga nozares attīstības turpmākie 10 – 20 gadi. Zemnieki ir apvienojušies Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē (LOSP), lai veiksmīgāk pārstāvētu savas intereses un nodrošinātu šīs nozares turpmāko lauksaimniecības - galvenās lauku attīstības sastāvdaļas – sakārtošanu. Lasi

Igulbe 255x203

Zemnieku liktenis sarunu šūpolēs 

Autors:Providus

Ir grūti prognozēt, kāds varētu būt galarezultāts Latvijas sarunām ar ES par lauksaimniecību. Taču viennozīmīgi varu teikt, ka tas būs labāks par ES puses pašreiz piedāvātajiem nosacījumiem. Iznākums būs atkarīgs no zemkopības ministra argumentācijas prasmes fināla sarunās. Tajās kļūs skaidrs - kas tiek izvēlēts par prioritāti un no kā nāksies atteikties. Domāju, ministrs pieprasīs, un viņam tiks dotas plašas pilnvaras. Lasi

Lseta 255x203

Kā partijas zemniekus aizstāvēs 1

Autors:Kristīne Gaugere

Vai fakts, ka pēc iestāšanās ES pat pie Latvijai vislabvēlīgākā scenārija vismaz pusei lauksaimniecībā nodarbināto būs jāpamet saimniekošana, ir sasaistāms ar partiju solīto “zemnieku interešu aizstāvību”? Lasi

Bruss 255x203

Izvēle starp govi un ES 

Autors:Baiba Rulle

Latvietim govs laukos ir tikpat kā ģimenes loceklis, ja cilvēkiem trūkst informācijas un viņi domā, ka trešajā dienā pēc iestāšanās ES viņu trīs govis likvidēs, tad, protams, viņi balsos “pret”. Cilvēki neizprot šādas vienkāršas lietas, taču tieši tās nosaka izvēli. Lasi

Felss 255x203

Laukos ar cilvēkiem jārunā 

Autors:Providus

Lielai daļai zemnieku liekas, ka ES ir tā pati PSRS, tikai vēl sliktākā variantā. Tas ir nepadarītā darba rezultāts, kuru n-to gadu garumā nav darījis Eiropas integrācijas birojs. Lasi