PĒTĪJUMS: Baltijas valstis Eiropas Savienībā: vakar, šodien un rīt 

Autors:Agnia Grigas, Andres Kasekamp, Kristina Maslauskaite, Liva Zorgenfreija and Jerzy Buzek

2013.gads Baltijas valstīm bijis nozīmīgs Eiropas integrācijas kontekstā - Lietuva kļuva par pirmo prezidējošo valsti, savukārt Latvija kā otrā uzaicināta pievienoties eiro zonai. Lasi

Article research

Is the Commission the Small Member States’ Best Friend? 

Autors:Simone Bunse, Paul Magnette, Kalypso Nicolaidis

Eiropas Savienības institucionālais ietvars balstās uz smalku līdzsvaru starp mazajām, vidējām un lielajām ES dalībvalstīm, balansu, kas ir ES nākotnes un paplašināšanās procesa būtībā. Lasi

Article research

Which Economic Governance for the European Union? Facing up to the Problem of Divided Sovereignity 

Autors:Nicolas Jabco

Globālā ekonomiskā krīze un tai sekojošā eirozonas parādu krīze ir atklājušas vairākus trūkumus Ekonomiskās un Monetārās savienības (EMU) vadīšanā. Lasi

Article research

The Finansial Crisis – Lessons for Europe from Psychology 

Autors:Henry Montgomery

Atskatoties uz finanšu krīzi, ir veikts liels apjoms ekonomiskās analīzes, īpaši pievēršoties reformai finanšu tirgū. Lasi

Article research

Innovation Activities and Competitiveness: Empirical Evidence on the Behaviour of Firms in the New EU Member States and Candidate Countries 

Autors:Nebojsa Stojcic, Iraj Hashi, Shqiponja Telhaj

Pētījuma mērķis ir izpētīt faktorus, kas ietekmē tirdzniecības uzņēmumu spēju konkurēt globālajā pasaules tirgū Lasi

Article research

Inflation in the Baltic states and other EU new member states: Is there a mystery to unravel? 

Autors:Alf Vanags, Morten Hansen

Pētījums analizē inflācijas pieredzi jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs kopš 2000.gada, īpašu uzmanību vēršot trīs Baltijas valstīm: Igaunijai, Latvijai un Lietuvai. Lasi

Article research

Potential emigration of Latvian labour force after joining the EU and its impact on Latvian labour market 

Autors:Mihails Hazans

ES paplašināšanās saista pētnieku uzmanību ar mobilitātes jautājumiem, īpaši attiecībā uz darbaspēka kustību pievienošanās valstīs. Lasi

Article research

The Value of Control: A Study of Dual-Class Shares in European Listed Companies 

Autors:Ramojus Gineika, Aušra Kropaite

Pētījums apskata uzņēmumus, kas atrodas septiņos Eiropas Savienības biržu sarakstos, kur tiek atļautas dubultās šķiras akcijas (dual class stock). Lasi

Article research

Symmetry of Macroeconomic Shocks: Is any of the Baltic states ready for the euro? 

Autors:Kristīne Vasiļjeva, Karolis Jasinskas

Pētījums vērš uzmanību uz makroekonomiskā šoka simetriju starp Baltijas valstīm un Vāciju/ Krieviju. Atgūstot neatkarību 1991.gadā un veiksmīgi pievienojoties Eiropas Savienībai, Baltijas valstīm nākas saskarties ar vienu no lielākajiem izaicinājumiem – eiro ieviešanu. Lasi

Article research

The rise of a new European sentiment (EU survey) 

Autors:Dominique Reynié

Aptauja tika veikta trīs nedēļas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2009.gadā, aptaujājot 15 130 Eiropas iedzīvotājus visās ES dalībvalstīs, nejautājot par balsošanas iecerēm, bet gan par to, kas pilsoņu uzskatos ir likts uz spēles vēlēšanās, kā arī apzinātas vēlmes, kur Eiropas Savienībai būtu jāpieliek lielākas pūles turpmākajā darbībā. Lasi

Article research

Structural and Cohesion Policies and Fight Against Poverty 

Autors:Felice Adinolfi, Jésus Iborra Martin, Gonçalo Macedo, Kathrin Maria Rudolf

Pētījumā aplūkotas Eiropas Savienības struktūrfondu rīcībpolitikas un to loma nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanā. Lasi

Lasītākais