2368800194 1e1c7d277b
Foto:badbrother

Mentoringa prakses imigrantu nodarbinātībai Eiropā un Ziemeļamerikā 

Autors:Milica Petrovic

Pētījums analizē atbalsta programmu dažādās pieejas, panākumus un ilgtspējas priekšnoteikumus. Lasi

Article research

The impact of EU Enlargement on migration flows 

Autors:Christian Dustmann, Maria Casanova, Michael Fertig, Ian Preston, Christophe M Smidt

Petījuma mērķis ir sniegt plašu informāciju, lai novērtētu migrācijas uz Lielbritāniju potenciālu no jaunajām ES dalībvalstīm. Lasi

Article research

Towards the Creation of a Common Immigration and Asylum Policy: A Review 

Autors:Andrew Geddes

Šis pētījums ir par Grieķiju un tās ES prezidentūru 2003. gadā, analizējot ES migrācijas dienas kārtības attīstību šajā laikā. Notikusī attīstība parāda, kā un kāpēc migrācija ietekmē sociālās un politiskās attiecības starp ES dalībvalstīm, gan starp tām, gan ar kaimiņu valstīm un reģioniem. Lasi

Article research

Negotiating the liberalization of migration – Is GATS a vehicle or a model for global migration governance 

Autors:Jan Niessen

Raksts apskata pakalpojumu tirdzniecību un pēta vai GATS (General Agreement on Trade in Services - Vispārējais nolīgums par tirdzniecību ar pakalpojumiem) tiešām ir starptautiskās migrācijas vadības orgāns un vai tas varētu kļūt par globālas migrācijas vadības modeli. Paturot GATS modeļa plānu prātā, liekas, ka migrācijai vajadzētu būt galvenajai tēmai GATS sarunās ar mērķi atvieglot cilvēku robežu šķērsošanu un iekārtot uz noteikumiem balstītu migrācijas režīmu. Lasi

Article research

Migration prospects after the 2004 Enlargement of the European Union 

Autors:Gloria Moreno-Fontes Chammartin, Fernando Cantu-Bazaldua

Šis pārskats cenšas prezentēt potenciālās Astrumu-Rietumu migrācijas plūsmas dabu un apjomu pēc Eiropas Savienības paplašināšanās. Rakstā tiek analizēti vairāku pētījumu secinājumi šajā svarīgajā jautājumā, kā arī analizēta dažu dalībvalstu situācija attiecībā uz attieksmi pret migrāciju Rietumeiropā. Pētījums piemin arī agrāko ES paplašināšanos pieredzi (it sevišķi, kad 1991.gadā pievienojās Grieķija un 1986.gadā - Spānija un Portugāle), jo arī iepriekš sabiedrībās valdīja līdzīgas bažas. Tad tiek prezentētas gan aplēses par migrāciju no jaunajām 10 dalībvalstīm, gan īstais migrācijas apjoma potenciāls. Lasi

Article research

International migration scenarios for 27 European countries 2002-2052 

Autors:Jakub Bijak, Marek Kupiszewski, Anna Kicinger

Šis pētījums ir kopsavilkums par nākotnes starptautiskās migrācijas pareģojumiem 27 Eiropas valstīs laikā starp 2002. līdz 2052. gadiem. Šie pieņēmumi tika noteikti, lai tie kalpotu par Eiropas iedzīvotāju skaita un darbaspēka apjoma izmaiņu simulāciju pareģojumiem. Lasi

Article research

Towards an European Immigration Policy: Between Emerging Supranational Principles 

Autors:Maria Teresa Bia

Pieņemot, ka robežu kontrole un migrācijas plūsmu vadība tradicionāli tiek uzskatīta par nācijas valsts kompetenci, Eiropas kopienu pamatlīgumi neparedzēja pārnacionālu sadarbību šajā jomā. Bet, Eiropas Savienībai izveidojoties, ir notikusi pakāpeniska politiku saplūšana, kā arī Eiropas līmeņa iesaistīšanās kopēja tiesiska ietvara izveidē trešo valstu iedzīvotāju uzņemšanas un uzturēšanās apstākļu jautājumos. Lasi

Article research

Migration and Development: Myths and Facts 

Autors:International Organisation for Migration, Professor Dr. Johan Wets

Pētījums apraksta, kā migrācija sekmē attīstību, jo migranti tiek uzskatīti kā potenciāli attīstības aģenti, kuri var stiprināt sadarbību starp savu dzimto valsti un jauno dzīvesvietu. Lasi

Article research

The Labour Market and Migration: Threat or Opportunity? The likely Migration of Hungarian Labour to the European Union 

Autors:Agnes Hars, Bori Simonovits, Endre Sik

Galvenais šī pētījuma mērķis ir izpētīt, vai ES paplašināšanās sekas būs masīva migrācija no Austrumeiropas, ieskaitot Ungāriju. Lasi

Article research

Migration policy in the European perspective –development and future trends 

Autors:Anna Kicinger, Katarzyna Saczuk

Šis pētījums piedāvā vispārēju Eiropas valstu migrācijas politiku attīstības aprakstu, īpašu uzmanību pievēršot to vēsturiskajai attīstībai, pašreizējai attīstības stadijai, kā arī tuvākās nākotnes attīstības pareģojumiem. Lasi

Article research

Migration Co-ordination Failures and EU Enlargement 

Autors:Tito Boeri, Herbert Brucker

Eiropas migrācijas politikas izceļas ar sekojošo paradoksu: tās kļūst aizvien ierobežojošākas kamēr sabiedrības uzskati par migrāciju kļūst aizvien labvēlīgāki, savukārt Eiropas iedzīvotāju vājā mobilitāte palielina telpisko arbitrāžu, tādejādi palielinot imigrācijas priekšrocības. Lasi

Lasītākais