2368800194 1e1c7d277b
Foto:badbrother

Mentoringa prakses imigrantu nodarbinātībai Eiropā un Ziemeļamerikā 

Autors:Milica Petrovic

Pētījums analizē atbalsta programmu dažādās pieejas, panākumus un ilgtspējas priekšnoteikumus. Lasi

Article research

Migrants in Europe as Development Actors. Between hope and vulnerability 

Autors:Providus

Eiropas Savienība ir viens no galvenajiem imigrantu mērķiem. Savstarpējā saistība starp migrāciju un attīstību tiek plaši diskutēta pēdējā desmitgadē. Lasi

Soli 255x203(1)

Sargājot mūsu gaļu un maizi  8

Autors:Iveta Ķešāne

Negatīvo attieksmi pret imigrantiem mainītu tas, ja par Latvijas imigrācijas politiku atklāti diskutētu publiskajā telpā un ja politiķi uzņemtos atzīt, ka imigrācija ir nepieciešama Latvijas izaugsmei. Lasi

Article research

Migration as Foreign Policy? 

Autors:Andrew Geddes

Ārējā dimensija ES migrācijas un patvēruma politikā ir kļuvusi par nozīmīgu faktoru ES attiecībās ar trešajām valstīm. To ir veidojusi ne tikai ES dalībvalstu ārpolitika, bet arī izmaiņās dalībvalstu iekšpolitikā. ES spēlē centrālo lomu regulējot migrācijas un patvēruma politikas ietvara veidošanos starp ES, tās dalībvalstīm un trešajām valstīm. Lasi

Article research

Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi 

Autors:Brigita Zepa, Inese Šūpule, Iveta Ķešāne, Aija Lulle, Mihails Hazans, Oksana Žabko, Iveta Bebriša, Līga Krastiņa

Projekta „Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana” izstrāde iekļaujas Eiropas Savienības īstenotās darbaspēka imigrācijas un kohēzijas politikas ietvaros. Projekta mērķis ir izanalizēt tiesisko, ekonomisko, sociālo apstākļu kopumu, kāds raksturo imigrantu situāciju Latvijā un uz tā bāzes izstrādāt priekšlikumus trešo valstu valstspiederīgos iekļaujošas ekonomiskās, sociālās, politiskās un kultūras sistēmas veidošanai. Veiktā pētījuma rezultātu izklāsts veido trīs sadaļas. Lasi

Article research

Migration, labor markets and integration of migrants: an overview for Europe 

Autors:Rainer Műnz

Pētījums analīzē Eiropas migrantu skaitu, demogrāfisko struktūru un sociālekonomisko stāvokli. Pārsvarā pētījums atspoguļo situāciju ES-15 jeb tā sauktajās Eiropas Savienības vecajās dalībvalstīs, kur dzīvo 94% visu Eiropas Savienības migrantu un 97% visu legāli nodarbināto ārvalstnieku. Lasi

Noplicinata solidaritate

Noplicinātā solidaritāte 7

Autors:Viesturs Āboliņš

Latvijā ekonomisko krīzi smagāku un ilgstošāku veido vērtību krīze. Elites solidaritātes mazināšanās un politiskās vardarbības pilnīgs noliegums „iekonservē” iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lasi

Article research

Baltijas valstu darbaspēka migrācija: pieredze un perspektīvas 8

Autors:Mihails Hazans

Joprojām ļoti liels ir to cilvēku skaits, kuri izceļo no valsts, lai meklētu labākas darba iespējas ārvalstīs. Galvenie migrācijas virzieni: Lielbritānija, Īrija, Skandināvijas valstis un Vācija. Līdz šim nav bijis pamata runāt par vispārēju smadzeņu aizplūšanu no Baltijas valstīm – vairākums migrantu bija ar vidējo izglītību. Turklāt vienādos pārējos apstākļos iedzīvotājiem ar vidējo izglītību ir vislielākā tieksme strādāt ārzemēs. Lasi

Article article

Abi labi - bēgļi Latvijā 

Autors:Providus

Bēgļi Latvijā Lasi

Keepout 255x203

Strausa politikas sekas 1

Autors:Providus

Mēs esam kā strausi. Mēs negribam saprast, ka mums arī būs vajadzīgi imigranti. Lasi

Lasītākais